A jövőért aggódó szülők új megoldást kerestek

Református iskola lesz Bajánsenyén?

Rábavidék | 2021. május 9.

A bajánsenyei iskola két évszázados történetében újabb fejezet kezdődhet ez év szeptemberében. Ha az oktatásért felelős miniszter aláírja a dokumentumokat, akkor a következő tanévtől református iskolája lesz a településnek. (Képünkön a bajánsenyei iskola tanulói.)

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

 

 Az egyházi iskolák 1948-as államosítását követően a falu általános iskolája a gödörházi intézmény körzetesítése után, az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején élte fénykorát. Az 1969-es esztendőben rekordlétszámú, 324 tanulója volt az intézménynek hat őrségi településről. Ezután azonban folyamatosan csökkent a gyermeklétszám. Az 1994/1995-ös tanévet már 200-zal kevesebb, mindössze 124 diák kezdte meg, és a tendencia tovább folytatódott. Az ezredfordulót követően 2007-ig még bírták a fenntartó önkormányzatok az iskola erőn felüli támogatását, ám mivel már csak 87 tanuló volt más megoldást kellett keresni a további működéshez.

 

Akkor az őriszentpéteri iskolához történő csatlakozás tűnt a legjobb megoldásnak, a felsősök bejárók lettek, az alsó tagozatos négy osztály öt pedagógussal tagintézményként folytatta a munkát. 2017-től, amikor a pankaszi iskola az őriszentpéteri tagintézménye lett, Bajánsenye telephelyként működött tovább. Az osztályokat összevonták, három pedagógus maradt és félő volt, hogy a következő lépés a megszűnés lesz. Az iskola jövőjéért aggódó szülők megoldást kerestek. Így került az ügy a Magyarországi Református Egyházi Zsinat Oktatási Irodájának látókörébe. Dr. Papp Kornél az iroda vezetője az ügy mellé állt.

- A Bajánsenyei Református Egyházközség lelkipásztora, Szakál Anikó tiszteletes asszony kereste meg irodánkat azzal a kérdéssel, hogy lát-e valamilyen lehetőséget a református egyház a senyei iskola megmentésére. Emberi számítás szerint 31 tanulóval az alsó tagozatot nem tudja majd az állami intézményfenntartó működtetni. Legészszerűbb megoldásnak az tűnt, hogy saját intézményünket, a halásztelki Bocskai István Református Oktatási Központot javasoljuk bevonni a működtetésbe. Mindez konkrétan azt jelentette, hogy az intézmény fenntartója, a Halásztelki Református Egyházközség kezdeményezte a Szombathelyi Tankerületi Központnál az Őriszentpéteri Általános Iskola Bajánsenyei Telephelye fenntartói jogának átvételét. Ezt a kezdeményezést támogatta az Őrségi Református Egyházmegye és a Dunántúli Református Egyházkerület. Az ingatlantulajdonosok, az öt fenntartó önkormányzat is egyetértett ezzel – mondta dr. Papp Kornél, irodavezető, a református egyház oktatásügyi szakértője, a halásztelki oktatási központ vezetője, aki ezer szállal kötődik az Őrséghez, azon belül Bajánsenyéhez, mivel maga is ennek az iskolának volt a tanulója. Nagyanyja tanítónő volt itt, a korábbi iskolaépületet pedig még dédnagyapja építtette református lelkészként 1911-ben.

 

 Az oktatási központ vezetőjétől megtudtuk még, hogy az irányítása alatt álló intézet, a Bocskai István Református Oktatási Központ létszámát tekintve a legnagyobb református köznevelési intézmény. 22 feladat ellátási helyen mintegy 2100 fős létszámmal rendelkezik a nappali rendszerű oktatásban Dunaújvárostól Budapest XXI. kerületéig. Egy ekkora intézménynek és fenntartójának erkölcsi kötelessége segíteni más református keresztyén közösségeknek, hogy a nevelő-oktató munkába be tudjanak kapcsolódni. - A senyei iskola - amennyiben a köznevelésért felelős miniszter május utolsó munkanapjáig pozitív döntés hoz - 2021. szeptember 1-jétől a halásztelki intézet - saját iskolatitkársággal rendelkező - tagintézményévé válik. A tanév kezdetével megtörténik az összevont osztályok szétbontása, csupán az úgynevezett készségtárgyak tekintetében marad az összevonás. Ha sikerül megfelelő pedagógusokat bevonni a munkába, akkor már idén szeptembertől - egyelőre óraadó tanárokkal - megkezdődhet a felső tagozat helyreállítása az ötödik évfolyam indításával.

 

-  A diákok számára intézményen belül kívánjuk biztosítani az alapfokú művészetoktatást és egyelőre szakköri szinten angol nyelvet tanulhatnak. A magyarszombatfai és a gödörházi fazekasság hagyományaira épülő népi fazekas foglalkozás indítását is tervezzük – tudtuk meg az irodavezetőtől, aki ezután arról beszélt, hogy minden átszervezés, csak az érintettek támogatásával valósulhat meg. Talán egyedülálló, hogy a szülők véleménynyilvánító szavazásán 100 százalékos volt a részvétel és mind a református egyházi fenntartás mellett foglaltak állást. Ugyanezt tették az alkalmazotti közösség és az ingatlantulajdonos önkormányzatok is.  Amennyiben az állam hivatal dönt a telephely fenntartói jogának átadásáról, akkor az új fenntartó június 20-ig adhatja be a működés megkezdése iránti kérelmét a Vas Megyei Kormányhivatalnak. Az egyházi fenntartó és a Szombathelyi Tankerületi Központ az átadás-átvétel részleteit rendező szerződést készít elő, mely a kormányhivatal határozatának kiadása után válik érvényessé.

 

 - A működési engedély iránti kérelem elbírálásának részletes szabályai az egész országban egyöntetűen hatályosak, s mivel már két megyében és a fővárosban is kezdeményezett az egyházi fenntartó ilyen eljárást, reményeink szerint Vas megyében is meg fog felelni a törvényi feltételeknek – válaszolta dr. Papp Kornél befejezésként arra a kérdésünkre, hogy nem lesznek-e esetleg valamilyen bürokratikus akadályai a senyei iskola átvételének. Szeptembertől tehát új időszámítás kezdődhet a bajánsenyei iskola történetében. Szeretettel várják a gyerekeket! Az induláshoz pedagógusokat is keresnek a következő szakokra: tanító, matematika, magyar nyelv és irodalom, informatika, angol, valamint zenetanárok. Érdeklődni a 30/352-3056-os mobilszámon lehet. Szakmai önéletrajzokat a refbajansenye@gmail.com email címre kérik eljuttatni május 16-ig.

                                                                                                        

Kálmán György

 

Rovataink legfrissebb hírei:


Közélet

Körmendi vásárcsarnok a hét minden napján várja a vásárlókat

Körmenden sok ember várja, hogy megnyíljon az új piac és reményeik szerint kulturáltabb körülmények között, még nagyobb kínálatból szerezhetik be a számukra fontos termékeket, élelmiszereket, használati cikkeket.  [tovább]

Átadták az M8-as autóút egy szakaszát

A NIF Zrt. beruházásában 2018 tavaszán kezdődtek meg az M8-as autóút 2x1 sávos 28,9 kilométeres szakaszának munkálatai. A közelmúltban átadták az osztrák határhoz közelebbi szakaszt.  [tovább]

Megújulnak a gyermekintézmények Csákánydorszlón

Csákánydoroszlón a közelmúltban több jelentős beruházás is elkezdődött, a tornaterem építése már a befejezéshez közelít. Ám információink szerint a gyermekintézmények is megújulnak, korszerűsítik ezeket. Horváth István polgármestert a sikeres időszak tapasztalatairól, illetve a munkák állásáról kérdeztük. [tovább]

Oktatás

Tanévkezdés Szentpéteren

Őriszentpéteren az Őrség Iskolájában rendben elkezdődött a tanév. A tanévnyitó ünnepségen Horváth László intézményvezető köszöntötte a diákokat, a tanárokat és az ünnepségen szép számmal megjelenő szülőket. [tovább]

Határtalan őriszentpéteriek

A Határtalanul program keretében osztályunk 4 napos tanulmányi kirándulásra utazott Szlovákiába. Március 26-án korán reggel indultunk Őriszentpéterről. [tovább]

Gyógynövénykert az iskolában

A vasvári általános iskola egyik büszkesége a fűszer-, és gyógynövény kert. A fűszerekkel az iskolai rendezvények ételeit ízesítik. A gyógynövényekből teát kóstolnak a diákok. [tovább]

Egészségünk

Nagybetűs segítők

A Nagy Gáspár Kulturális Központban tartottak szakmai napot a vasi egészségügyi szakdolgozók. Az időzítés nem volt véletlen. Kossuth Zsuzsanna, a világ első országos főápolónője születésének kettőszázadik évfordulóját ünnepli emlékévvel a szakma. A rendezvényt a vasvári önkormányzat, a kistérségi önkormányzati társulás és a Magyar Ápolási Egyesület Vas Megyei Szervezete támogatta. A nap programját a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezete állította össze. [tovább]

Támad a vírus

A térségünkbe élők sem úszták meg az egyre jobban elhatalmasodó járványt, egyre többen jelentkeznek influenzaszerű tünetekkel a rendelőkben. [tovább]

Költöztetik a szakrendelőket

Február elejétől már szinte valamennyi szakrendelő a felújított blokkban működik a Markusovszky Egyetemi Kórház körmendi telephelyén - mondta el lapunknak dr. Nádasi Géza, osztályvezető főorvos.  [tovább]

Hitélet

Batthyány emlékév Felvidéken

Szent II. János Pál pápa 2003. március 23-án boldoggá avatta a „Szegények orvosát” Batthyány Strattmann Lászlót.  [tovább]

A fekete halál idején az imát kiegészítették

1346 és 1353 között a „fekete halál”, a történelem legpusztítóbb pestisjárványa ülte torát Európában. Számos kutató úgy véli, ekkor egészítették ki legfontosabb Mária-imádságunk, az Üdvözlégy szövegét. [tovább]

A domonkos mindig úton van időben és térben egyaránt

A Domonkos rend hazai tartományfőnöke járt Vasváron. Kostecki András könyvbemutatóra érkezett a városba. Alapításának nyolcszáz éves jubileumát ünnepelte tavaly Európában a domonkos rend. Az évforduló alkalmából készülhetett el számos kötet, köztük a vikárius által szerkesztett "Domonkosok a szó emberei" könyv is.  [tovább]

Interjúk

Egy fiatal lány élete nem lehet politikai csatározás tárgya

Országos visszhangot váltott ki Szabó Ferenc körmendi alpolgármester lemondása, illetve ennek körülményei. Az eset kapcsán politikai csatározás vette kezdetét. A kialakult helyzet kapcsán interjút adott lapunknak Bebes István Körmend város polgármestere.  [tovább]

A hit irányt mutat a helyét kereső embernek is

Harangozó Bertalan aktív politikai pályafutása a rendszerváltáskor indult, az első ciklusban Szombathely kereszténydemokrata alpolgármestere volt. Az ezt következő években a megyei önkormányzatnál töltött be vezető tisztségeket, majd több éves szünet következett a politizálásban. Gazdasági vezetőként évekig dolgozott a Markusovszky kórházban, majd visszatért a közéletbe. Városi képviselő lett Szombathelyen, nem sokkal később pedig megyei kormánymegbízottnak nevezték ki. E tisztében vezette le Vas megye közigazgatásának gyökeres átalakítását, kivívta a szakma elismerését.  [tovább]

Aranyfokozatú körmendi közművelődési szakember

Körmend Város Ünnepnapján, a város érdekében kifejtett közművelődési tevékenységért díj aranyfokozatát vehette át Pálóczi Zsuzsanna, a helyi kulturális központ igazgató-helyettese. Közművelődési szakember ritkán kap ilyen elismerést, ennek apropóján beszélgettünk vele. [tovább]

Kék hírek

A körmendi rendőrök eredményesen dolgoznak

Négy előadás hangzott el a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság szeptember 20-i fórumán, melyet a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartottak.  [tovább]

A bűnügyi helyzet tavaly sem romlott a térségben

Kiemelkedő eredményt ért el a felderítési mutatókban a vasvári rendőrkapitányság. A 83,1 százalékos tavalyi statisztikai számmal az országos és megyei ranglistán is az elsők. A 82,8 százalékos nyomozási eredménnyel is élen végeztek, a megyében az elsők, országosan a negyedikek a vasváriak. A tavalyi munka eredményeiről, statisztikájáról dr. Házi Béla ezredes, kapitányságvezető tájékoztatta a képviselő- testületet. [tovább]

Finn módszer

Havonta többször is számíthatnak a térségben autózók a finn módszerre. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma az elmúlt időszakban a Körmendi Rendőrkapitányság illetékességi területén. [tovább]

Sport

Az őrségi találkozót a hazaiak nyerték a körzetiben

A megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság Körmendi csoportjában március közepén, a nemzeti ünnep miatti hosszú hétvégén kezdték el tulajdonképpen a tavaszi szezont. Előtte héten még az utolsó őszi fordulót pótolták. [tovább]

Tavaszi menetrend az alacsonyabb osztályokban

A megyei első osztály mellett a másod-és harmadosztályban is elkészítette a versenybizottság a tavaszi menetrendet a megyei labdarúgó szövetségben. A másodosztályú Déli és a harmadosztályú Körmendi csoport tavaszi programjának változása érint bennünket. [tovább]

Sűrű lesz a program a megyei I. osztályban

A koronavírus járvány miatt sűrű program vár a megyei első osztályban szereplő labdarúgó csapatokra a tavasszal. 21 fordulónak kellett helyet keresni úgy a tavaszi versenynaptárban, hogy május végére bajnokot lehessen hirdetni. [tovább]

Programok

Veterán járművek találkozója Őriszentpéteren

A Bajánsenyén bejegyzett Öreg Járművek Klubja Egyesület első alkalommal rendezte meg Őriszentpéteren a Nemzetközi Veterán Járművek Találkozóját. Az esemény szervezői, Varga József és Ozsváth Imre elmondták, hogy Kercaszomoron a korábbi években megrendezett és nagy népszerűségre szert tett Simsonos találkozókból nőtte ki magát a mostani esemény. [tovább]

A Szentpéteri Esték után pedagógus piknik lesz

A Virágzás Napjai és az Őrségi Vásár közötti időszakban sem lesznek (és nem voltak) programok és szórakoztató rendezvények híján az őriszentpéteriek. [tovább]

A Szerelmesek Fesztiválja

Június 28. és július 1. között színes programokkal várják az érdeklődőket több szentgotthárdi helyszínen. Ahogy azt már a vendégek az elmúlt három évben megszokhatták, színházi, képzőművészeti, könnyűzenei és filmművészeti programok közül válogathatnak, de ismét lesz vásár, lesznek ínycsiklandó ételek és hűsítő italok, és természetesen a gyermekek nagy örömére játszóházak, kézműves foglalkozások is - mindez a szerelem jegyében. [tovább]

Közlemények

Befejeződött a zártkertek életre keltése a Kis hegyen

Cseperednek már a gyümölcsfák a szőlőhegy kercaszomori részén lévő Tündérkertben. Különféle almafákat, tüskés-, vad-és sózókörtét ültettek az elkerített területen. A frissen telepített gyümölcsös is része a hegy revitalizációját képező pályázatnak, amely már 2017-ben elkezdődött és két részletben valósult meg. [tovább]

Csaknem tízezren látogatják évente a vasvári fürdőt

Május közepén nyitotta kapuit a vasvári fürdő. Egyelőre még csak a melegvizes és a gyermekmedence üzemel. A gyermek juniálistól a sportolni vágyók a húsz méteres, két méter mély úszómedencét is birtokba vehetik majd.  [tovább]

Jó ütemben folynak a baleset megelőzési munkák

Idén is folytatódnak a Szentkúton a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által a baleset megelőzési, biztonsági okokból elrendelt munkálatok, amelyekkel várhatóan nyár közepére végeznek a szakemberek. A nagyközönség előtt addig továbbra is zárva van a terület. [tovább]

Kultúra

Gárdonyi időtálló üzenetei

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége körmendi csoportja által szervezett tavaszi előadássorozat összejövetelének Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája volt a vendége.  [tovább]

Levirágzott a pünkösdi fesztivál az Őrségben?

Sajnos a hír igaz, az idei Virágzás Napjai fesztivál volt az utolsó. Sülyi Péter a rendezvény alapítója, a fesztivál igazgatója elmondta, hogy 1993-ban egy templomban tartott koncertet követően fogalmazódott meg a baráti társaságukban a Virágzás Napjai gondolata, amelyet aztán 1994-ben pünkösdkor útjára is indítottak. [tovább]

A pünkösdölés élő hagyomány

A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyhez sok népszokás kapcsolódik. A pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Hagyományok egész sora kapcsolódik ehhez az ünnephez, így például a pünkösdi királyválasztás, a királynéjárás, a tavaszköszöntés, a pünkösdölés vagy a törökbasázás. [tovább]

Kapcsolat

Elérhetőségeink

RÁBAVIDÉK a Rába mentén, a Hegyháton és az Őrségben élők lapja

megjelenik kéthetente

Kiadja: Tónus Kiadó és Sajtóügynökség

Szerkesztőség: 9900 Körmend, Szabaság tér 12.

Főszerkesztő: Vilics Tamás

E-mail: rabavidek@t-online.hu

Telefon: 06 30 956 4260

Tel./Fax.: 06 94 412 681

ISSN: 1417-7099

Nyomdai munkák: VasPrint Kft

Felelős vezető: Pintér László

 [tovább]