Előadás Boldog Batthyány-Strattmann László életéről és munkásságáról

Dr. Gyürki László volt a Körmendi Kaszinó vendége

Rábavidék | 2020. április 4.

Dr. Gyürki László pápai prelátus, városunk nyugdíjas plébánosa volt a vendége a Körmendi Kaszinónak. Szabó Ferenc meghívását elfogadva beszélt Boldog Batthyány-Strattmann László életéről és munkásságáról a Batthyány Örökségközpont aulájában. Aki egyebek mellett elmondta, mivel ebben az évben ünnepeljük Batthyány-Strattmann Lászó herceg születésének 150. évfordulóját, a következő évben pedig megemlékezünk halálának 90. évfordulójáról is, ezért Körmend Város Önkormányzata az idei és a jövő évet Batthyány-Strattmann László emlékévvé nyilvánította.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

A Szegények Orvosa Dunakilitin született 1870. október 28-án. Apja Batthyány József, anyja a Csákányból származó Batthyány Ludovika volt. A család nyolc gyermeke közül László volt a hatodik. 1870. november 4-én keresztelték meg és a László Antal János Lajos nevet adták neki. Még csak hat éves volt, amikor a Duna vize elöntötte a községet. Mentőcsónakon hozták ki a megrémült gyermekeket, és vitték egészen Rajkáig. Ettől kezdve Köpcsény (mai Kittsee) lett életének színtere, itt születtek gyermekei, itt élt 1920-ig, amikor Körmendre költözött. Elég korán családi tragédia árnyékolta be gyermekkorát: alig volt 8 éves, amikor édesapja elhagyta családját, és feleségül vette édesanyja társalkodónőjét, Kornis Antóniát. László beteg édesanyát annyira megviselte a szomorú eset, hogy 39 éves korában 1882. július l4-én meghalt. László ekkor még csak 12 éves. Már 9 éves korában beadták a jezsuiták kalksburgi (bécsi) kollégiumába. László későbbi végleges pályaválasztását bizonyosan befolyásolta, hogy látnia kellett édesanyja szenvedését és nem tudott rajta segíteni. Egy kalocsai diáktársa emlékezett rá, hogy sokszor mondta: „Orvos leszek és a szegényeket ingyen fogom gyógyítani”.

Anyja halála után a nagyapa – Zsigmond – Csákányba vitte a gyerekeket, ahol a szerető nagyapa mellett nagyon jól érezték magukat. Az apa azonban elvitte őket a mostohához Felbárra. Az édesapa nagy magyar volt, ezért fiát elhozta Bécsből, és a kalocsai jezsuitákhoz íratta be, ahol kiváló tanárai és nevelői voltak. Nyolcadikos korában durván megsértette egyik tanárát, amiért eltanácsolták az intézetből.  Magántanulóként Ungváron érettségizett 1890-ben. Gyermekkora óta érezte, hogy az orvosi pályához van hivatása, de József bátyja halála után édesapja őt akarta a hatalmas birtok élére állítani. A bécsi gazdasági főiskolára iratkozott be, majd elment katonának. Utána kémiát, filozófiát tanult, sokat zenélt, zongorázott. Nem találta meg a helyét. Útkeresése akkor találta meg a helyes irányt, amikor 1896-ban beiratkozott az orvosi egyetemre. Édesapja 1897-ben gyomorrákban meghalt. Édesanyja szenvedésénél csak tehetetlen szemlélő volt, apja szenvedéseit már sokféleképpen tudta enyhíteni. A haldokló apa ekkor mondta fiának: „Légy orvos, mert sok emberen tudsz segíteni!” Bécsben 1900. június 9-én avatták doktorrá. Ekkor már két éve házas volt. László Blanka nővérénél ismerkedett meg Coreth Mária Terézia grófnővel, és ezzel megalapozta boldog házasságát. Az osztrák, orosz, francia családból származó Coreth Mária Terézia vallásos családból származott, a Sacré Coeur-ben nevelkedett, Természetes, hogy szentségi házasságot akart. Erre mindketten komoly szentgyónással készültek fel, és 1898. november 10-én a bécsi Votivkirchében örök hűséget esküdtek egymásnak. Házasságukból 14 gyermek született (3 kis korában meghalt): Ödön, Ludovika (Lili), László, Anna, Iván, Blanka, József, Mária Terézia, Ferenc és Franciska (ikrek) és Károly. Hűségben és szeretetben éltek. Sokat lehetne szólni példás családi életéről, hogyan nevelte gyermekeit nemcsak becsületre, munkás életre, hanem a szegények szeretetére is. „Gyermekeimet arra nevelem, hogy hivatást válasszanak és abból éljenek meg”- mondta, amikor figyelmeztették, hogy ne legyen olyan nagylelkű az adakozásban, hanem gondoljon gyermekeire. „Mi nem tudtuk, hogy gazdagok vagyunk. Megvolt mindenünk, de a fényűzés, pazarlás tilos volt” – vallotta Lilly, a herceg leánya.

Bármennyire is vonzóvolt a családi élete, mégis mint gyógyító orvost ismerik. Doktorrá avatása után még klinikai sebész orvosi gyakorlatot végzett. 1902-ben már felépítette magánkórházát Köpcsényben. Ez bármelyik pesti kórházzal felvehette a versenyt. Nagy kedvvel és hivatástudattal vetette bele magát az orvosi munkába. Elsősorban a szegény betegeket gyógyította. Annyira megnőtt a kórház forgalma, hogy a MÁV egy hajnali vonatot állított be, amelyet „kórházvonatnak” neveztek el. Kezdetben többen azt gondolták, hogy Dr. Batthyány László csak szórakozásból foglalkozik gyógyítással. A híres szemész professzor, Grósz Emil ezt írta róla: „Valóban hivatásszerűen foglalkozott az orvosi tudománnyal és nem úri passzióból. Igen ügyes kezű és lelkiismeretes operatőr volt, orvos, aki soha nem kímélt sem fáradságot, sem időt, sem a saját egészségét, hanem szenvedő embertársainak mindig, minden pillanatban segítségére sietett.” Az utána itt maradt műtéti naplók és ambulánskönyvek hangosan beszélnek, a számok bizonyítanak és meggyógyított betegeinek ezrei tanúskodnak rendkívülien hatalmas munkásságáról”. Az első világháború idején kórházát 120 ágyra bővítette, hogy a beteg katonáknak is legyen hely benne. Felesége is segédkezett neki a műtéteknél, és óvodát is létesített Köpcsényben. Mivel a körorvos is bevonult katonának ő látta el a körorvosi szolgálatot is a településen és környékén. Trianon után Köpcsény Ausztriához került, ekkor Körmendre költözött. Még 1915. április 19-én megkapta a körmendi hitbizományi majorátust, a hercegi címet és a Strattmann nevet. Körmenden első dolga volt, hogy a kastély együttes jobb szárnyában szemészeti klinikát rendezett be. A kórháznak itt is nagy volt a forgalma, akárcsak a köpcsényinek. Sokszor 70 vagy 100 beteg várta. 1920-ban Körmenden 5605 betege volt. Kb. 1700 hályogot operált, összes szemműtétét pedig 3000-re teszik. Első évei és háborús működése idejét beszámítva 20 ezer műtétről beszélnek. Mindezt ingyen végezte. Birtokai jövedelmének 2/3 részét nyelte el a kórház. Nem volt olyan jótékony gyűjtés, vagy nemes intézmény, amelyhez Batthyány László ne járult volna hozzá. Egyik legnagyobb adományozója volt a szanatóriumi mozgalomnak, amely célul tűzte ki, hogy minél több TBC szanatóriumot létesítsen. Már Köpcsényben is összeírta a segítségre szoruló szegényeket egy 14 lapból álló kis jegyzetfüzetben. Ugyanezt megtette Körmenden is. A felmérés 51 körmendi szegény család helyzetét vizsgálta meg. Szociológiai szempontból is páratlan dokumentum. A szegényházi szegényeket is számom tartotta.

Az emberek már életében szentnek tartották. Schioppa nuncius a közvéleményt fejezte ki a pápának küldött jelentésében 1923. november 10-én : „A magyarok azt tartják, hogy szent ember, de én biztosíthatom Szentségedet, hogy valóban az is.” Súlyos, 14 hónapig tartó szenvedés után 1931. január 22-én fejeződött be élete. Bécsben Piffl bíboros szentelte be, aki betegágyából kelt fel, mert amint mondta: „nem mindenkor adódik alkalma az embernek, hogy szentet temessen.” Körmenden a kastély kápolnájában ravatalozták fel, és három napon át végeláthatatlan sorokban vonultak el koporsója előtt szegényei, gyógyult betegei. A beszentelést végző Mikes János püspök mondta, hogy nem érte, hanem hozzá kell imádkozni, mert szent élete által nyitva találta a mennyország kapuját. Körmendről január 27-én vitték Németújvárra a családi kriptába. Mivel egyre többen keresték fel sírját, 1988. május 28-án felhozták koporsóját a templom előcsarnokába.

Boldoggá avatási eljárása 1944. augusztus 30-án indult meg. Sajnos, a háborús események, valamint az utána következő kommunista diktatúra évtizedei alatt az ügy teljesen leállt. Kardos Klára 1977-ben Eisenstadtban kiadta Batthyány László 1926-ban írt naplójának teljes szövegét. Ezzel az ügy újabb lendületet vett. 1992. július 11- én a Kongregáció kijelentette, hogy Dr. Batthyány-Strattmann László hősies fokon gyakorolta életében az isten-, és emberszeretet erényeit. Időközben megvizsgálták azt a gyógyulást, amely Batthyány László közbenjárására 1989-ben történt, és 2002. július 5-én lezárult a boldoggá avatási eljárás. 2002. november 15-én hivatalosan bejelentették, hogy a boldoggá avatás 2003. március 23-án lesz. II. János Pál pápa avatta boldoggá. Jelen volt a teljes magyar püspöki kar, több ezer pap és hívő a Szent Péter téren. A hálaadó szentmise a Szent Pál bazilikában és a Magyarok Nagyasszonya kápolnában volt. Körmenden a hálaadó szentmisét húsvéthétfőn délután tartották a kastély előtti téren négy püspök, több száz pap és több ezer hívő jelenlétében.

Befejezésül Dr. Gyürki László részletesen beszélt Boldog Batthyány László körmendi tiszteletéről.

cst

 

Rovataink legfrissebb hírei:


Közélet

Vándorkiállítás Gotthárdon

„És mindenik talpra tudott állani!” – ezt a címet viseli az Őrségi Kitelepítéseket Kutató Egyesület (ŐKKE) országos vándorkiállítása, amelynek nem véletlenül lett a második állomása Szentgotthárd, a nagy érdeklődést keltett őriszentpéteri indulás után. [tovább]

Vádlott a körmendi pedofil

Egy év börtönre ítéltek egy férfit, mert számítógépén több ezer gyermek-pornográf fotót találtak. Körmenden pedig vádat emeltek egy másik férfi ellen, aki szintén kiskorú gyermekek meztelen képeit mentette le gépére, majd azokat posztolta is a világhálón.  [tovább]

Ötven éves álom válik valóra Csákánydoroszlón

Szerkezetkész lett a Csákánydoroszlón épülő tornacsarnok, amely a Szabadics Zrt. kivitelezésében készül nettó 621 millió forintból. Ebből az alkalomból pedig bokrétaünnepséget tartottak a helyszínen a közelmúltban.  [tovább]

Oktatás

Tanévkezdés Szentpéteren

Őriszentpéteren az Őrség Iskolájában rendben elkezdődött a tanév. A tanévnyitó ünnepségen Horváth László intézményvezető köszöntötte a diákokat, a tanárokat és az ünnepségen szép számmal megjelenő szülőket. [tovább]

Határtalan őriszentpéteriek

A Határtalanul program keretében osztályunk 4 napos tanulmányi kirándulásra utazott Szlovákiába. Március 26-án korán reggel indultunk Őriszentpéterről. [tovább]

Gyógynövénykert az iskolában

A vasvári általános iskola egyik büszkesége a fűszer-, és gyógynövény kert. A fűszerekkel az iskolai rendezvények ételeit ízesítik. A gyógynövényekből teát kóstolnak a diákok. [tovább]

Egészségünk

Nagybetűs segítők

A Nagy Gáspár Kulturális Központban tartottak szakmai napot a vasi egészségügyi szakdolgozók. Az időzítés nem volt véletlen. Kossuth Zsuzsanna, a világ első országos főápolónője születésének kettőszázadik évfordulóját ünnepli emlékévvel a szakma. A rendezvényt a vasvári önkormányzat, a kistérségi önkormányzati társulás és a Magyar Ápolási Egyesület Vas Megyei Szervezete támogatta. A nap programját a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezete állította össze. [tovább]

Támad a vírus

A térségünkbe élők sem úszták meg az egyre jobban elhatalmasodó járványt, egyre többen jelentkeznek influenzaszerű tünetekkel a rendelőkben. [tovább]

Költöztetik a szakrendelőket

Február elejétől már szinte valamennyi szakrendelő a felújított blokkban működik a Markusovszky Egyetemi Kórház körmendi telephelyén - mondta el lapunknak dr. Nádasi Géza, osztályvezető főorvos.  [tovább]

Hitélet

A fekete halál idején az imát kiegészítették

1346 és 1353 között a „fekete halál”, a történelem legpusztítóbb pestisjárványa ülte torát Európában. Számos kutató úgy véli, ekkor egészítették ki legfontosabb Mária-imádságunk, az Üdvözlégy szövegét. [tovább]

A domonkos mindig úton van időben és térben egyaránt

A Domonkos rend hazai tartományfőnöke járt Vasváron. Kostecki András könyvbemutatóra érkezett a városba. Alapításának nyolcszáz éves jubileumát ünnepelte tavaly Európában a domonkos rend. Az évforduló alkalmából készülhetett el számos kötet, köztük a vikárius által szerkesztett "Domonkosok a szó emberei" könyv is.  [tovább]

Kenyai lelkész a szabadságról

Clinton Henry Otsieno személyében kenyai baptista lelkipásztor látogatott Bécsből Körmendre, hogy szülőföldjéről és hitéről beszéljen szeptember 23-án a Faludi Ferenc Városi Könyvtár olvasótermét zsúfolásig megtöltő közönségnek.  [tovább]

Interjúk

Egy fiatal lány élete nem lehet politikai csatározás tárgya

Országos visszhangot váltott ki Szabó Ferenc körmendi alpolgármester lemondása, illetve ennek körülményei. Az eset kapcsán politikai csatározás vette kezdetét. A kialakult helyzet kapcsán interjút adott lapunknak Bebes István Körmend város polgármestere.  [tovább]

A hit irányt mutat a helyét kereső embernek is

Harangozó Bertalan aktív politikai pályafutása a rendszerváltáskor indult, az első ciklusban Szombathely kereszténydemokrata alpolgármestere volt. Az ezt következő években a megyei önkormányzatnál töltött be vezető tisztségeket, majd több éves szünet következett a politizálásban. Gazdasági vezetőként évekig dolgozott a Markusovszky kórházban, majd visszatért a közéletbe. Városi képviselő lett Szombathelyen, nem sokkal később pedig megyei kormánymegbízottnak nevezték ki. E tisztében vezette le Vas megye közigazgatásának gyökeres átalakítását, kivívta a szakma elismerését.  [tovább]

Aranyfokozatú körmendi közművelődési szakember

Körmend Város Ünnepnapján, a város érdekében kifejtett közművelődési tevékenységért díj aranyfokozatát vehette át Pálóczi Zsuzsanna, a helyi kulturális központ igazgató-helyettese. Közművelődési szakember ritkán kap ilyen elismerést, ennek apropóján beszélgettünk vele. [tovább]

Kék hírek

A körmendi rendőrök eredményesen dolgoznak

Négy előadás hangzott el a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság szeptember 20-i fórumán, melyet a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartottak.  [tovább]

A bűnügyi helyzet tavaly sem romlott a térségben

Kiemelkedő eredményt ért el a felderítési mutatókban a vasvári rendőrkapitányság. A 83,1 százalékos tavalyi statisztikai számmal az országos és megyei ranglistán is az elsők. A 82,8 százalékos nyomozási eredménnyel is élen végeztek, a megyében az elsők, országosan a negyedikek a vasváriak. A tavalyi munka eredményeiről, statisztikájáról dr. Házi Béla ezredes, kapitányságvezető tájékoztatta a képviselő- testületet. [tovább]

Finn módszer

Havonta többször is számíthatnak a térségben autózók a finn módszerre. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma az elmúlt időszakban a Körmendi Rendőrkapitányság illetékességi területén. [tovább]

Sport

Elmarad a kupameccs, továbbjutott a Haladás

Koronavírus-fertőzés miatt másodszor is elmarad a Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak-Szombathelyi Haladás Magyar Kupa-mérkőzés. A mieink így játék nélkül jutottak tovább.  [tovább]

Magabiztos Haladás győzelem

Kiköszörülni a csorbát! - ez volt a Mátyus-csapat jelmondata, hiszen hétközben kikaptak a zöld-fehérek Csákváron. Most még a szerdainál is többen hiányoztak a keretből, így három 2002-es születésű játékossal állt ki a Hali. [tovább]

SZOMBATHELYI HALADÁS-PÉCSI MFC 0-0

Szombathely, játékvezető: Berényi. Haladás: Verpecz - Schimmer, Mocsi, Devecseri - Dezamits, Holdampf, Csilus, Bosnjak - Kiss B. - Tóth B., Medgyes. Edző: Mátyus János. Pécs: Helesfay - Sági, Preklet, Rácz L., Króner - Kónya, Futó, Geiger, Óvári - Keresztes, Adamcsek. Edző: Vas László.  [tovább]

Programok

Veterán járművek találkozója Őriszentpéteren

A Bajánsenyén bejegyzett Öreg Járművek Klubja Egyesület első alkalommal rendezte meg Őriszentpéteren a Nemzetközi Veterán Járművek Találkozóját. Az esemény szervezői, Varga József és Ozsváth Imre elmondták, hogy Kercaszomoron a korábbi években megrendezett és nagy népszerűségre szert tett Simsonos találkozókból nőtte ki magát a mostani esemény. [tovább]

A Szentpéteri Esték után pedagógus piknik lesz

A Virágzás Napjai és az Őrségi Vásár közötti időszakban sem lesznek (és nem voltak) programok és szórakoztató rendezvények híján az őriszentpéteriek. [tovább]

A Szerelmesek Fesztiválja

Június 28. és július 1. között színes programokkal várják az érdeklődőket több szentgotthárdi helyszínen. Ahogy azt már a vendégek az elmúlt három évben megszokhatták, színházi, képzőművészeti, könnyűzenei és filmművészeti programok közül válogathatnak, de ismét lesz vásár, lesznek ínycsiklandó ételek és hűsítő italok, és természetesen a gyermekek nagy örömére játszóházak, kézműves foglalkozások is - mindez a szerelem jegyében. [tovább]

Közlemények

Befejeződött a zártkertek életre keltése a Kis hegyen

Cseperednek már a gyümölcsfák a szőlőhegy kercaszomori részén lévő Tündérkertben. Különféle almafákat, tüskés-, vad-és sózókörtét ültettek az elkerített területen. A frissen telepített gyümölcsös is része a hegy revitalizációját képező pályázatnak, amely már 2017-ben elkezdődött és két részletben valósult meg. [tovább]

Csaknem tízezren látogatják évente a vasvári fürdőt

Május közepén nyitotta kapuit a vasvári fürdő. Egyelőre még csak a melegvizes és a gyermekmedence üzemel. A gyermek juniálistól a sportolni vágyók a húsz méteres, két méter mély úszómedencét is birtokba vehetik majd.  [tovább]

Jó ütemben folynak a baleset megelőzési munkák

Idén is folytatódnak a Szentkúton a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által a baleset megelőzési, biztonsági okokból elrendelt munkálatok, amelyekkel várhatóan nyár közepére végeznek a szakemberek. A nagyközönség előtt addig továbbra is zárva van a terület. [tovább]

Kultúra

Gárdonyi időtálló üzenetei

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége körmendi csoportja által szervezett tavaszi előadássorozat összejövetelének Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája volt a vendége.  [tovább]

Levirágzott a pünkösdi fesztivál az Őrségben?

Sajnos a hír igaz, az idei Virágzás Napjai fesztivál volt az utolsó. Sülyi Péter a rendezvény alapítója, a fesztivál igazgatója elmondta, hogy 1993-ban egy templomban tartott koncertet követően fogalmazódott meg a baráti társaságukban a Virágzás Napjai gondolata, amelyet aztán 1994-ben pünkösdkor útjára is indítottak. [tovább]

A pünkösdölés élő hagyomány

A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyhez sok népszokás kapcsolódik. A pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Hagyományok egész sora kapcsolódik ehhez az ünnephez, így például a pünkösdi királyválasztás, a királynéjárás, a tavaszköszöntés, a pünkösdölés vagy a törökbasázás. [tovább]

Kapcsolat

Elérhetőségeink

RÁBAVIDÉK a Rába mentén, a Hegyháton és az Őrségben élők lapja

megjelenik kéthetente

Kiadja: Tónus Kiadó és Sajtóügynökség

Szerkesztőség: 9900 Körmend, Szabaság tér 12.

Főszerkesztő: Vilics Tamás

E-mail: rabavidek@t-online.hu

Telefon: 06 30 956 4260

Tel./Fax.: 06 94 412 681

ISSN: 1417-7099

Nyomdai munkák: VasPrint Kft

Felelős vezető: Pintér László

 [tovább]