Ismét vitát generált a szervezeti és működési szabályzat módosítása

Vajon lapul-e valamilyen sandaság a döntés mögött?

Rábavidék | 2020. február 18.

A közelmúltban ismét ülésezett Körmend városának önkormányzata. A képviselők ezúttal nem sok, de fajsúlyos napirendeket tárgyaltak meg. Egyebek mellett az idei esztendő költségvetését.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

Elsőként Bebes István polgármester arról tájékoztatta a grémiumot, hogy a legutóbbi ülés óta milyen feladatokat végzett el és milyen rendezvényeken képviselte a várost. A jelenlévőknek sem kérdése sem véleménye nem volt az elhangzottakkal kapcsolatban. Következett a 2019. évi költségvetési rendelet módosítása, amelyre már hetedik alkalommal került sor. Ezúttal a központi költségvetésből az illetményekkel kapcsolatosan érkeztek támogatások, melyek bérkompenzációt, szociális ágazati és egészségügyi pótlékot, valamint kulturális illetménypótlékot tartalmaztak mintegy 4 millió forintot meghaladó összegben. Körmend város idei költségvetése a legutóbbi évekéhez képes jelentős változást nem tartalmaz, hiszen az önkormányzat intézményszerkezete sem változott az előző időszakhoz viszonyítva. A következőkben az úgynevezett likvid hitel felvételét hagyták jóvá a városatyák. Nyolcvan millió forint hitel felvételét a költségvetés bevételei és kiadásai ütemkülönbségéből fakadó hiány áthidalására fordítják.

Vitát generált a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására tett javaslat. „A képviselők munkáját az önkormányzati hivatal segíti. Ennek keretében a képviselők a polgármestertől kérhetik írásban a munkájukhoz szükséges és ahhoz kapcsolódó tájékoztatást. A kérésre a választ – a közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló kérelem kivételével – 30 napon belül: amennyiben a tájékoztatás, információadás, elemzést vagy előzetes vizsgálatot igényel – legkésőbb 60 napon belül, írásban kell megadni.”  - ezt tartalmazta a tervezett módosítás. Szlávik Csaba képviselő szerint ez a módosítás akadályozza az ellenzék munkáját, mert megnehezíti a testületi ülésekre való alapos felkészülésüket, valamint a túl hosszú a határidők szerinte indokolatlanok. „A képviselői munkát, úgy érzem, szándékosan akadályozó rendeletalkotást látunk. Nem tudom, honnan jönnek a 30 és 60 napos határidők. Természetesen elfogadható, ha bonyolultabb, nagyobb jelentőségű intézkedést igénylő ügyben hosszabb a válaszadás. Az viszont nem, hogy a képviselő a testületi-ülésekre való felkészülést segítő kérdéseikre, információigényléseikre a választ csak a döntés után adná meg a polgármester. A törvényben meghatározott jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni. Tehát az önkormányzat szervei akkor felelnek meg ennek az alapelvi szabálynak, ha mindenben teljes körű felvilágosítást nyújtanak a megválasztott képviselőknek.”

 

Bebes István polgármester szerint nem korrekt dolog, ha valaki azt feltételezi, hogy a módosítás mögött valami sandaság lapul. Hangsúlyozta: egyszerűen arról van szó, hogy kollégái, akik kiváló szakemberek, de sok összetett és bonyolult feladatot látnak el a munkaidejükben, miközben gyakran előfordul, hogy a sikeres pályázatok érdekében rövid határidőkkel kell újabb adatokat információkat begyűjteniük, egyszerűen túlterheltek. Ilyen szituációkban nincs idejük és energiájuk arra, hogy újabb igényeknek, képviselői kéréseknek tegyenek eleget azonnal vagy rövid határidőkön belül. – érvelt a polgármester, majd hozzátette: „Arra már gondolni sem merek, hogy egyes képviselők esetleg megkérdőjelezik jómagam, képviselőtársaim és kollégáim felkészültségét, szakmai hozzáértését, korrektségét. Ezt határozottan visszautasítom. Nagyon szomorú lennék, ha fontos feladatok maradnának el azért, mert az Önök irat betekintési óhajait kellene soron kívül kiszolgálnia a munkatársaimnak. Én azt szeretném és azt is kérem Önöktől, hogy a város minél sikeresebb működése érdekében dolgozzunk együtt. Ez a mi célunk, s ha Önök is ezt szeretnék, akkor eredményesen fogunk együtt működni.” A szervezeti és működési szabályzat módosítását 8 igen, 3 nem és 1 tartózkodással elfogadta grémium.

Nem sok időt vett igénybe az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet megtárgyalása. A tervezet tartalmát tekintve a jelenleg hatályos rendeletre épül, megtartja alapvető szabályait. A módosítások egyrészt a magasabb szintű jogszabályok előírásainak való megfelelés miatt szükségesek, másrészt pedig az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai indokolják. Szép Dániel képviselő (képünkön) örült annak, hogy egy jól áttekinthető kimutatás készült a szociális és piaci alapon bérbe adható önkormányzati lakásokról, ugyanakkor arra kérte képviselőtársait és a hivatal dolgozóit, hogy a bérlő kijelölésnél körültekintően járjanak el, és a szociális lakások esetén a leginkább rászorulók helyzetén igyekezzenek segíteni. A képviselő a következő napirendhez kapcsolódóan – a megbízott erdész beszámolója – megkérdezte: van-e lehetőség arra, hogy a különböző okok miatt kivágott fákat a körmendi rászorulók kapják meg. Bebes István válaszában elmondta, erre eddig is volt példa. Az önkormányzat, a munkával megbízott vállalkozó által eljuttatott arányos mennyiséget a szociális tűzifa akció keretében használta fel.

Ezen a testületi ülésen azt is megtudtuk, hogy a március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulóján V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője mondja az ünnepi megemlékezést, 15 órai kezdettel Körmend főterén, a Kossuth szobornál.

R-infó/vilics

Fotó: Jámbori Tamás

 

Rovataink legfrissebb hírei:


Közélet

A Téglagyár újoncként nyerte meg a bajnokságot

Mivel a bajnokság várható kezdéséig már csak két lapszámunk jelenik meg, a visszatekintésünket egy kicsit felgyorsítjuk. Nyugodtan tehetjük, mert ezek az évek már szerepelnek az MLSZ által működtetett adatbankban, ott mindenki utána nézhet.  [tovább]

Átalakul az oktatás, folytatódik a felnőttképzés

Június 30-án megváltozik a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola neve, innentől kezdve indul el a technikumi képzés. Újdonság, hogy csak a leendő Körmendi Rendvédelmi Technikumban képeznek majd rendőr tiszthelyetteseket és több pénz jut a diákoknak. Ugyanakkor folytatódik a már bevált felnőttképzés is.  [tovább]

Nem járnak a személyszállító vonatok az Őrségben

Az őrségi vasút története az 1900-as évek elejétől íródik. Körmend – Zalalövő – Őriszentpéter – Muraszombat vonalra tervezték azt, és az első szakaszát 1907. december 24-én adták át Körmend és Sal (ma Szlovéniához tartozik) között. [tovább]

Oktatás

Tanévkezdés Szentpéteren

Őriszentpéteren az Őrség Iskolájában rendben elkezdődött a tanév. A tanévnyitó ünnepségen Horváth László intézményvezető köszöntötte a diákokat, a tanárokat és az ünnepségen szép számmal megjelenő szülőket. [tovább]

Határtalan őriszentpéteriek

A Határtalanul program keretében osztályunk 4 napos tanulmányi kirándulásra utazott Szlovákiába. Március 26-án korán reggel indultunk Őriszentpéterről. [tovább]

Gyógynövénykert az iskolában

A vasvári általános iskola egyik büszkesége a fűszer-, és gyógynövény kert. A fűszerekkel az iskolai rendezvények ételeit ízesítik. A gyógynövényekből teát kóstolnak a diákok. [tovább]

Egészségünk

Nagybetűs segítők

A Nagy Gáspár Kulturális Központban tartottak szakmai napot a vasi egészségügyi szakdolgozók. Az időzítés nem volt véletlen. Kossuth Zsuzsanna, a világ első országos főápolónője születésének kettőszázadik évfordulóját ünnepli emlékévvel a szakma. A rendezvényt a vasvári önkormányzat, a kistérségi önkormányzati társulás és a Magyar Ápolási Egyesület Vas Megyei Szervezete támogatta. A nap programját a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezete állította össze. [tovább]

Támad a vírus

A térségünkbe élők sem úszták meg az egyre jobban elhatalmasodó járványt, egyre többen jelentkeznek influenzaszerű tünetekkel a rendelőkben. [tovább]

Költöztetik a szakrendelőket

Február elejétől már szinte valamennyi szakrendelő a felújított blokkban működik a Markusovszky Egyetemi Kórház körmendi telephelyén - mondta el lapunknak dr. Nádasi Géza, osztályvezető főorvos.  [tovább]

Hitélet

A fekete halál idején az imát kiegészítették

1346 és 1353 között a „fekete halál”, a történelem legpusztítóbb pestisjárványa ülte torát Európában. Számos kutató úgy véli, ekkor egészítették ki legfontosabb Mária-imádságunk, az Üdvözlégy szövegét. [tovább]

A domonkos mindig úton van időben és térben egyaránt

A Domonkos rend hazai tartományfőnöke járt Vasváron. Kostecki András könyvbemutatóra érkezett a városba. Alapításának nyolcszáz éves jubileumát ünnepelte tavaly Európában a domonkos rend. Az évforduló alkalmából készülhetett el számos kötet, köztük a vikárius által szerkesztett "Domonkosok a szó emberei" könyv is.  [tovább]

Kenyai lelkész a szabadságról

Clinton Henry Otsieno személyében kenyai baptista lelkipásztor látogatott Bécsből Körmendre, hogy szülőföldjéről és hitéről beszéljen szeptember 23-án a Faludi Ferenc Városi Könyvtár olvasótermét zsúfolásig megtöltő közönségnek.  [tovább]

Interjúk

Egy fiatal lány élete nem lehet politikai csatározás tárgya

Országos visszhangot váltott ki Szabó Ferenc körmendi alpolgármester lemondása, illetve ennek körülményei. Az eset kapcsán politikai csatározás vette kezdetét. A kialakult helyzet kapcsán interjút adott lapunknak Bebes István Körmend város polgármestere.  [tovább]

A hit irányt mutat a helyét kereső embernek is

Harangozó Bertalan aktív politikai pályafutása a rendszerváltáskor indult, az első ciklusban Szombathely kereszténydemokrata alpolgármestere volt. Az ezt következő években a megyei önkormányzatnál töltött be vezető tisztségeket, majd több éves szünet következett a politizálásban. Gazdasági vezetőként évekig dolgozott a Markusovszky kórházban, majd visszatért a közéletbe. Városi képviselő lett Szombathelyen, nem sokkal később pedig megyei kormánymegbízottnak nevezték ki. E tisztében vezette le Vas megye közigazgatásának gyökeres átalakítását, kivívta a szakma elismerését.  [tovább]

Aranyfokozatú körmendi közművelődési szakember

Körmend Város Ünnepnapján, a város érdekében kifejtett közművelődési tevékenységért díj aranyfokozatát vehette át Pálóczi Zsuzsanna, a helyi kulturális központ igazgató-helyettese. Közművelődési szakember ritkán kap ilyen elismerést, ennek apropóján beszélgettünk vele. [tovább]

Kék hírek

A körmendi rendőrök eredményesen dolgoznak

Négy előadás hangzott el a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság szeptember 20-i fórumán, melyet a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartottak.  [tovább]

A bűnügyi helyzet tavaly sem romlott a térségben

Kiemelkedő eredményt ért el a felderítési mutatókban a vasvári rendőrkapitányság. A 83,1 százalékos tavalyi statisztikai számmal az országos és megyei ranglistán is az elsők. A 82,8 százalékos nyomozási eredménnyel is élen végeztek, a megyében az elsők, országosan a negyedikek a vasváriak. A tavalyi munka eredményeiről, statisztikájáról dr. Házi Béla ezredes, kapitányságvezető tájékoztatta a képviselő- testületet. [tovább]

Finn módszer

Havonta többször is számíthatnak a térségben autózók a finn módszerre. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma az elmúlt időszakban a Körmendi Rendőrkapitányság illetékességi területén. [tovább]

Sport

Ziga Mravljak lett a patinás körmendi klub vezetőedzője

A közelmúltban sajtótájékoztatót tartottak az Egis Körmendnél, amelyen bejelentették, hogy Ziga Mravljakot, a csapat másodedzőjét bízták meg a szakmai munka irányításával. Az elmúlt szezonban másodedzőként dolgozó szlovén trénerrel, 3 éves szerződést kötött a klub. [tovább]

A labdarúgó vasi elit február 22-én már elrajtolt

Az előző évekhez hasonlóan, most is ligaértekezleteket tartott a Megyei Labdarúgó Szövetség Igazgatósága az amatőr bajnokságban szereplő csapatok számára. A megyei első -, másod- és harmadosztályú együtteseket Sárváron, Körmenden és Szombathelyen várták területi hovatartozás szerint. Lapunkkal a körmendi ligaértekezleten jártunk. [tovább]

Horváth Norbert még mindig nagyon érzi a kaput

A megyei másodosztályú csapatok után nézzük, hogy hogyan állunk góllövők kérdésében a labdarúgó bajnokság harmadosztályának körmendi csoportjában.  [tovább]

Programok

Veterán járművek találkozója Őriszentpéteren

A Bajánsenyén bejegyzett Öreg Járművek Klubja Egyesület első alkalommal rendezte meg Őriszentpéteren a Nemzetközi Veterán Járművek Találkozóját. Az esemény szervezői, Varga József és Ozsváth Imre elmondták, hogy Kercaszomoron a korábbi években megrendezett és nagy népszerűségre szert tett Simsonos találkozókból nőtte ki magát a mostani esemény. [tovább]

A Szentpéteri Esték után pedagógus piknik lesz

A Virágzás Napjai és az Őrségi Vásár közötti időszakban sem lesznek (és nem voltak) programok és szórakoztató rendezvények híján az őriszentpéteriek. [tovább]

A Szerelmesek Fesztiválja

Június 28. és július 1. között színes programokkal várják az érdeklődőket több szentgotthárdi helyszínen. Ahogy azt már a vendégek az elmúlt három évben megszokhatták, színházi, képzőművészeti, könnyűzenei és filmművészeti programok közül válogathatnak, de ismét lesz vásár, lesznek ínycsiklandó ételek és hűsítő italok, és természetesen a gyermekek nagy örömére játszóházak, kézműves foglalkozások is - mindez a szerelem jegyében. [tovább]

Közlemények

Befejeződött a zártkertek életre keltése a Kis hegyen

Cseperednek már a gyümölcsfák a szőlőhegy kercaszomori részén lévő Tündérkertben. Különféle almafákat, tüskés-, vad-és sózókörtét ültettek az elkerített területen. A frissen telepített gyümölcsös is része a hegy revitalizációját képező pályázatnak, amely már 2017-ben elkezdődött és két részletben valósult meg. [tovább]

Csaknem tízezren látogatják évente a vasvári fürdőt

Május közepén nyitotta kapuit a vasvári fürdő. Egyelőre még csak a melegvizes és a gyermekmedence üzemel. A gyermek juniálistól a sportolni vágyók a húsz méteres, két méter mély úszómedencét is birtokba vehetik majd.  [tovább]

Jó ütemben folynak a baleset megelőzési munkák

Idén is folytatódnak a Szentkúton a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által a baleset megelőzési, biztonsági okokból elrendelt munkálatok, amelyekkel várhatóan nyár közepére végeznek a szakemberek. A nagyközönség előtt addig továbbra is zárva van a terület. [tovább]

Kultúra

Gárdonyi időtálló üzenetei

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége körmendi csoportja által szervezett tavaszi előadássorozat összejövetelének Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája volt a vendége.  [tovább]

Levirágzott a pünkösdi fesztivál az Őrségben?

Sajnos a hír igaz, az idei Virágzás Napjai fesztivál volt az utolsó. Sülyi Péter a rendezvény alapítója, a fesztivál igazgatója elmondta, hogy 1993-ban egy templomban tartott koncertet követően fogalmazódott meg a baráti társaságukban a Virágzás Napjai gondolata, amelyet aztán 1994-ben pünkösdkor útjára is indítottak. [tovább]

A pünkösdölés élő hagyomány

A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyhez sok népszokás kapcsolódik. A pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Hagyományok egész sora kapcsolódik ehhez az ünnephez, így például a pünkösdi királyválasztás, a királynéjárás, a tavaszköszöntés, a pünkösdölés vagy a törökbasázás. [tovább]

Kapcsolat

Elérhetőségeink

RÁBAVIDÉK a Rába mentén, a Hegyháton és az Őrségben élők lapja

megjelenik kéthetente

Kiadja: Tónus Kiadó és Sajtóügynökség

Szerkesztőség: 9900 Körmend, Szabaság tér 12.

Főszerkesztő: Vilics Tamás

E-mail: rabavidek@t-online.hu

Telefon: 06 30 956 4260

Tel./Fax.: 06 94 412 681

ISSN: 1417-7099

Nyomdai munkák: VasPrint Kft

Felelős vezető: Pintér László

 [tovább]