Három év alatt több mint 150 millió forintot kell majd törleszteni

Újabb fontos beruházások indulnak Körmenden

Rábavidék | 2019. február 20.

Az önkormányzati testület legutóbbi ülésén, a többi között, beterjesztették a 2019. évi költségvetést, amelyről szavaztak is a képviselők. Az érdemi munka előtt a jelenlévők egyperces néma felállással adóztak a nemrég elhunyt Buti Tibor, az önkormányzati hivatal egyik meghatározó személyisége emléke előtt. Bebes István (képünkön) úgy fogalmazott, hogy váratlan halála mélyen megrázta a hivatal dolgozóit és nagy vesztesége ez a városnak.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

Az ülésen a polgármester vezette fel a költségvetést, kifejtve az egyes pontokat. Az új büdzsé részletezése előtt adósságot keletkeztető ügyletről is dönteni kellett. Ez utóbbival kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy törvény szerint kell eljárni az ügylet kapcsán. A város az idei költségvetésben fejlesztési célú hitel felvételét tervezte. Az összeget 10 év alatt, vagyis 2029-ig kell letörleszteni. A kölcsönszerződéseket részben kormányengedély alapján, részben saját hatáskörben kötötte meg az önkormányzat. A városnak jelenleg nincs hitelállománya, az összegek lehívása a fejlesztések ütemezése szerint történik majd. Három évre vetítve több mint 150 millió forintot kell törleszteni, a fedezet a város bevételeiből rendelkezésre áll. Ezt követően került terítékre az idei költségvetés, illetve az erről szóló rendelet megalkotása. Bebes István a feladatellátás kapcsán elmondta, hogy az óvodai kötelezettségeket a város 16 csoportban és 4 telephelyen látja el. Szólt a szociális feladatokról, a vonatkozó intézmények szerepéről, a rászorulók ellátásáról. Kijelentette: idén is folytatódnak a jelentősebb beruházások és újabbak is indulnak. Az ehhez szükséges pénz rendelkezésre áll.

 A bevételek kapcsán elmondta, hogy a működési bevételek jelentős része központi támogatás, amely eléri a 613 millió forintot. Ugyanakkor idén sem kap pénzt az önkormányzat településüzemeltetési célokra és az idegenforgalmi adóhoz kapcsolt támogatástól is elesik. Óvodai feladatokra 249, szociális kötelezettségekre pedig 265 millió forint támogatás érkezik. Ebben benne van a térségi feladatok finanszírozása is. Fontos tétel az adó. A város az iparűzési adóból idén 848 milliós bevételt tervez, gépjárműadóból pedig 34 milliót. Különböző kulturális rendezvényekre 12 milliót szánnak, a megüresedett gyermekorvosi praxis működtetésére pedig 11 millió forintot. Az intézmények működési bevételeiben nem történik jelentősebb változás, mint ahogy a város intézményszerkezete is változatlan marad. A kulturális központ és könyvtár költségvetését feladatonként határozták meg, ezen a téren 17 milliós bevétel realizálása a cél. Ugyancsak több milliót hozhat a konyhára a folyamatosan megújuló, állományában gyarapodó és egyre népszerűbb városi múzeum is. A Városgondnokság tervezett bevétele 163 millió, de több tízmilliót hoz a konyhára, illetve büdzsébe például a termőföld, vagy egyes sportlétesítmények bérbeadása.

A kiadási oldalon a bértétel a legnagyobb. A minimálbér és a szakmai bérminimum idei emelkedése 8 százalékos. Így a minimálbér 149, a bérminimum pedig 195 ezer forintra emelkedett január 1-től. A beterjesztett anyag részletesen szólt az egyes intézmények bérezéséről, a pótlékokról, a jubileumi jutalmakról, a megbízási díjakról, a munkába járás költségeiről. A munkaadót terhelő járulékok mértéke változatlan marad – ez 19,5 százalék. A dologi kiadások szintén jelentős tételt képeznek, - 290 milliót, a közüzemi kiadások összege pedig 90 millió forint. A közvilágítás 30 milliós kiadás lesz, a díj emelkedik. Az előre nem látható működési kiadásokra 18 milliós tartalékot terveznek. Bebes István elmondta, hogy az önkormányzat a TOP-os pályázatokat tavaly kezdte el megvalósítani, ezek közül több az idén be is fejeződik. Ugyanakkor újabb beruházások is elindulnak. A felhalmozásra átadott összegek között szerepel a labdarúgópálya világításhoz (képünkön) való hozzájárulás, illetve a bútorgyárnak juttatott pénzeszköz. Mindezek mellett még számos tételről gondoskodik a költségvetés, részletesen elemezve az egyes intézmények, szolgáltató ágazatok, ellátó rendszerek működtetését, s ezek pénzügyi vonzatait. A polgármester aláhúzta, hogy a hivatal munkatárai alapos munkát végeztek, amikor összeállították az anyagokat, amelyek a 2019-es büdzsét képezik. Munkájukért köszönetet mondott és arra kérte a képviselőket, hogy a legjobb tudásuk szerint tegyenek javaslatokat, építő módon támogassák a város életét meghatározó költségvetést. A testület végül egy tartózkodás mellett, 11 szavazattal fogadta el az idei évi költségvetési rendeletet.

A testületi-ülésen nyolcadjára módosították a tavalyi költségvetési rendeletet, ezt a bérkompenzáció, a kiegészítő támogatások változásai és az intézményi gyerekétkeztetés üzemeltetési támogatása tette szükségessé. Döntöttek egy korábbi, 2004-es önkormányzati rendelet visszavonásáról is. Ez egy ingatlan térítésmentes használatba adásáról szólt anno, most viszont a testület ezt a státuszt megszüntette. A kérdéses ingatlanon a város a csapadékvíz-elvezetési munkálatokat kíván elvégezni egy nyertes, uniós pályázat nyomán. A helyszíni bejáráson kiderült, hogy a kérdéses területen egy árkot betemettek, illetve az önkormányzati tulajdonban lévő területet elkerítették, valamint beültették növényekkel. Egy helyen pedig betonozott kapubejárót létesítettek. Minderre az önkormányzat nem adott engedélyt. A tervezett beruházás miatt szükségessé vált a terület előkészítése a munkákra. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha az említett bejárót és kerítést lebontják, a nyomvonalba eső növényeket eltávolítják. Az előterjesztésben hangsúlyozták, hogy használatba adáskor úgy tűnt, az árkot meg lehet szüntetni. A helyzet azonban megváltozott, így a köz érdeke felülírta a 15 évvel ezelőtti  döntést. Ezért a testület visszavonta korábbi rendeletét, így érvényes vízjogi engedély alapján elindulhatnak a csapadékvíz-elvezetési munkálatok a Képúti liget térségében. A testületi ülés végén interpellációkra adott válaszok hangzottak el, illetve képviselői kérdések, észrevételek és javaslatok következtek, majd a testület zárt ülés keretében folytatta munkáját.

kozma                Fotó: Jámbori Tamás

 

Rovataink legfrissebb hírei:


Közélet

Zöld sziget a város szívében

Gyakorlatilag teljesen elkészült Körmenden a „208 lakások” és a Dózsa György utca között található zöldfelület átalakítása. A körmendiek már birtokba is vették a közösségi teret, ahol többek között játszótér, szabadtéri fitneszpark, sportpálya, sétautak és futópályák épültek (képünkön).  [tovább]

Figyelmeztetnek a fogorvosok

A fogászati kezelésre szorulók szinte semmit sem tapasztalnak a mindennapok során abból, hogy az alapellátással foglalkozó fogorvosi rendelők súlyos finanszírozási gondokkal küzdenek. [tovább]

Manfred Mann koncert a Pinkarock fesztiválon

Augusztus 8 és 11 között rendezik meg a 350 lelkes osztrák falucska, Beled Pinkarock fesztiválját, más szóval a picture on zenei és kulturális eseményt. A nyári hétvégén a település több ezresre duzzad és világsztárokat is fogad.  [tovább]

Oktatás

Tanévkezdés Szentpéteren

Őriszentpéteren az Őrség Iskolájában rendben elkezdődött a tanév. A tanévnyitó ünnepségen Horváth László intézményvezető köszöntötte a diákokat, a tanárokat és az ünnepségen szép számmal megjelenő szülőket. [tovább]

Határtalan őriszentpéteriek

A Határtalanul program keretében osztályunk 4 napos tanulmányi kirándulásra utazott Szlovákiába. Március 26-án korán reggel indultunk Őriszentpéterről. [tovább]

Gyógynövénykert az iskolában

A vasvári általános iskola egyik büszkesége a fűszer-, és gyógynövény kert. A fűszerekkel az iskolai rendezvények ételeit ízesítik. A gyógynövényekből teát kóstolnak a diákok. [tovább]

Egészségünk

Nagybetűs segítők

A Nagy Gáspár Kulturális Központban tartottak szakmai napot a vasi egészségügyi szakdolgozók. Az időzítés nem volt véletlen. Kossuth Zsuzsanna, a világ első országos főápolónője születésének kettőszázadik évfordulóját ünnepli emlékévvel a szakma. A rendezvényt a vasvári önkormányzat, a kistérségi önkormányzati társulás és a Magyar Ápolási Egyesület Vas Megyei Szervezete támogatta. A nap programját a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezete állította össze. [tovább]

Támad a vírus

A térségünkbe élők sem úszták meg az egyre jobban elhatalmasodó járványt, egyre többen jelentkeznek influenzaszerű tünetekkel a rendelőkben. [tovább]

Költöztetik a szakrendelőket

Február elejétől már szinte valamennyi szakrendelő a felújított blokkban működik a Markusovszky Egyetemi Kórház körmendi telephelyén - mondta el lapunknak dr. Nádasi Géza, osztályvezető főorvos.  [tovább]

Hitélet

A domonkos mindig úton van időben és térben egyaránt

A Domonkos rend hazai tartományfőnöke járt Vasváron. Kostecki András könyvbemutatóra érkezett a városba. Alapításának nyolcszáz éves jubileumát ünnepelte tavaly Európában a domonkos rend. Az évforduló alkalmából készülhetett el számos kötet, köztük a vikárius által szerkesztett "Domonkosok a szó emberei" könyv is.  [tovább]

Kenyai lelkész a szabadságról

Clinton Henry Otsieno személyében kenyai baptista lelkipásztor látogatott Bécsből Körmendre, hogy szülőföldjéről és hitéről beszéljen szeptember 23-án a Faludi Ferenc Városi Könyvtár olvasótermét zsúfolásig megtöltő közönségnek.  [tovább]

Táboroztak az Őrállók: Amikor Isten velünk van

Idén nyáron különleges táborokban vehettünk részt táborlakóinkkal és segítőinkkel együtt. Már az előkészületek és a jelentkezések csodálatosan és gördülékenyen zajlottak, szépen gyarapodott a létszám, és pont annyian lettünk gyerekek és felnőttek, ahányunkra szükségünk volt idén. [tovább]

Interjúk

Egy fiatal lány élete nem lehet politikai csatározás tárgya

Országos visszhangot váltott ki Szabó Ferenc körmendi alpolgármester lemondása, illetve ennek körülményei. Az eset kapcsán politikai csatározás vette kezdetét. A kialakult helyzet kapcsán interjút adott lapunknak Bebes István Körmend város polgármestere.  [tovább]

A hit irányt mutat a helyét kereső embernek is

Harangozó Bertalan aktív politikai pályafutása a rendszerváltáskor indult, az első ciklusban Szombathely kereszténydemokrata alpolgármestere volt. Az ezt következő években a megyei önkormányzatnál töltött be vezető tisztségeket, majd több éves szünet következett a politizálásban. Gazdasági vezetőként évekig dolgozott a Markusovszky kórházban, majd visszatért a közéletbe. Városi képviselő lett Szombathelyen, nem sokkal később pedig megyei kormánymegbízottnak nevezték ki. E tisztében vezette le Vas megye közigazgatásának gyökeres átalakítását, kivívta a szakma elismerését.  [tovább]

Aranyfokozatú körmendi közművelődési szakember

Körmend Város Ünnepnapján, a város érdekében kifejtett közművelődési tevékenységért díj aranyfokozatát vehette át Pálóczi Zsuzsanna, a helyi kulturális központ igazgató-helyettese. Közművelődési szakember ritkán kap ilyen elismerést, ennek apropóján beszélgettünk vele. [tovább]

Kék hírek

A körmendi rendőrök eredményesen dolgoznak

Négy előadás hangzott el a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság szeptember 20-i fórumán, melyet a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartottak.  [tovább]

A bűnügyi helyzet tavaly sem romlott a térségben

Kiemelkedő eredményt ért el a felderítési mutatókban a vasvári rendőrkapitányság. A 83,1 százalékos tavalyi statisztikai számmal az országos és megyei ranglistán is az elsők. A 82,8 százalékos nyomozási eredménnyel is élen végeztek, a megyében az elsők, országosan a negyedikek a vasváriak. A tavalyi munka eredményeiről, statisztikájáról dr. Házi Béla ezredes, kapitányságvezető tájékoztatta a képviselő- testületet. [tovább]

Finn módszer

Havonta többször is számíthatnak a térségben autózók a finn módszerre. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma az elmúlt időszakban a Körmendi Rendőrkapitányság illetékességi területén. [tovább]

Sport

Megfogyatkozva is győzött a Nádalja Szentpéterfán

Három forduló is lezajlott az elmúlt két hétben a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság Déli csoportjában. Kihasználva a négynapos húsvéti hétvége kínálta lehetőségeket, azokban a csoportokban, ahol a mezőny 17 csapatból áll, az ünnep alatt kétszer is pályára léptek a csapatok.  [tovább]

Alapszakasz győztes az Egis

Rendkívül kiélezett csatát hozott az Atomerőmű SE- Egis Körmend találkozó. [tovább]

Stabilan őrzik vezető pozíciójukat a szarvaskendiek

A megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság Déli csoportjában a 22. forduló a vendégcsapatoké volt. Nem is emlékszünk rá, hogy egyáltalán volt-e ilyen, amikor a nyolc mérkőzés megszerezhető 24 pontjából mindössze egy maradt az otthon játszó csapatok birtokában. [tovább]

Programok

Veterán járművek találkozója Őriszentpéteren

A Bajánsenyén bejegyzett Öreg Járművek Klubja Egyesület első alkalommal rendezte meg Őriszentpéteren a Nemzetközi Veterán Járművek Találkozóját. Az esemény szervezői, Varga József és Ozsváth Imre elmondták, hogy Kercaszomoron a korábbi években megrendezett és nagy népszerűségre szert tett Simsonos találkozókból nőtte ki magát a mostani esemény. [tovább]

A Szentpéteri Esték után pedagógus piknik lesz

A Virágzás Napjai és az Őrségi Vásár közötti időszakban sem lesznek (és nem voltak) programok és szórakoztató rendezvények híján az őriszentpéteriek. [tovább]

A Szerelmesek Fesztiválja

Június 28. és július 1. között színes programokkal várják az érdeklődőket több szentgotthárdi helyszínen. Ahogy azt már a vendégek az elmúlt három évben megszokhatták, színházi, képzőművészeti, könnyűzenei és filmművészeti programok közül válogathatnak, de ismét lesz vásár, lesznek ínycsiklandó ételek és hűsítő italok, és természetesen a gyermekek nagy örömére játszóházak, kézműves foglalkozások is - mindez a szerelem jegyében. [tovább]

Közlemények

Befejeződött a zártkertek életre keltése a Kis hegyen

Cseperednek már a gyümölcsfák a szőlőhegy kercaszomori részén lévő Tündérkertben. Különféle almafákat, tüskés-, vad-és sózókörtét ültettek az elkerített területen. A frissen telepített gyümölcsös is része a hegy revitalizációját képező pályázatnak, amely már 2017-ben elkezdődött és két részletben valósult meg. [tovább]

Csaknem tízezren látogatják évente a vasvári fürdőt

Május közepén nyitotta kapuit a vasvári fürdő. Egyelőre még csak a melegvizes és a gyermekmedence üzemel. A gyermek juniálistól a sportolni vágyók a húsz méteres, két méter mély úszómedencét is birtokba vehetik majd.  [tovább]

Jó ütemben folynak a baleset megelőzési munkák

Idén is folytatódnak a Szentkúton a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által a baleset megelőzési, biztonsági okokból elrendelt munkálatok, amelyekkel várhatóan nyár közepére végeznek a szakemberek. A nagyközönség előtt addig továbbra is zárva van a terület. [tovább]

Kultúra

Gárdonyi időtálló üzenetei

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége körmendi csoportja által szervezett tavaszi előadássorozat összejövetelének Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája volt a vendége.  [tovább]

Levirágzott a pünkösdi fesztivál az Őrségben?

Sajnos a hír igaz, az idei Virágzás Napjai fesztivál volt az utolsó. Sülyi Péter a rendezvény alapítója, a fesztivál igazgatója elmondta, hogy 1993-ban egy templomban tartott koncertet követően fogalmazódott meg a baráti társaságukban a Virágzás Napjai gondolata, amelyet aztán 1994-ben pünkösdkor útjára is indítottak. [tovább]

A pünkösdölés élő hagyomány

A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyhez sok népszokás kapcsolódik. A pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Hagyományok egész sora kapcsolódik ehhez az ünnephez, így például a pünkösdi királyválasztás, a királynéjárás, a tavaszköszöntés, a pünkösdölés vagy a törökbasázás. [tovább]

Kapcsolat

Elérhetőségeink

RÁBAVIDÉK a Rába mentén, a Hegyháton és az Őrségben élők lapja

megjelenik kéthetente

Kiadja: Tónus Kiadó és Sajtóügynökség

Szerkesztőség: 9900 Körmend, Szabaság tér 12.

Főszerkesztő: Vilics Tamás

E-mail: rabavidek@t-online.hu

Telefon: 06 30 956 4260

Tel./Fax.: 06 94 412 681

ISSN: 1417-7099

Nyomdai munkák: VasPrint Kft

Felelős vezető: Pintér László

 [tovább]