A Patkó család tagjai készek továbbvinni az elődök örökségét

Aki minden ecsetvonásával Isten dicsőségét hirdette

R-infó | 2018. október 2.

A közelmúltban a szentgyörgyvölgyi református templomban ünnepi istentiszteletet tartottak, melynek keretén belül sor került Szentgyörgyvölgy első református tanítójának és a református templom kazettás mennyezetét megfestő nemes Patkó András emléktáblájának avatójára (képünkön). Az ünnepségen részt vett a térség országgyűlési képviselője V. Németh Zsolt és Szentgyörgyvölgy korábbi lelkipásztora dr. Márkus Mihály püspök, továbbá bemutatták Patkó András fiának, nemes Patkó Istvánnak kézzel írott Prédikációs könyvét is.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

 

Az istentiszteleten Villányi Andrea vezényletével szolgált a Szigetszentmiklósi és Budapest Józsefvárosi Református Egyházközségek közös énekkara, a templom előterében felállított táblát pedig Rozgonyi Emőke a Szentgyörgyvölgyi Református Egyházközség lelkésze áldotta meg a Zsoltárok könyvének egy igéjével: „Áldott az Úristen! Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet!” Az istentiszteleten igét hirdetett Balog Zoltán miniszter, a budapesti németajkú református egyházközség lelkipásztora. Pál apostolnak a Filippiekbelihez írott levélének 2 része alapján tartott igehirdetésben Balog rámutatott, hogy a reformáció 500-dik évfordulóján meg kell állnunk, és rácsodálkoznunk, hogy micsoda örökséget hagyott ránk az elmúlt 500 esztendő. Gazdag öröksége van a szentgyörgyvölgyi református közösségnek is, ahol ma a falu első református tanítójának és templomának kazettáit megfestő Patkó Andrásnak állítanak emléktáblát. Ez a közösség és Patkó András leszármazottai – ötödik, hatodik és hetedik generációi –, akik ma itt ülnek, elfogadták és készek továbbvinni az örökséget. Igényt tartanak rá, ami azonban nem mindenütt ilyen természetes – emelte ki az igehirdető. Egyetemi éveim alatt, Tübingenben – folytatta Balog – tanúja voltam egy végtelenül szomorú esetnek. Egy idős úr volt a szomszédom, akinek sok-sok könyvvel, képekkel, emlékekkel teli lakásában gyakran beszélgettünk. Amikor elhunyt egy autó jött, amire mindent feldobáltak: könyveket, bútorokat, képeket. Értetlenül álltam ott, mire tájékoztattak a munkások: az örökösök az örökségre nem tartanak igényt, csak az üres lakásra, ezért mindent a szemétégetőbe visznek – emlékezett Balog. Nagy kérdés ma, itt is, de nagyon nagy kérdés Nyugat-Európában is, hogy igényt tartunk-e az örökségre? Az örökségre; Jézus Krisztusra. A hitre, mely képes volt megtartani bennünket, közösségeinket és nemzetünket. Ha erre az örökségre igényt tartunk – mondta az igehirdető –, akkor nemcsak egyénileg, de közösségben is kérhetünk, kereshetünk és zörgethetünk. Mert akkor; adatik. Mert ahol az örökség, az élet és a siker nem zsákmány, hanem áldás, ott adatik.  

Az ünnepi istentiszteleten beszédet mondott dr. prof. Patkó Gyula rector emeritus és Patkó Edina. A két leszármazott egyaránt kiemelte beszédében, hogy a felmenőikre való emlékezés nem csupán az ősök iránti tisztelet megadása miatt fontos, sokkal inkább a jövő, az utánuk következő nemzedékek jövője szempontjából nélkülözhetetlen. Patkó Gyula hangsúlyozta, hogy a múlt tanulságaiból okulva, az elődeink küzdelmeit és törekvéseit megismerve, és őket példaképül választva jobban tervezhetjük el a jövőnket. Patkó, aki mint a Miskolci Egyetem professzora, maga is egy életen át tanított, beszédében is Patkó András és fiának Istvánnak tanítói munkáságának nemzetépítő szerepéről szólott. A Miskolci Egyetem korábbi rektora rámutatott, hogy Patkó András és Patkó István Széchenyi István kortársai voltak és Patkó András ugyanabban az évben fejezte be a szentgyörgyvölgyi templom kazettáinak megfestését, amikor Széchenyi főműve a Hitel megjelent. A „Kiművelt emberfők” című fejezetben írta le Széchenyi – mondta beszédében Patkó –, hogy „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma”. Ő volt az első, aki magalapozott tanulmányban mutatott rá országunk elmaradottságára és annak okára. De egyúttal irányt is mutatott – hangsúlyozta a professzor – mert a nemzet felemelkedésének alapját az ország műveltségének növelésében megjelölte. A tanítókról kiemelte, hogy ők életvitelükkel példát mutattak a környezetüknek, tudták, hogy ha megfelelő erkölcsi tartással, a közösség iránt elkötelezetten, és folyamatosan kitartóan dolgoznak, akkor áldás lesz a munkájukon. Arra tanították a közösségüket, hogy tanulással, a képzettség megszerzésével és az erre épülő kitartó munkával előbbre juthatnak. A professzor kiemelte, a tanítók e mellett igyekeztek a tehetséges, szorgalmas gyerekeket a továbbtanulásra bíztatni, szüleiket pedig az ügy mellé állítani. Beszéde végén a rector emeritus bemutatta Patkó István prédikációs kötetét, mely során rámutatott, hogy abban a korban a tanítók sok esetben lelkészi szolgálatot is elláttak, gyakorta prédikáltak. Így gyűlhetett össze egy kötetnyi prédikáció, melyet kiadtak, s mely az elmúlt években újra előkerült. Patkó zárásként Rozgonyi Emőke lelkipásztornak a könyv reprint kiadását adta át. 
-Nem tudni, hogyan nézett ki és milyen habitusú ember volt, mégis pontosan tudható, ki is volt Patkó Andás – kezdte beszédét Patkó Edina. Tudhatja mindenki, aki belép a Szentgyörgyvölgyi templomba – folytatta a filozófus asszony. Mert nemcsak azt tudjuk róla, hogy szülőhelyén Neszmélyben, mindössze 25 évesen megfesti a református templom falára a Tízparancsolatot, hogy Egyházasrádócon kezdi tanítói munkáját, rögtön templom és iskolaépítéssel. Nem csak azt tudjuk, hogy amint azok elkészülnek, rögvest indul Szentgyörgyvölgyre tanítani és bekapcsolódni az ottani templomépítésbe. Nemcsak azt tudjuk róla, hogy visszatér Rádócra, hogy fáradhatatlanul munkálkodjon a templomtorony építésén. És végül nem csak azt tudjuk róla, hogy meglehetősen idős korában, 72 esztendősen visszatér Szentgyörgyvölgyre megfesteni a templom fakazettás mennyezetét.  A legfontosabb, amit tudhatunk róla – mondta a filozófus –, azt legpontosabban így fejezhetjük ki: keresztyén volt. Krisztushoz tartozó. Élete minden szegmensét áthatotta a hit, és ha felnézünk a szentgyörgyvölgyi templom mennyezetre, akkor talán az jut eszünkbe róla, hogy olyan valaki volt, aki Isten szent ügyén munkálkodott egy életen át, mert ő minden ecsetvonásával Isten dicsőségét tudta hirdetni. Vitézségért kapta a Patkó család a nemesi címet több mint 600 évvel ezelőtt – mondta el a filozófus. Aki tehette a katonáskodás helyett a tudományok felé fordult. Így voltak Patkó András felmenői között bírák, tanítók, lelkipásztorok vagy épp színházalapítók.  Ám az ősöknek, akár karddal, akár másképp, de folyamatos harc jutott osztályrészül, de ők harcukat megharcolták, és elérték a legtöbbet, amit elérhettek: a Föld eme szegletét ma is keresztyén magyarok lakják – mutatott rá a filozófus asszony. Ugyanakkor nemcsak eleinknek, nekünk, kései utódoknak is nehéz feladat jutott – emelte ki beszédében Patkó Edina. A mi örökségünk a szabadság. S bizony nehéz örökség ez – hangsúlyozta –, mert Európára tekintve látszik igazán, hogy van olyan nehéz feladat a szabadság, a független keresztény Magyarország megőrzése, mint amilyen nehéz feladat volt annak kivívása. Patkó András hitének látható gyümölcsét jöttünk össze megünnepelni, de amit valóban ünnepelni érdemes az maga a hit, a hit megtartó ereje – emelte ki Patkó.  Hogy erős maradhasson az a fundamentum, mely segítette őseinket harcaikban, és megteremtette a mai szabad, keresztény Magyarországot, szükséges, hogy minden gyülekezetnek helyben lakó lelkipásztora legyen, ezért, a Patkó család a szentgyörgyvölgyi helyben lakó lelkészség visszaállításáért kész védnökséget vállalni – zárta beszédét a filozófus. 
 

Rovataink legfrissebb hírei:


Közélet

Zöld sziget a város szívében

Gyakorlatilag teljesen elkészült Körmenden a „208 lakások” és a Dózsa György utca között található zöldfelület átalakítása. A körmendiek már birtokba is vették a közösségi teret, ahol többek között játszótér, szabadtéri fitneszpark, sportpálya, sétautak és futópályák épültek (képünkön).  [tovább]

Figyelmeztetnek a fogorvosok

A fogászati kezelésre szorulók szinte semmit sem tapasztalnak a mindennapok során abból, hogy az alapellátással foglalkozó fogorvosi rendelők súlyos finanszírozási gondokkal küzdenek. [tovább]

Manfred Mann koncert a Pinkarock fesztiválon

Augusztus 8 és 11 között rendezik meg a 350 lelkes osztrák falucska, Beled Pinkarock fesztiválját, más szóval a picture on zenei és kulturális eseményt. A nyári hétvégén a település több ezresre duzzad és világsztárokat is fogad.  [tovább]

Oktatás

Tanévkezdés Szentpéteren

Őriszentpéteren az Őrség Iskolájában rendben elkezdődött a tanév. A tanévnyitó ünnepségen Horváth László intézményvezető köszöntötte a diákokat, a tanárokat és az ünnepségen szép számmal megjelenő szülőket. [tovább]

Határtalan őriszentpéteriek

A Határtalanul program keretében osztályunk 4 napos tanulmányi kirándulásra utazott Szlovákiába. Március 26-án korán reggel indultunk Őriszentpéterről. [tovább]

Gyógynövénykert az iskolában

A vasvári általános iskola egyik büszkesége a fűszer-, és gyógynövény kert. A fűszerekkel az iskolai rendezvények ételeit ízesítik. A gyógynövényekből teát kóstolnak a diákok. [tovább]

Egészségünk

Nagybetűs segítők

A Nagy Gáspár Kulturális Központban tartottak szakmai napot a vasi egészségügyi szakdolgozók. Az időzítés nem volt véletlen. Kossuth Zsuzsanna, a világ első országos főápolónője születésének kettőszázadik évfordulóját ünnepli emlékévvel a szakma. A rendezvényt a vasvári önkormányzat, a kistérségi önkormányzati társulás és a Magyar Ápolási Egyesület Vas Megyei Szervezete támogatta. A nap programját a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezete állította össze. [tovább]

Támad a vírus

A térségünkbe élők sem úszták meg az egyre jobban elhatalmasodó járványt, egyre többen jelentkeznek influenzaszerű tünetekkel a rendelőkben. [tovább]

Költöztetik a szakrendelőket

Február elejétől már szinte valamennyi szakrendelő a felújított blokkban működik a Markusovszky Egyetemi Kórház körmendi telephelyén - mondta el lapunknak dr. Nádasi Géza, osztályvezető főorvos.  [tovább]

Hitélet

A domonkos mindig úton van időben és térben egyaránt

A Domonkos rend hazai tartományfőnöke járt Vasváron. Kostecki András könyvbemutatóra érkezett a városba. Alapításának nyolcszáz éves jubileumát ünnepelte tavaly Európában a domonkos rend. Az évforduló alkalmából készülhetett el számos kötet, köztük a vikárius által szerkesztett "Domonkosok a szó emberei" könyv is.  [tovább]

Kenyai lelkész a szabadságról

Clinton Henry Otsieno személyében kenyai baptista lelkipásztor látogatott Bécsből Körmendre, hogy szülőföldjéről és hitéről beszéljen szeptember 23-án a Faludi Ferenc Városi Könyvtár olvasótermét zsúfolásig megtöltő közönségnek.  [tovább]

Táboroztak az Őrállók: Amikor Isten velünk van

Idén nyáron különleges táborokban vehettünk részt táborlakóinkkal és segítőinkkel együtt. Már az előkészületek és a jelentkezések csodálatosan és gördülékenyen zajlottak, szépen gyarapodott a létszám, és pont annyian lettünk gyerekek és felnőttek, ahányunkra szükségünk volt idén. [tovább]

Interjúk

Egy fiatal lány élete nem lehet politikai csatározás tárgya

Országos visszhangot váltott ki Szabó Ferenc körmendi alpolgármester lemondása, illetve ennek körülményei. Az eset kapcsán politikai csatározás vette kezdetét. A kialakult helyzet kapcsán interjút adott lapunknak Bebes István Körmend város polgármestere.  [tovább]

A hit irányt mutat a helyét kereső embernek is

Harangozó Bertalan aktív politikai pályafutása a rendszerváltáskor indult, az első ciklusban Szombathely kereszténydemokrata alpolgármestere volt. Az ezt következő években a megyei önkormányzatnál töltött be vezető tisztségeket, majd több éves szünet következett a politizálásban. Gazdasági vezetőként évekig dolgozott a Markusovszky kórházban, majd visszatért a közéletbe. Városi képviselő lett Szombathelyen, nem sokkal később pedig megyei kormánymegbízottnak nevezték ki. E tisztében vezette le Vas megye közigazgatásának gyökeres átalakítását, kivívta a szakma elismerését.  [tovább]

Aranyfokozatú körmendi közművelődési szakember

Körmend Város Ünnepnapján, a város érdekében kifejtett közművelődési tevékenységért díj aranyfokozatát vehette át Pálóczi Zsuzsanna, a helyi kulturális központ igazgató-helyettese. Közművelődési szakember ritkán kap ilyen elismerést, ennek apropóján beszélgettünk vele. [tovább]

Kék hírek

A körmendi rendőrök eredményesen dolgoznak

Négy előadás hangzott el a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság szeptember 20-i fórumán, melyet a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartottak.  [tovább]

A bűnügyi helyzet tavaly sem romlott a térségben

Kiemelkedő eredményt ért el a felderítési mutatókban a vasvári rendőrkapitányság. A 83,1 százalékos tavalyi statisztikai számmal az országos és megyei ranglistán is az elsők. A 82,8 százalékos nyomozási eredménnyel is élen végeztek, a megyében az elsők, országosan a negyedikek a vasváriak. A tavalyi munka eredményeiről, statisztikájáról dr. Házi Béla ezredes, kapitányságvezető tájékoztatta a képviselő- testületet. [tovább]

Finn módszer

Havonta többször is számíthatnak a térségben autózók a finn módszerre. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma az elmúlt időszakban a Körmendi Rendőrkapitányság illetékességi területén. [tovább]

Sport

Megfogyatkozva is győzött a Nádalja Szentpéterfán

Három forduló is lezajlott az elmúlt két hétben a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság Déli csoportjában. Kihasználva a négynapos húsvéti hétvége kínálta lehetőségeket, azokban a csoportokban, ahol a mezőny 17 csapatból áll, az ünnep alatt kétszer is pályára léptek a csapatok.  [tovább]

Alapszakasz győztes az Egis

Rendkívül kiélezett csatát hozott az Atomerőmű SE- Egis Körmend találkozó. [tovább]

Stabilan őrzik vezető pozíciójukat a szarvaskendiek

A megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság Déli csoportjában a 22. forduló a vendégcsapatoké volt. Nem is emlékszünk rá, hogy egyáltalán volt-e ilyen, amikor a nyolc mérkőzés megszerezhető 24 pontjából mindössze egy maradt az otthon játszó csapatok birtokában. [tovább]

Programok

Veterán járművek találkozója Őriszentpéteren

A Bajánsenyén bejegyzett Öreg Járművek Klubja Egyesület első alkalommal rendezte meg Őriszentpéteren a Nemzetközi Veterán Járművek Találkozóját. Az esemény szervezői, Varga József és Ozsváth Imre elmondták, hogy Kercaszomoron a korábbi években megrendezett és nagy népszerűségre szert tett Simsonos találkozókból nőtte ki magát a mostani esemény. [tovább]

A Szentpéteri Esték után pedagógus piknik lesz

A Virágzás Napjai és az Őrségi Vásár közötti időszakban sem lesznek (és nem voltak) programok és szórakoztató rendezvények híján az őriszentpéteriek. [tovább]

A Szerelmesek Fesztiválja

Június 28. és július 1. között színes programokkal várják az érdeklődőket több szentgotthárdi helyszínen. Ahogy azt már a vendégek az elmúlt három évben megszokhatták, színházi, képzőművészeti, könnyűzenei és filmművészeti programok közül válogathatnak, de ismét lesz vásár, lesznek ínycsiklandó ételek és hűsítő italok, és természetesen a gyermekek nagy örömére játszóházak, kézműves foglalkozások is - mindez a szerelem jegyében. [tovább]

Közlemények

Befejeződött a zártkertek életre keltése a Kis hegyen

Cseperednek már a gyümölcsfák a szőlőhegy kercaszomori részén lévő Tündérkertben. Különféle almafákat, tüskés-, vad-és sózókörtét ültettek az elkerített területen. A frissen telepített gyümölcsös is része a hegy revitalizációját képező pályázatnak, amely már 2017-ben elkezdődött és két részletben valósult meg. [tovább]

Csaknem tízezren látogatják évente a vasvári fürdőt

Május közepén nyitotta kapuit a vasvári fürdő. Egyelőre még csak a melegvizes és a gyermekmedence üzemel. A gyermek juniálistól a sportolni vágyók a húsz méteres, két méter mély úszómedencét is birtokba vehetik majd.  [tovább]

Jó ütemben folynak a baleset megelőzési munkák

Idén is folytatódnak a Szentkúton a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által a baleset megelőzési, biztonsági okokból elrendelt munkálatok, amelyekkel várhatóan nyár közepére végeznek a szakemberek. A nagyközönség előtt addig továbbra is zárva van a terület. [tovább]

Kultúra

Gárdonyi időtálló üzenetei

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége körmendi csoportja által szervezett tavaszi előadássorozat összejövetelének Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája volt a vendége.  [tovább]

Levirágzott a pünkösdi fesztivál az Őrségben?

Sajnos a hír igaz, az idei Virágzás Napjai fesztivál volt az utolsó. Sülyi Péter a rendezvény alapítója, a fesztivál igazgatója elmondta, hogy 1993-ban egy templomban tartott koncertet követően fogalmazódott meg a baráti társaságukban a Virágzás Napjai gondolata, amelyet aztán 1994-ben pünkösdkor útjára is indítottak. [tovább]

A pünkösdölés élő hagyomány

A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyhez sok népszokás kapcsolódik. A pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Hagyományok egész sora kapcsolódik ehhez az ünnephez, így például a pünkösdi királyválasztás, a királynéjárás, a tavaszköszöntés, a pünkösdölés vagy a törökbasázás. [tovább]

Kapcsolat

Elérhetőségeink

RÁBAVIDÉK a Rába mentén, a Hegyháton és az Őrségben élők lapja

megjelenik kéthetente

Kiadja: Tónus Kiadó és Sajtóügynökség

Szerkesztőség: 9900 Körmend, Szabaság tér 12.

Főszerkesztő: Vilics Tamás

E-mail: rabavidek@t-online.hu

Telefon: 06 30 956 4260

Tel./Fax.: 06 94 412 681

ISSN: 1417-7099

Nyomdai munkák: VasPrint Kft

Felelős vezető: Pintér László

 [tovább]