Prof. dr. Patkó Gyula életútja az egyetemi oktatás szolgálatában

Akit szülőföldjének erkölcsi normái vezéreltek

R-infó | 2018. május 10.

Lapunk mindig szívesen tájékoztat olyan, a Rába vidékéről elszármazott emberekről, akik valamilyen területen sikereket értek el, tovább öregbítik térségünk jó hírét és példaképek lehetnek gyermekeink számára. Ilyen prof. dr. Patkó Gyula rector emeritus is, aki többszöri felkérést követően írta meg életrajzát, Egy életút az egyetemi oktatás szolgálatában címmel, amely a föld- és műszaki tudományok, a bányászat, kohászat és energetika terén kiemelkedő magyar tudósok életrajzát bemutató mintegy 20 kötetből álló sorozatban olvasható. A nemrég megjelent és az interneten is olvasható életút adott apropót cikkünkhöz.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

 

A nemzetközi hírű professzor oly sok mindent nevezhetett volna meg élete vezérlő elvének, ő mégis szülőföldjének erkölcsi normáit emeli ki visszaemlékezésében. A közeg, a falu, Molnaszecsőd, ahol felnőtt egész életét meghatározta, dacára annak, hogy szinte gyermekként, 14 évesen elkerült otthonról. „Túl a hetvenedik életévemen – írja Patkó –, most döbbenek rá, hogy ezek az értékek, amelyeket a szülőföldemtől, különösen a szüleimtől és nagyszüleimtől kaptam, mennyire meghatározták az erkölcsi tartásomat, a viselkedésemet, a munkához való hozzáállásomat, az emberi kapcsolataimat, valójában az egész életemet.”  Az őszinte, egyenes beszéd, a munka becsülete és tisztelete, az egymás segítése és elfogadása volt a falusi élet rendezőelve - fogalmaz a tudós rektor –, ahol mindenki ismert mindenkit, ahol nem lehetett elbújni, mint egy nagyvárosban, ahol éppen ezért a hazugság elképzelhetetlennek és megbocsájthatatlan bűnnek számított, de ahol az emberek számíthattak egymásra, akár árvíz, akár egy szénásszekér felborulása esetén. „Mindenkit a maga helyén értékeltek, és a mérce a becsület és a becsületesen végzett munka volt” – teszi hozzá Patkó Gyula, de hangsúlyozza, éppen oly nagy becsben tartották a tudást, a tudományokat is.
Az őt körülvevő szegénység és a jó tanulmányi eredmények sarkallták arra, hogy továbbtanuljon. Így kerül Győrbe a Jedlik Ányos Közlekedési Gépipari Technikumba. Talán a XXI. századból hihetetlennek tűnik, hogy elismert tudóssá lehet válni egy olyan kis faluból, ahol négy osztály együtt, egyetlen teremben tanult, és áram hiányában petróleumlámpa mellett írták a leckét a gyerekek. De Patkónak nem az osztatlan iskola vagy az áramhiány okoz nehézséget, sokkal inkább az, hogy a nagyvárosban nemcsak diáktársai, de tanárai között is akadt olyan, aki kigúnyolta őrségi tájszólásáért, szegényes ruházatáért. Mégis helyesírási és matematika versenyt nyert és végül kitűnő minősítésű oklevelet szerzett. A család anyagi helyzete miatt még sem egyértelmű, hogy egyetemen tanulhat tovább. A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemre felvételizik, de úgy tervezi: előtte még egy évet dolgozik, hogy anyagilag megerősödjön. Az egyetemi felvételin azonban maximális pontszámot ér el, így nemcsak ingyenes kollégiumot, de az első szemesztertől kezdve ösztöndíjat is kap, majd kiváló tanulmányi eredménye okán népköztársasági ösztöndíjban részesül. A kiváló tanárok és a remek évfolyamtársak mellett az egyetemen találkozik először az övétől élesen eltérő életszemlélettel. A professzor ötven év távlatából is fontosnak tartja visszaemlékezésében leírni, azt az esetet, amikor egy almaszedési verseny során, csapatukból hárman meglógtak és cserbenhagyták társaikat. „ Mi otthon már kisgyermekként megtanultuk, hogy a családért, a közösségért végzett munkából erejéhez, képességeihez mérten mindenkinek ki kell vennei részét” – írja Patkó –, de egyetemi vezetőként is időnként szembe- találta magát olyan személyekkel, mint az almaszedés elől meglógók, akik, amikor számon kérték őket, hogy miért nem gondolnak a közösségre, azt válaszolták: nincs közösség, nincs közösségi érdek, csak az én érdekem van. Rektorsága alatt is – hangsúlyozza a professzor – legnagyobb gondot azok a kollégák jelentették számára, akik vele ellentétben nem az egyetemért, hanem az egyetemből akartak élni.
Már a diploma megszerzése előtt versengtek érte a tanszékek. Patkó Gyula a Mechanika Tanszéket választja, ahol az erkölcsileg és szakmailag is kiváló nemzetközi hírű id. Sályi István mellett érik ízig-vérig egyetemi oktatóvá. 1972-től Európa akkor legjobb dinamika kutatóhelyén, a Drezdai Műszaki Egyetemen tanítja Holzweißig professzor tanszékén a felsőbb dinamika és a gépek dinamikája tantárgyakat. A Mechanika Tanszéken 26 évet tölt, mégis saját bevallása szerint szakmai munkásságának legtermékenyebb időszaka még ezután következik, akkor, amikor a Szerszámgépek Tanszék oktatói tanszékvezetőnek választják. Számtalan kutatás, műszaki fejlesztés kötődik Patkó és a Szerszámgépek Tanszék nevéhez. A sok közül az talán a hétköznapi ember számára is érdekes lehet, hogy ezen tanszék által tervezett és gyártott szuperfiniselő készülékén készülnek a Forma-1-es versenyautók kerékcsapágyai.
Noha Patkó az általános iskolában nem tanulhatott nyelveket, ennek ellenére a három idegen nyelvet kiválóan beszélő professzort a tudományos eredményei mellett nyelvtudása miatt kérte fel Farkas Ottó professzor, az egyetem akkori rektora, 1994-ben a tudományos és nemzetközi ügyek rektorhelyettesének. Korábban Patkót több külföldi egyetemre is hívták, ám ő mindannyiszor Magyarországot választotta, most a nemzetközi ügyek felelőseként komoly előnyt jelentett neki a magas szintű nyelvtudás mellett, hogy a legnevesebb egyetemeken van személyes kapcsolata. Eredményességét mi sem mutatja jobban, mint hogy a következő rektor, Besenyei Lajos professzor, ugyancsak felkéri helyettesének. Összesen 16 éven keresztül rektorhelyettese a Miskolci Egyetemnek, majd két cikluson át ő maga áll az egyetem élén. Jelentős szerepet játszott abban is, hogy a Bosch cégcsoport három vállalata Miskolcra települt, miként nevéhez fűződik a Miskolci Egyetemen létrehozott Konfuciusz Intézet is. Pekingben a több mint ötezer kérvény mellé került be a Miskolci Egyetem kérvénye. Ennyi egyetem szeretett volna Konfuciusz Intézetet létrehozni. Az ügy reménytelennek látszott, ám Patkó nem adta fel, kínai tanulmányútra indult és útja során 11 egyetemet látogatott végig. Tárgyalásai eredményre vezettek, 2012-ben létrehozza a Miskolci Egyetemen a Kína Központot, majd a Konfuciusz Intézetet. Utóbbi hivatalos átadásán már nem lehetett ott, mert az esemény egy hónappal rektorsága után történt. 
Munkáját elismerték a Magyar Érdemrend Középkeresztjével, Rákóczi-lánc díjjal, Trefort Ágoston díjjal, Szentgyörgyi Albert díjjal, SEFI Fellowship Award, International Engineering Educator – ING-PAED honoris causa-val. 2010-től Miskolc város díszpolgára. Egy egyetem által adható legmagasabb kitüntetés a díszdoktori cím, melyet Patkó Gyula professzor négy egyetemtől is megkapott. Mégis, a számtalan hazai és külföldi kitüntetés, díj és tiszteletbeli doktori cím mellett, ő is, mint mindenki a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki karán, a végzős növendékektől kapható arany gépészgyűrűt tartja a legnagyobbra. A diploma előtt álló hallgatók titkos szavazással választják meg tiszteletbeli évfolyamtársukat, akinek a gépészgyűrűt adományozzák, s minthogy csak kevesen részesülhetnek benne, nem csoda, ha büszkeséggel írja visszaemlékezésében a tudós rektor, hogy négyszer is részesülhetett eme kitüntetésben. Felesége nemcsak három gyermekkel ajándékozta meg, de hosszú pályáján hűséges társként is mindig mellette állt – írja Patkó professzor. Mindhárom lánya orvos lett, és mára nyolc unoka nagypapája is. A teljes terjedelmű életút olvasható: http://mek.oszk.hu/17600/17659/17659.pdf 209-298.o
 

Rovataink legfrissebb hírei:


Közélet

Akit szülőföldjének erkölcsi normái vezéreltek

Lapunk mindig szívesen tájékoztat olyan, a Rába vidékéről elszármazott emberekről, akik valamilyen területen sikereket értek el, tovább öregbítik térségünk jó hírét és példaképek lehetnek gyermekeink számára. Ilyen prof. dr. Patkó Gyula rector emeritus is, aki többszöri felkérést követően írta meg életrajzát, Egy életút az egyetemi oktatás szolgálatában címmel, amely a föld- és műszaki tudományok, a bányászat, kohászat és energetika terén kiemelkedő magyar tudósok életrajzát bemutató mintegy 20 kötetből álló sorozatban olvasható. A nemrég megjelent és az interneten is olvasható életút adott apropót cikkünkhöz.  [tovább]

Dolgoznának a nyugdíjasok is

Közismert a munkaerőhiány, amely az átlagnál is jobban sújtja az osztrák határhoz közeli megyéket, járásokat. Így Körmend városát és a közeli településeket s. Egyre kevesebb a jól képzett szakember, amihez társul még a felgyorsult népességfogyás is. A helyzeten enyhíthet a nyugdíjasok nagyobb mérvű foglalkoztatása, amely egyben kormányzati cél is.  [tovább]

Fókuszban az utak javítása Őriszentpéteren

Több napirendi pontban is foglalkoztak az utak állapotával az őriszentpéteri képviselők legutóbbi testületi ülésükön. A helyi önkormányzatokért és az államháztartásért felelős minisztérium egy olyan pályázatot írt ki a települések számára, amelynek a céljai között szerepel az önkormányzati tulajdonú belterületi közlekedési infrastruktúra megvalósítása.  [tovább]

Oktatás

Határtalan őriszentpéteriek

A Határtalanul program keretében osztályunk 4 napos tanulmányi kirándulásra utazott Szlovákiába. Március 26-án korán reggel indultunk Őriszentpéterről. [tovább]

Gyógynövénykert az iskolában

A vasvári általános iskola egyik büszkesége a fűszer-, és gyógynövény kert. A fűszerekkel az iskolai rendezvények ételeit ízesítik. A gyógynövényekből teát kóstolnak a diákok. [tovább]

Megszépül a csehimindszenti általános iskola

Csehimindszenten még tart az iskola energetikai felújítása. Az épület kívül, belül megújul. A munkálatok október végéig tartanak. A tanévnyitók sohasem voltak eseménytelenek, mindig volt valami rendkívüli. Hol projektet zártak, hol projektet nyitottak az év kezdetével. Ha pedig nem volt ilyen, akkor meg jubiláltak. Tavaly például az iskola építésének hatvanadik évfordulóját ünnepelték.  [tovább]

Egészségünk

Nagybetűs segítők

A Nagy Gáspár Kulturális Központban tartottak szakmai napot a vasi egészségügyi szakdolgozók. Az időzítés nem volt véletlen. Kossuth Zsuzsanna, a világ első országos főápolónője születésének kettőszázadik évfordulóját ünnepli emlékévvel a szakma. A rendezvényt a vasvári önkormányzat, a kistérségi önkormányzati társulás és a Magyar Ápolási Egyesület Vas Megyei Szervezete támogatta. A nap programját a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezete állította össze. [tovább]

Támad a vírus

A térségünkbe élők sem úszták meg az egyre jobban elhatalmasodó járványt, egyre többen jelentkeznek influenzaszerű tünetekkel a rendelőkben. [tovább]

Költöztetik a szakrendelőket

Február elejétől már szinte valamennyi szakrendelő a felújított blokkban működik a Markusovszky Egyetemi Kórház körmendi telephelyén - mondta el lapunknak dr. Nádasi Géza, osztályvezető főorvos.  [tovább]

Hitélet

A domonkos mindig úton van időben és térben egyaránt

A Domonkos rend hazai tartományfőnöke járt Vasváron. Kostecki András könyvbemutatóra érkezett a városba. Alapításának nyolcszáz éves jubileumát ünnepelte tavaly Európában a domonkos rend. Az évforduló alkalmából készülhetett el számos kötet, köztük a vikárius által szerkesztett "Domonkosok a szó emberei" könyv is.  [tovább]

Kenyai lelkész a szabadságról

Clinton Henry Otsieno személyében kenyai baptista lelkipásztor látogatott Bécsből Körmendre, hogy szülőföldjéről és hitéről beszéljen szeptember 23-án a Faludi Ferenc Városi Könyvtár olvasótermét zsúfolásig megtöltő közönségnek.  [tovább]

Táboroztak az Őrállók: Amikor Isten velünk van

Idén nyáron különleges táborokban vehettünk részt táborlakóinkkal és segítőinkkel együtt. Már az előkészületek és a jelentkezések csodálatosan és gördülékenyen zajlottak, szépen gyarapodott a létszám, és pont annyian lettünk gyerekek és felnőttek, ahányunkra szükségünk volt idén. [tovább]

Interjúk

Egy fiatal lány élete nem lehet politikai csatározás tárgya

Országos visszhangot váltott ki Szabó Ferenc körmendi alpolgármester lemondása, illetve ennek körülményei. Az eset kapcsán politikai csatározás vette kezdetét. A kialakult helyzet kapcsán interjút adott lapunknak Bebes István Körmend város polgármestere.  [tovább]

A hit irányt mutat a helyét kereső embernek is

Harangozó Bertalan aktív politikai pályafutása a rendszerváltáskor indult, az első ciklusban Szombathely kereszténydemokrata alpolgármestere volt. Az ezt következő években a megyei önkormányzatnál töltött be vezető tisztségeket, majd több éves szünet következett a politizálásban. Gazdasági vezetőként évekig dolgozott a Markusovszky kórházban, majd visszatért a közéletbe. Városi képviselő lett Szombathelyen, nem sokkal később pedig megyei kormánymegbízottnak nevezték ki. E tisztében vezette le Vas megye közigazgatásának gyökeres átalakítását, kivívta a szakma elismerését.  [tovább]

Aranyfokozatú körmendi közművelődési szakember

Körmend Város Ünnepnapján, a város érdekében kifejtett közművelődési tevékenységért díj aranyfokozatát vehette át Pálóczi Zsuzsanna, a helyi kulturális központ igazgató-helyettese. Közművelődési szakember ritkán kap ilyen elismerést, ennek apropóján beszélgettünk vele. [tovább]

Kék hírek

A körmendi rendőrök eredményesen dolgoznak

Négy előadás hangzott el a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság szeptember 20-i fórumán, melyet a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartottak.  [tovább]

A bűnügyi helyzet tavaly sem romlott a térségben

Kiemelkedő eredményt ért el a felderítési mutatókban a vasvári rendőrkapitányság. A 83,1 százalékos tavalyi statisztikai számmal az országos és megyei ranglistán is az elsők. A 82,8 százalékos nyomozási eredménnyel is élen végeztek, a megyében az elsők, országosan a negyedikek a vasváriak. A tavalyi munka eredményeiről, statisztikájáról dr. Házi Béla ezredes, kapitányságvezető tájékoztatta a képviselő- testületet. [tovább]

Finn módszer

Havonta többször is számíthatnak a térségben autózók a finn módszerre. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma az elmúlt időszakban a Körmendi Rendőrkapitányság illetékességi területén. [tovább]

Sport

A Körmend VSE elhozta Szarvaskendről a pontokat

Az elmúlt két hétben több mérkőzést is bepótoltak a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság körmendi csoportjában. A 25. és a 26. forduló közt hétközben három találkozót is rendeztek. Ha ehhez még hozzáadjuk a lapzártánk után május 1-én lebonyolításra kerülő 28. fordulót, akkor lesz olyan csapat, akik szűk egy hét alatt három alkalommal is pályára lépett. [tovább]

Pankaszon maradt alul a Telekes a megyei III-ban

Pankaszon kikapott és ezzel elvesztette tavaszi veretlenségét a bajnoki címre is esélyes Telekes gárdája. Akárcsak a megyei másodosztályban, a harmadosztály körmendi csoportjában is elmaradt mérkőzéseket pótoltak a két hétvégi forduló között. Ilyen volt a fenti találkozó is, amely a 23. fordulóban maradt el. Elötte azonban a 26. fordulót bonyolították le. [tovább]

Bajnok gotthárdi kézisek

A szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium női csapata nyerte a V-VI. korcsoportos „B” kategóriás Diákolimpia Országos Döntőjét Balatonfüreden. [tovább]

Programok

Európa Napok a város nappalijában

Az Európa Napok volt az esztendő első nagy szabadtéri rendezvénye Körmenden. Az idei már a hatodik volt a sorban, az ötnapos program most is rendkívül változatos szórakozást kínált. Egy maratoni rendezvény zajlott a város közös nappalijában, a Szabadság téren április 27-től május elsejéig. [tovább]

Szentpéteri Esték újratöltve

A sportpályán megrendezett „szertornával” folytatódott a Szentpéteri Esték rendezvénysorozat Őriszentpéteren. A 2015-ben útjára indított program immár a nyolcadik felvonásán van túl. Ötször ügyességi versenyeken vettek részt, két alkalommal túráztak, és egyszer az agyakat kellett megmozgatniuk a szerek képviselőinek a versenysorozatban.  [tovább]

Parasztolimpia Határok Nélkül Reszneki módra

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület (ŐHNE) immár hetedik alkalommal rendezte meg hagyományos, térségi közösségépítő rendezvényét a Parasztolimpia Határok Nélkül Reszneki módra, elnevezésű napot. [tovább]

Közlemények

Gazdászok jártak tanulmányúton a régiónkban

Tatai gazdák érkeztek tapasztalatcserére. A helyi termékek előállítására, az értékesítési hálózatra voltak kíváncsiak. Azt szerette volna megmutatni tagtársainak, a szervező Bálint Csaba, hogy Tatától kettőszáz kilométerre milyen helyi termékek, milyen különböző, figyelemre méltó gazdálkodási módok vannak a térségünkben, amelyek akár át is vehetőek. Bálint Csaba, a tatai Gazdakör egyesület tagja, de egy éve Harasztifaluban lakik. [tovább]

Kitüntették Bebes Istvánt

Budapesten, a Teve utcai Rendőrpalotában tartották azt az Országos Rendőrnap alkalmából megrendezett díjátadó ünnepséget, ahol Bebes István, Körmend város polgármestere is a díjazottak között volt. [tovább]

Hegyháti infó

A könyvtár munkája. A Bendefy László városi könyvtár munkájáról hallgatott meg beszámolót a képviselő-testület legutóbbi ülésén. Ugyancsak az intézmény továbbképzési tervét is jóváhagyták a városatyák. Önkormányzati lakások bérleti jogának ügyében szintén döntöttek a városatyák az önkormányzati ülésen. [tovább]

Kultúra

Film készül a táncosokról

Idén 50 esztendős a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes. Ez alkalomból már 2 éve forgat dokumentumfilmet a táncos közösségről a szombathelyi KorFilm Produkció három alkotója. [tovább]

Jubileumra készül a vasvári tűzoltó egyesület

135 éves fennállásának megünneplésére készül a Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület. Nagyszabású emléknap szervezésébe kezdtek. A jubileum apropóján egy városnéző program fogadói voltak. [tovább]

Sabáli László koncertezett

Sabáli László zongoraművész jótékonysági estje rendkívüli zenei élményt jelentett a résztvevőknek. Nem csak a muzsika volt minőségi, a program nemes ügyet is szolgált. A rendezvény bevételét a körmendi egészségügyi ellátás javára ajánlotta fel a szervező Körmendi Lions Klub. [tovább]