A RÉGIÓHŐ törekvése: a legolcsóbb energiaforrások hasznosítása

A fejlődés és az üzembiztonság a legfontosabb

Rábavidék | 2017. november 14.

A Regionális Hőszolgáltató Kft. vagyis a RÉGIÓHŐ a közelmúltban ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. A három város – Körmend, Szentgotthárd, Vasvár – által létrehozott gazdasági vállalkozás történetéről és eredményeiről Németh Istvánt (képünkön), a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

 

- A társadalmi változások eredményeképpen törvény rendezte az állami, tanácsi tulajdonban volt közszolgáltatók önkormányzati tulajdonba adását. A megyékben vagyonátadó bizottságok jöttek létre, melyek az érintett települések és az állam delegáltjaiból álltak. A végrehajtó bizottságok a döntéseket az egyes vagyon elemek átadásának módjáról konszenzussal hozták meg, ennek következménye lett, hogy a későbbi működési formák, gazdasági társasági változatok nagy változatosságot mutattak. Vas megyében például Szombathely, Sárvár, Celldömölk önállóan alapított távhőszolgáltató céget, Kőszeg nem kérte a megyei cégből az őt megillető közművagyont (jelenleg sem rendelkezik vele), Szentgotthárd, Körmend és Vasvár közös távhőszolgáltató gazdasági társaságot alapított. Dilemma volt akkor: miként lehet az együttműködésből származó előnyöket és a saját városban gyakorolható, döntések feletti szuverenitást egy cégen belül ötvözni? A megoldás egy háromoldalú „szindikátusi szerződés” megkötése volt, ami jelenleg is működik. Ezzel létrejött ebben a formában az országban egyedüliként működő, regionális, tiszta profilú távhőközmű szervezet. Az alapítás időpontja 1992. szeptember 29 volt. Az időközben eltelt 25 év igazolta a megoldás létjogosultságát. Főbb eredmények: fennállása alatt végig biztonságos szolgáltatás, a fogyasztókkal kialakított jó kapcsolat, a folyamatosan korszerűsödő eszközállomány, a távfűtésre felhasznált primer energia mintegy 50 százaléka ma már megújuló forrásból származik. – mondta Németh István, aki a kezdetekre is emlékeztetett:
- A távfűtés a megyében a ’60-as évek végén kezdődött. Az első távfűtési rendszerek Szombathelyen, a belvárosban voltak: Szelestei László u. 4-12 és a Huszár úti társasházak,  folytatás a lakótelepeken, a „telepszerű többszintes lakásépítés” programjában. A vidéki városokban, Sárváron, Celldömölkön és Körmenden néhány évvel később létesültek az első távfűtési rendszerek. A megyei önkormányzat elődje, Vas megye Tanácsa 1976. január 1.-vel alapította meg a Vas megyei Távhőszolgáltató Vállalatot, Szombathely, Sárvár, Körmend, Szentgotthárd és Celldömölk városokkal. A távfűtési rendszerek növekedése addig tartott, amíg folytak a lakótelep-építkezések, körülbelül a ’80-as évek közepéig. Kismértékű növekedés csak a ’90-es évek végétől volt tapasztalható, de ezzel egyidejűleg a leválási folyamatok is elindultak.  A RÉGIÓHŐ Kft.-nél ellentétes volt a tendencia, hiszen a szolgáltató, a 25 év alatt mintegy 30 százalékkal tudta növelni az ellátott épületek számát. A RÉGIÓHŐ Kft.- t, a három város társasági szerződéssel alapította meg, tulajdonába került a három város területén működő eszköz állomány, amit az óta fejleszt, bővít, korszerűsít. Az új fogyasztók megnyerésének hatékony módszere volt, hogy az új építések előkészítésénél az egyedi gázfűtésnél kedvezőbb ajánlatokkal jelentünk meg a beruházóknál. Jelenlegi állomány: több mint 2500 lakás, és 320 egyéb fogyasztó (intézmények, bankok, üzletek, stb.) Jelenleg rentábilisan működő, fejlődőképes szolgáltató cég. – érvelt az ügyvezető, akit a körmendi sajátosságokról is faggattunk:
- Körmend városias fejlődésének egyik velejárója volt a távfűtési rendszerek létesítése. A kezdet a ’70-es évek elejére, a ’77 lakás’ és a hét emeletes lakóház megépítésének idejére datálható. A megye vidéki városai között Körmenden és Sárváron volt legnagyobb ütemű- és volumenű a lakótelepek építése. Körmend vonzáskörzete már ekkor is mintegy 30 községre terjedt ki, nem is beszélve az akkor még létezett főiskoláról, ami országosan is ismertté tette a várost. A távfűtés a megnövekedett lakássűrűség mellett az egyetlen olyan fűtési mód, amely mentesíti az utcákat, tereket és a tartózkodási zónákat a fűtéssel együtt járó füsttől, káros anyagoktól. A távfűtési rendszerek fejlesztése, bővítése 1976-tól már a Vas megyei Távhőszolgáltató Vállalat feladata volt, ezt a funkciót vette át 1992-ben a RÉGIÓHŐ Kft. A fejlődés, a fejlesztések, korszerűsítések üteme az óta is töretlen, jelenleg a város lakásállományának harmada távfűtéssel ellátott. A három szomszédvár együttműködése mindenki számára hasznos, hiszen hatékonyabban, szakszerűbben tud működni egy cég, ha az erőforrásai –emberi erőforrás, technika, pénz- koncentráltabban van jelen. Az eredményes együttműködés egyik mutatója talán az lehet, hogy a 25 év alatt meghozott 239 taggyűlési határozat mindegyike teljes egyetértéssel született meg. – összegzett Németh István a RÉGIÓHŐ Kft ügyvezető igazgatója.
Németh István azt is elmondta, hogy legfontosabb céljuk és egyben feladatuk is a fogyasztók megtartása, a költségek csökkentése. Ennek egyik módszere lehet az olcsóbb energiaforrások és a megújuló energiák hasznosítása. Vasváron a geotermikus fejlesztések megtérülő beruházásnak bizonyultak, Körmenden a biomassza erőmű és a napelemek használata, Szentgotthárdon a kolostor fűtésének bekapcsolása a rendszerbe ugyancsak mérsékelte a kiadásokat. A fogyasztóknak is érdeke a stabilitás, a fejlődőképesség és az üzembiztonság. Továbbra is nagy figyelmet fordítanak a hatékonyság növelésére és a környezettudatos fejlesztésekre. Az ügyvezető befejezésül köszönetet mondott a tulajdonos önkormányzatoknak és munkatársainak az elvégzett munkáért.
 

Rovataink legfrissebb hírei:


Közélet

Megújul a 8-as körmendi szakasza

Már elkészült az első aszfaltréteg kétharmada: jól halad a 8-as főút körmendi szakaszának megújítása. A város önkormányzata is hozzátesz a munkához, várhatóan augusztus elejére végeznek.  [tovább]

Elismerték a cég két dolgozójának munkáját

A Szakmai Elit díjátadó gála kiemelt rendezvénye a menedzsereknek, a topvállalkozásoknak, a civil és szakmai szervezeteknek. Szakmai Elit szelleméhez itt társul a művészet, a közélet, a pedagógia, a sport, a felnövekvő új generációk, az üzletemberek, a szakmák kiválóságainak maradandó életműve. A díj célja, hogy emberek elismertsége, megbecsülése a társadalom minden rétegében erősödjön. [tovább]

Évről-évre többen látogatnak el az objektumba

Meglepően sokan, több mint fél ezren látogattak ki az idei laktanya napokra Molnaszecsődön. A néhai magasabb egység radarbázisának tiszti állománya szinte kivétel nélkül körmendi volt. De nagyon sok sorkatona is a városból vonult be 2 év szolgálatra. A mára gyakorlatilag romhalmazzá vált objektum puszta létével is sok tanulsággal szolgál.  [tovább]

Oktatás

Határtalan őriszentpéteriek

A Határtalanul program keretében osztályunk 4 napos tanulmányi kirándulásra utazott Szlovákiába. Március 26-án korán reggel indultunk Őriszentpéterről. [tovább]

Gyógynövénykert az iskolában

A vasvári általános iskola egyik büszkesége a fűszer-, és gyógynövény kert. A fűszerekkel az iskolai rendezvények ételeit ízesítik. A gyógynövényekből teát kóstolnak a diákok. [tovább]

Megszépül a csehimindszenti általános iskola

Csehimindszenten még tart az iskola energetikai felújítása. Az épület kívül, belül megújul. A munkálatok október végéig tartanak. A tanévnyitók sohasem voltak eseménytelenek, mindig volt valami rendkívüli. Hol projektet zártak, hol projektet nyitottak az év kezdetével. Ha pedig nem volt ilyen, akkor meg jubiláltak. Tavaly például az iskola építésének hatvanadik évfordulóját ünnepelték.  [tovább]

Egészségünk

Nagybetűs segítők

A Nagy Gáspár Kulturális Központban tartottak szakmai napot a vasi egészségügyi szakdolgozók. Az időzítés nem volt véletlen. Kossuth Zsuzsanna, a világ első országos főápolónője születésének kettőszázadik évfordulóját ünnepli emlékévvel a szakma. A rendezvényt a vasvári önkormányzat, a kistérségi önkormányzati társulás és a Magyar Ápolási Egyesület Vas Megyei Szervezete támogatta. A nap programját a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezete állította össze. [tovább]

Támad a vírus

A térségünkbe élők sem úszták meg az egyre jobban elhatalmasodó járványt, egyre többen jelentkeznek influenzaszerű tünetekkel a rendelőkben. [tovább]

Költöztetik a szakrendelőket

Február elejétől már szinte valamennyi szakrendelő a felújított blokkban működik a Markusovszky Egyetemi Kórház körmendi telephelyén - mondta el lapunknak dr. Nádasi Géza, osztályvezető főorvos.  [tovább]

Hitélet

A domonkos mindig úton van időben és térben egyaránt

A Domonkos rend hazai tartományfőnöke járt Vasváron. Kostecki András könyvbemutatóra érkezett a városba. Alapításának nyolcszáz éves jubileumát ünnepelte tavaly Európában a domonkos rend. Az évforduló alkalmából készülhetett el számos kötet, köztük a vikárius által szerkesztett "Domonkosok a szó emberei" könyv is.  [tovább]

Kenyai lelkész a szabadságról

Clinton Henry Otsieno személyében kenyai baptista lelkipásztor látogatott Bécsből Körmendre, hogy szülőföldjéről és hitéről beszéljen szeptember 23-án a Faludi Ferenc Városi Könyvtár olvasótermét zsúfolásig megtöltő közönségnek.  [tovább]

Táboroztak az Őrállók: Amikor Isten velünk van

Idén nyáron különleges táborokban vehettünk részt táborlakóinkkal és segítőinkkel együtt. Már az előkészületek és a jelentkezések csodálatosan és gördülékenyen zajlottak, szépen gyarapodott a létszám, és pont annyian lettünk gyerekek és felnőttek, ahányunkra szükségünk volt idén. [tovább]

Interjúk

Egy fiatal lány élete nem lehet politikai csatározás tárgya

Országos visszhangot váltott ki Szabó Ferenc körmendi alpolgármester lemondása, illetve ennek körülményei. Az eset kapcsán politikai csatározás vette kezdetét. A kialakult helyzet kapcsán interjút adott lapunknak Bebes István Körmend város polgármestere.  [tovább]

A hit irányt mutat a helyét kereső embernek is

Harangozó Bertalan aktív politikai pályafutása a rendszerváltáskor indult, az első ciklusban Szombathely kereszténydemokrata alpolgármestere volt. Az ezt következő években a megyei önkormányzatnál töltött be vezető tisztségeket, majd több éves szünet következett a politizálásban. Gazdasági vezetőként évekig dolgozott a Markusovszky kórházban, majd visszatért a közéletbe. Városi képviselő lett Szombathelyen, nem sokkal később pedig megyei kormánymegbízottnak nevezték ki. E tisztében vezette le Vas megye közigazgatásának gyökeres átalakítását, kivívta a szakma elismerését.  [tovább]

Aranyfokozatú körmendi közművelődési szakember

Körmend Város Ünnepnapján, a város érdekében kifejtett közművelődési tevékenységért díj aranyfokozatát vehette át Pálóczi Zsuzsanna, a helyi kulturális központ igazgató-helyettese. Közművelődési szakember ritkán kap ilyen elismerést, ennek apropóján beszélgettünk vele. [tovább]

Kék hírek

A körmendi rendőrök eredményesen dolgoznak

Négy előadás hangzott el a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság szeptember 20-i fórumán, melyet a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartottak.  [tovább]

A bűnügyi helyzet tavaly sem romlott a térségben

Kiemelkedő eredményt ért el a felderítési mutatókban a vasvári rendőrkapitányság. A 83,1 százalékos tavalyi statisztikai számmal az országos és megyei ranglistán is az elsők. A 82,8 százalékos nyomozási eredménnyel is élen végeztek, a megyében az elsők, országosan a negyedikek a vasváriak. A tavalyi munka eredményeiről, statisztikájáról dr. Házi Béla ezredes, kapitányságvezető tájékoztatta a képviselő- testületet. [tovább]

Finn módszer

Havonta többször is számíthatnak a térségben autózók a finn módszerre. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma az elmúlt időszakban a Körmendi Rendőrkapitányság illetékességi területén. [tovább]

Sport

Negyven éve űzik a harcművészetet Körmenden

Az idén lesz negyven éve annak, hogy városunkban harcművészettel lehet foglalkozni. Hogy a kezdeti karatét és az azt követő kungfut miképp váltotta fel a máig sikeres kick-box, azt lapunknak nyilatkozva Andorka Imre 3 danos kick-box mester mondta el. [tovább]

Patonay marad

Patonay Imre a körmendiek legendás szakembere márciusban érkezett Debrecenbe, leigazolása pedig telitalálatnak bizonyult. [tovább]

Még tart a versenyfutás a dobogós helyezésekért

Ismét három fordulót rendeztek az elmúlt két hétben a megyei labdarúgó bajnokság körmendi csoportjában. A pünkösdi ünnepeket megelőző pénteken, a március elején elmaradt 18. fordulót pótolták, pünkösdvasárnap a 30. az elmúlt hétvégén pedig a 31 fordulóra került sor. [tovább]

Programok

A Szentpéteri Esték után pedagógus piknik lesz

A Virágzás Napjai és az Őrségi Vásár közötti időszakban sem lesznek (és nem voltak) programok és szórakoztató rendezvények híján az őriszentpéteriek. [tovább]

A Szerelmesek Fesztiválja

Június 28. és július 1. között színes programokkal várják az érdeklődőket több szentgotthárdi helyszínen. Ahogy azt már a vendégek az elmúlt három évben megszokhatták, színházi, képzőművészeti, könnyűzenei és filmművészeti programok közül válogathatnak, de ismét lesz vásár, lesznek ínycsiklandó ételek és hűsítő italok, és természetesen a gyermekek nagy örömére játszóházak, kézműves foglalkozások is - mindez a szerelem jegyében. [tovább]

Európa Napok a város nappalijában

Az Európa Napok volt az esztendő első nagy szabadtéri rendezvénye Körmenden. Az idei már a hatodik volt a sorban, az ötnapos program most is rendkívül változatos szórakozást kínált. Egy maratoni rendezvény zajlott a város közös nappalijában, a Szabadság téren április 27-től május elsejéig. [tovább]

Közlemények

Csaknem tízezren látogatják évente a vasvári fürdőt

Május közepén nyitotta kapuit a vasvári fürdő. Egyelőre még csak a melegvizes és a gyermekmedence üzemel. A gyermek juniálistól a sportolni vágyók a húsz méteres, két méter mély úszómedencét is birtokba vehetik majd.  [tovább]

Jó ütemben folynak a baleset megelőzési munkák

Idén is folytatódnak a Szentkúton a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által a baleset megelőzési, biztonsági okokból elrendelt munkálatok, amelyekkel várhatóan nyár közepére végeznek a szakemberek. A nagyközönség előtt addig továbbra is zárva van a terület. [tovább]

Őrségi hírek

Alfa Rómeók az Őrségben. Az autómárka hazai rajongói 19. alkalommal szervezték meg a Selénia Rally-t, amelyen 76 autó vett részt. Az idén Hegyhátszentjakabról a Vadása tó mellől rajtoltak és az Őrség több nevezetes pontját látogatták végig. A 130 kilométeres szakaszon, tizenkét helyszínen hajtottak végre különböző feladatokat a versenyzők. Az évente változó helyszínnel megrendezésre kerülő találkozó az országjárásra buzdít. Az idei versenyen minden eddiginél többen álltak rajthoz. [tovább]

Kultúra

Gárdonyi időtálló üzenetei

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége körmendi csoportja által szervezett tavaszi előadássorozat összejövetelének Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája volt a vendége.  [tovább]

Levirágzott a pünkösdi fesztivál az Őrségben?

Sajnos a hír igaz, az idei Virágzás Napjai fesztivál volt az utolsó. Sülyi Péter a rendezvény alapítója, a fesztivál igazgatója elmondta, hogy 1993-ban egy templomban tartott koncertet követően fogalmazódott meg a baráti társaságukban a Virágzás Napjai gondolata, amelyet aztán 1994-ben pünkösdkor útjára is indítottak. [tovább]

A pünkösdölés élő hagyomány

A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyhez sok népszokás kapcsolódik. A pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Hagyományok egész sora kapcsolódik ehhez az ünnephez, így például a pünkösdi királyválasztás, a királynéjárás, a tavaszköszöntés, a pünkösdölés vagy a törökbasázás. [tovább]