A RÉGIÓHŐ törekvése: a legolcsóbb energiaforrások hasznosítása

A fejlődés és az üzembiztonság a legfontosabb

Rábavidék | 2017. november 14.

A Regionális Hőszolgáltató Kft. vagyis a RÉGIÓHŐ a közelmúltban ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. A három város – Körmend, Szentgotthárd, Vasvár – által létrehozott gazdasági vállalkozás történetéről és eredményeiről Németh Istvánt (képünkön), a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

 

- A társadalmi változások eredményeképpen törvény rendezte az állami, tanácsi tulajdonban volt közszolgáltatók önkormányzati tulajdonba adását. A megyékben vagyonátadó bizottságok jöttek létre, melyek az érintett települések és az állam delegáltjaiból álltak. A végrehajtó bizottságok a döntéseket az egyes vagyon elemek átadásának módjáról konszenzussal hozták meg, ennek következménye lett, hogy a későbbi működési formák, gazdasági társasági változatok nagy változatosságot mutattak. Vas megyében például Szombathely, Sárvár, Celldömölk önállóan alapított távhőszolgáltató céget, Kőszeg nem kérte a megyei cégből az őt megillető közművagyont (jelenleg sem rendelkezik vele), Szentgotthárd, Körmend és Vasvár közös távhőszolgáltató gazdasági társaságot alapított. Dilemma volt akkor: miként lehet az együttműködésből származó előnyöket és a saját városban gyakorolható, döntések feletti szuverenitást egy cégen belül ötvözni? A megoldás egy háromoldalú „szindikátusi szerződés” megkötése volt, ami jelenleg is működik. Ezzel létrejött ebben a formában az országban egyedüliként működő, regionális, tiszta profilú távhőközmű szervezet. Az alapítás időpontja 1992. szeptember 29 volt. Az időközben eltelt 25 év igazolta a megoldás létjogosultságát. Főbb eredmények: fennállása alatt végig biztonságos szolgáltatás, a fogyasztókkal kialakított jó kapcsolat, a folyamatosan korszerűsödő eszközállomány, a távfűtésre felhasznált primer energia mintegy 50 százaléka ma már megújuló forrásból származik. – mondta Németh István, aki a kezdetekre is emlékeztetett:
- A távfűtés a megyében a ’60-as évek végén kezdődött. Az első távfűtési rendszerek Szombathelyen, a belvárosban voltak: Szelestei László u. 4-12 és a Huszár úti társasházak,  folytatás a lakótelepeken, a „telepszerű többszintes lakásépítés” programjában. A vidéki városokban, Sárváron, Celldömölkön és Körmenden néhány évvel később létesültek az első távfűtési rendszerek. A megyei önkormányzat elődje, Vas megye Tanácsa 1976. január 1.-vel alapította meg a Vas megyei Távhőszolgáltató Vállalatot, Szombathely, Sárvár, Körmend, Szentgotthárd és Celldömölk városokkal. A távfűtési rendszerek növekedése addig tartott, amíg folytak a lakótelep-építkezések, körülbelül a ’80-as évek közepéig. Kismértékű növekedés csak a ’90-es évek végétől volt tapasztalható, de ezzel egyidejűleg a leválási folyamatok is elindultak.  A RÉGIÓHŐ Kft.-nél ellentétes volt a tendencia, hiszen a szolgáltató, a 25 év alatt mintegy 30 százalékkal tudta növelni az ellátott épületek számát. A RÉGIÓHŐ Kft.- t, a három város társasági szerződéssel alapította meg, tulajdonába került a három város területén működő eszköz állomány, amit az óta fejleszt, bővít, korszerűsít. Az új fogyasztók megnyerésének hatékony módszere volt, hogy az új építések előkészítésénél az egyedi gázfűtésnél kedvezőbb ajánlatokkal jelentünk meg a beruházóknál. Jelenlegi állomány: több mint 2500 lakás, és 320 egyéb fogyasztó (intézmények, bankok, üzletek, stb.) Jelenleg rentábilisan működő, fejlődőképes szolgáltató cég. – érvelt az ügyvezető, akit a körmendi sajátosságokról is faggattunk:
- Körmend városias fejlődésének egyik velejárója volt a távfűtési rendszerek létesítése. A kezdet a ’70-es évek elejére, a ’77 lakás’ és a hét emeletes lakóház megépítésének idejére datálható. A megye vidéki városai között Körmenden és Sárváron volt legnagyobb ütemű- és volumenű a lakótelepek építése. Körmend vonzáskörzete már ekkor is mintegy 30 községre terjedt ki, nem is beszélve az akkor még létezett főiskoláról, ami országosan is ismertté tette a várost. A távfűtés a megnövekedett lakássűrűség mellett az egyetlen olyan fűtési mód, amely mentesíti az utcákat, tereket és a tartózkodási zónákat a fűtéssel együtt járó füsttől, káros anyagoktól. A távfűtési rendszerek fejlesztése, bővítése 1976-tól már a Vas megyei Távhőszolgáltató Vállalat feladata volt, ezt a funkciót vette át 1992-ben a RÉGIÓHŐ Kft. A fejlődés, a fejlesztések, korszerűsítések üteme az óta is töretlen, jelenleg a város lakásállományának harmada távfűtéssel ellátott. A három szomszédvár együttműködése mindenki számára hasznos, hiszen hatékonyabban, szakszerűbben tud működni egy cég, ha az erőforrásai –emberi erőforrás, technika, pénz- koncentráltabban van jelen. Az eredményes együttműködés egyik mutatója talán az lehet, hogy a 25 év alatt meghozott 239 taggyűlési határozat mindegyike teljes egyetértéssel született meg. – összegzett Németh István a RÉGIÓHŐ Kft ügyvezető igazgatója.
Németh István azt is elmondta, hogy legfontosabb céljuk és egyben feladatuk is a fogyasztók megtartása, a költségek csökkentése. Ennek egyik módszere lehet az olcsóbb energiaforrások és a megújuló energiák hasznosítása. Vasváron a geotermikus fejlesztések megtérülő beruházásnak bizonyultak, Körmenden a biomassza erőmű és a napelemek használata, Szentgotthárdon a kolostor fűtésének bekapcsolása a rendszerbe ugyancsak mérsékelte a kiadásokat. A fogyasztóknak is érdeke a stabilitás, a fejlődőképesség és az üzembiztonság. Továbbra is nagy figyelmet fordítanak a hatékonyság növelésére és a környezettudatos fejlesztésekre. Az ügyvezető befejezésül köszönetet mondott a tulajdonos önkormányzatoknak és munkatársainak az elvégzett munkáért.
 

Rovataink legfrissebb hírei:


Közélet

Aki minden ecsetvonásával Isten dicsőségét hirdette

A közelmúltban a szentgyörgyvölgyi református templomban ünnepi istentiszteletet tartottak, melynek keretén belül sor került Szentgyörgyvölgy első református tanítójának és a református templom kazettás mennyezetét megfestő nemes Patkó András emléktáblájának avatójára (képünkön). Az ünnepségen részt vett a térség országgyűlési képviselője V. Németh Zsolt és Szentgyörgyvölgy korábbi lelkipásztora dr. Márkus Mihály püspök, továbbá bemutatták Patkó András fiának, nemes Patkó Istvánnak kézzel írott Prédikációs könyvét is. [tovább]

Elismerték a polgárőrök és a tűzoltók munkáját

Katasztrófa helyzetben tanúsított helytállásukért kaptak elismerést polgárőrök és önkéntes tűzoltók. A június 8-ról 9-re virradó éjszaka heves vihar érte el az Őrséget. A vihar következtében a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék komoly gondot okozott a Vadása tónál. [tovább]

Még három évet kell várni az átadásra

Idén márciusban, az országgyűlési választások előtt került sor az ünnepélyes alapkőletételre, azóta azonban nem igazán hallani semmit, a Körmendet Rábafüzessel összekötő 2×1 sávos autóút építéséről. [tovább]

Oktatás

Tanévkezdés Szentpéteren

Őriszentpéteren az Őrség Iskolájában rendben elkezdődött a tanév. A tanévnyitó ünnepségen Horváth László intézményvezető köszöntötte a diákokat, a tanárokat és az ünnepségen szép számmal megjelenő szülőket. [tovább]

Határtalan őriszentpéteriek

A Határtalanul program keretében osztályunk 4 napos tanulmányi kirándulásra utazott Szlovákiába. Március 26-án korán reggel indultunk Őriszentpéterről. [tovább]

Gyógynövénykert az iskolában

A vasvári általános iskola egyik büszkesége a fűszer-, és gyógynövény kert. A fűszerekkel az iskolai rendezvények ételeit ízesítik. A gyógynövényekből teát kóstolnak a diákok. [tovább]

Egészségünk

Nagybetűs segítők

A Nagy Gáspár Kulturális Központban tartottak szakmai napot a vasi egészségügyi szakdolgozók. Az időzítés nem volt véletlen. Kossuth Zsuzsanna, a világ első országos főápolónője születésének kettőszázadik évfordulóját ünnepli emlékévvel a szakma. A rendezvényt a vasvári önkormányzat, a kistérségi önkormányzati társulás és a Magyar Ápolási Egyesület Vas Megyei Szervezete támogatta. A nap programját a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezete állította össze. [tovább]

Támad a vírus

A térségünkbe élők sem úszták meg az egyre jobban elhatalmasodó járványt, egyre többen jelentkeznek influenzaszerű tünetekkel a rendelőkben. [tovább]

Költöztetik a szakrendelőket

Február elejétől már szinte valamennyi szakrendelő a felújított blokkban működik a Markusovszky Egyetemi Kórház körmendi telephelyén - mondta el lapunknak dr. Nádasi Géza, osztályvezető főorvos.  [tovább]

Hitélet

A domonkos mindig úton van időben és térben egyaránt

A Domonkos rend hazai tartományfőnöke járt Vasváron. Kostecki András könyvbemutatóra érkezett a városba. Alapításának nyolcszáz éves jubileumát ünnepelte tavaly Európában a domonkos rend. Az évforduló alkalmából készülhetett el számos kötet, köztük a vikárius által szerkesztett "Domonkosok a szó emberei" könyv is.  [tovább]

Kenyai lelkész a szabadságról

Clinton Henry Otsieno személyében kenyai baptista lelkipásztor látogatott Bécsből Körmendre, hogy szülőföldjéről és hitéről beszéljen szeptember 23-án a Faludi Ferenc Városi Könyvtár olvasótermét zsúfolásig megtöltő közönségnek.  [tovább]

Táboroztak az Őrállók: Amikor Isten velünk van

Idén nyáron különleges táborokban vehettünk részt táborlakóinkkal és segítőinkkel együtt. Már az előkészületek és a jelentkezések csodálatosan és gördülékenyen zajlottak, szépen gyarapodott a létszám, és pont annyian lettünk gyerekek és felnőttek, ahányunkra szükségünk volt idén. [tovább]

Interjúk

Egy fiatal lány élete nem lehet politikai csatározás tárgya

Országos visszhangot váltott ki Szabó Ferenc körmendi alpolgármester lemondása, illetve ennek körülményei. Az eset kapcsán politikai csatározás vette kezdetét. A kialakult helyzet kapcsán interjút adott lapunknak Bebes István Körmend város polgármestere.  [tovább]

A hit irányt mutat a helyét kereső embernek is

Harangozó Bertalan aktív politikai pályafutása a rendszerváltáskor indult, az első ciklusban Szombathely kereszténydemokrata alpolgármestere volt. Az ezt következő években a megyei önkormányzatnál töltött be vezető tisztségeket, majd több éves szünet következett a politizálásban. Gazdasági vezetőként évekig dolgozott a Markusovszky kórházban, majd visszatért a közéletbe. Városi képviselő lett Szombathelyen, nem sokkal később pedig megyei kormánymegbízottnak nevezték ki. E tisztében vezette le Vas megye közigazgatásának gyökeres átalakítását, kivívta a szakma elismerését.  [tovább]

Aranyfokozatú körmendi közművelődési szakember

Körmend Város Ünnepnapján, a város érdekében kifejtett közművelődési tevékenységért díj aranyfokozatát vehette át Pálóczi Zsuzsanna, a helyi kulturális központ igazgató-helyettese. Közművelődési szakember ritkán kap ilyen elismerést, ennek apropóján beszélgettünk vele. [tovább]

Kék hírek

A körmendi rendőrök eredményesen dolgoznak

Négy előadás hangzott el a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság szeptember 20-i fórumán, melyet a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartottak.  [tovább]

A bűnügyi helyzet tavaly sem romlott a térségben

Kiemelkedő eredményt ért el a felderítési mutatókban a vasvári rendőrkapitányság. A 83,1 százalékos tavalyi statisztikai számmal az országos és megyei ranglistán is az elsők. A 82,8 százalékos nyomozási eredménnyel is élen végeztek, a megyében az elsők, országosan a negyedikek a vasváriak. A tavalyi munka eredményeiről, statisztikájáról dr. Házi Béla ezredes, kapitányságvezető tájékoztatta a képviselő- testületet. [tovább]

Finn módszer

Havonta többször is számíthatnak a térségben autózók a finn módszerre. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma az elmúlt időszakban a Körmendi Rendőrkapitányság illetékességi területén. [tovább]

Sport

Őrségi félmaraton másodszor

Második alkalommal rendezik meg Őriszentpéteren az Őrség félmaraton közösségi futóversenyt. A rendezvényre október 20-án, szombaton, az október 23-i ünnepi hosszú hétvége első napján kerül sor. [tovább]

Csak a Rábagyarmat hibátlan a megyei háromban

Akárcsak az első és a másodosztályban, a megyei labdarúgás harmadik vonalában is már hat fordulón vannak túl a csapatok. A körmendi csoportban az elmúlt két hétvégén az 5. és a 6. fordulóra került sor. Egyetlen hibátlan csapat van már csak a mezőnyben, a Rábagyarmat.  [tovább]

Sok gól esett az ötödik és a hatodik fordulóban

Újabb két fordulón vagyunk túl a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság Déli csoportjában. Az ötödik és a hatodik játéknapon is nyertek, így továbbra is százszázalékos a teljesítményük a Körmend VSE, a Szarvaskend gárdáinak. Az 5. játéknap volt eddig a leggólerősebb. A nyolc mérkőzésen 54 találat született, amely 6.8-as meccsenkénti átlagnak felel meg. Nem volt olyan pálya, ahol négynél kevesebb találat lett volna. Két helyszínen pedig kiütötték ellenfeleiket a győztesek. A Körmend VSE most egy „régi” jó ismerőst látott vendégül. A Rábatótfalu elleni találkozójuk az első félidőben eldőlt.  [tovább]

Programok

Veterán járművek találkozója Őriszentpéteren

A Bajánsenyén bejegyzett Öreg Járművek Klubja Egyesület első alkalommal rendezte meg Őriszentpéteren a Nemzetközi Veterán Járművek Találkozóját. Az esemény szervezői, Varga József és Ozsváth Imre elmondták, hogy Kercaszomoron a korábbi években megrendezett és nagy népszerűségre szert tett Simsonos találkozókból nőtte ki magát a mostani esemény. [tovább]

A Szentpéteri Esték után pedagógus piknik lesz

A Virágzás Napjai és az Őrségi Vásár közötti időszakban sem lesznek (és nem voltak) programok és szórakoztató rendezvények híján az őriszentpéteriek. [tovább]

A Szerelmesek Fesztiválja

Június 28. és július 1. között színes programokkal várják az érdeklődőket több szentgotthárdi helyszínen. Ahogy azt már a vendégek az elmúlt három évben megszokhatták, színházi, képzőművészeti, könnyűzenei és filmművészeti programok közül válogathatnak, de ismét lesz vásár, lesznek ínycsiklandó ételek és hűsítő italok, és természetesen a gyermekek nagy örömére játszóházak, kézműves foglalkozások is - mindez a szerelem jegyében. [tovább]

Közlemények

Befejeződött a zártkertek életre keltése a Kis hegyen

Cseperednek már a gyümölcsfák a szőlőhegy kercaszomori részén lévő Tündérkertben. Különféle almafákat, tüskés-, vad-és sózókörtét ültettek az elkerített területen. A frissen telepített gyümölcsös is része a hegy revitalizációját képező pályázatnak, amely már 2017-ben elkezdődött és két részletben valósult meg. [tovább]

Csaknem tízezren látogatják évente a vasvári fürdőt

Május közepén nyitotta kapuit a vasvári fürdő. Egyelőre még csak a melegvizes és a gyermekmedence üzemel. A gyermek juniálistól a sportolni vágyók a húsz méteres, két méter mély úszómedencét is birtokba vehetik majd.  [tovább]

Jó ütemben folynak a baleset megelőzési munkák

Idén is folytatódnak a Szentkúton a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által a baleset megelőzési, biztonsági okokból elrendelt munkálatok, amelyekkel várhatóan nyár közepére végeznek a szakemberek. A nagyközönség előtt addig továbbra is zárva van a terület. [tovább]

Kultúra

Gárdonyi időtálló üzenetei

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége körmendi csoportja által szervezett tavaszi előadássorozat összejövetelének Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája volt a vendége.  [tovább]

Levirágzott a pünkösdi fesztivál az Őrségben?

Sajnos a hír igaz, az idei Virágzás Napjai fesztivál volt az utolsó. Sülyi Péter a rendezvény alapítója, a fesztivál igazgatója elmondta, hogy 1993-ban egy templomban tartott koncertet követően fogalmazódott meg a baráti társaságukban a Virágzás Napjai gondolata, amelyet aztán 1994-ben pünkösdkor útjára is indítottak. [tovább]

A pünkösdölés élő hagyomány

A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyhez sok népszokás kapcsolódik. A pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Hagyományok egész sora kapcsolódik ehhez az ünnephez, így például a pünkösdi királyválasztás, a királynéjárás, a tavaszköszöntés, a pünkösdölés vagy a törökbasázás. [tovább]