A RÉGIÓHŐ törekvése: a legolcsóbb energiaforrások hasznosítása

A fejlődés és az üzembiztonság a legfontosabb

Rábavidék | 2017. november 14.

A Regionális Hőszolgáltató Kft. vagyis a RÉGIÓHŐ a közelmúltban ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. A három város – Körmend, Szentgotthárd, Vasvár – által létrehozott gazdasági vállalkozás történetéről és eredményeiről Németh Istvánt (képünkön), a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

 

- A társadalmi változások eredményeképpen törvény rendezte az állami, tanácsi tulajdonban volt közszolgáltatók önkormányzati tulajdonba adását. A megyékben vagyonátadó bizottságok jöttek létre, melyek az érintett települések és az állam delegáltjaiból álltak. A végrehajtó bizottságok a döntéseket az egyes vagyon elemek átadásának módjáról konszenzussal hozták meg, ennek következménye lett, hogy a későbbi működési formák, gazdasági társasági változatok nagy változatosságot mutattak. Vas megyében például Szombathely, Sárvár, Celldömölk önállóan alapított távhőszolgáltató céget, Kőszeg nem kérte a megyei cégből az őt megillető közművagyont (jelenleg sem rendelkezik vele), Szentgotthárd, Körmend és Vasvár közös távhőszolgáltató gazdasági társaságot alapított. Dilemma volt akkor: miként lehet az együttműködésből származó előnyöket és a saját városban gyakorolható, döntések feletti szuverenitást egy cégen belül ötvözni? A megoldás egy háromoldalú „szindikátusi szerződés” megkötése volt, ami jelenleg is működik. Ezzel létrejött ebben a formában az országban egyedüliként működő, regionális, tiszta profilú távhőközmű szervezet. Az alapítás időpontja 1992. szeptember 29 volt. Az időközben eltelt 25 év igazolta a megoldás létjogosultságát. Főbb eredmények: fennállása alatt végig biztonságos szolgáltatás, a fogyasztókkal kialakított jó kapcsolat, a folyamatosan korszerűsödő eszközállomány, a távfűtésre felhasznált primer energia mintegy 50 százaléka ma már megújuló forrásból származik. – mondta Németh István, aki a kezdetekre is emlékeztetett:
- A távfűtés a megyében a ’60-as évek végén kezdődött. Az első távfűtési rendszerek Szombathelyen, a belvárosban voltak: Szelestei László u. 4-12 és a Huszár úti társasházak,  folytatás a lakótelepeken, a „telepszerű többszintes lakásépítés” programjában. A vidéki városokban, Sárváron, Celldömölkön és Körmenden néhány évvel később létesültek az első távfűtési rendszerek. A megyei önkormányzat elődje, Vas megye Tanácsa 1976. január 1.-vel alapította meg a Vas megyei Távhőszolgáltató Vállalatot, Szombathely, Sárvár, Körmend, Szentgotthárd és Celldömölk városokkal. A távfűtési rendszerek növekedése addig tartott, amíg folytak a lakótelep-építkezések, körülbelül a ’80-as évek közepéig. Kismértékű növekedés csak a ’90-es évek végétől volt tapasztalható, de ezzel egyidejűleg a leválási folyamatok is elindultak.  A RÉGIÓHŐ Kft.-nél ellentétes volt a tendencia, hiszen a szolgáltató, a 25 év alatt mintegy 30 százalékkal tudta növelni az ellátott épületek számát. A RÉGIÓHŐ Kft.- t, a három város társasági szerződéssel alapította meg, tulajdonába került a három város területén működő eszköz állomány, amit az óta fejleszt, bővít, korszerűsít. Az új fogyasztók megnyerésének hatékony módszere volt, hogy az új építések előkészítésénél az egyedi gázfűtésnél kedvezőbb ajánlatokkal jelentünk meg a beruházóknál. Jelenlegi állomány: több mint 2500 lakás, és 320 egyéb fogyasztó (intézmények, bankok, üzletek, stb.) Jelenleg rentábilisan működő, fejlődőképes szolgáltató cég. – érvelt az ügyvezető, akit a körmendi sajátosságokról is faggattunk:
- Körmend városias fejlődésének egyik velejárója volt a távfűtési rendszerek létesítése. A kezdet a ’70-es évek elejére, a ’77 lakás’ és a hét emeletes lakóház megépítésének idejére datálható. A megye vidéki városai között Körmenden és Sárváron volt legnagyobb ütemű- és volumenű a lakótelepek építése. Körmend vonzáskörzete már ekkor is mintegy 30 községre terjedt ki, nem is beszélve az akkor még létezett főiskoláról, ami országosan is ismertté tette a várost. A távfűtés a megnövekedett lakássűrűség mellett az egyetlen olyan fűtési mód, amely mentesíti az utcákat, tereket és a tartózkodási zónákat a fűtéssel együtt járó füsttől, káros anyagoktól. A távfűtési rendszerek fejlesztése, bővítése 1976-tól már a Vas megyei Távhőszolgáltató Vállalat feladata volt, ezt a funkciót vette át 1992-ben a RÉGIÓHŐ Kft. A fejlődés, a fejlesztések, korszerűsítések üteme az óta is töretlen, jelenleg a város lakásállományának harmada távfűtéssel ellátott. A három szomszédvár együttműködése mindenki számára hasznos, hiszen hatékonyabban, szakszerűbben tud működni egy cég, ha az erőforrásai –emberi erőforrás, technika, pénz- koncentráltabban van jelen. Az eredményes együttműködés egyik mutatója talán az lehet, hogy a 25 év alatt meghozott 239 taggyűlési határozat mindegyike teljes egyetértéssel született meg. – összegzett Németh István a RÉGIÓHŐ Kft ügyvezető igazgatója.
Németh István azt is elmondta, hogy legfontosabb céljuk és egyben feladatuk is a fogyasztók megtartása, a költségek csökkentése. Ennek egyik módszere lehet az olcsóbb energiaforrások és a megújuló energiák hasznosítása. Vasváron a geotermikus fejlesztések megtérülő beruházásnak bizonyultak, Körmenden a biomassza erőmű és a napelemek használata, Szentgotthárdon a kolostor fűtésének bekapcsolása a rendszerbe ugyancsak mérsékelte a kiadásokat. A fogyasztóknak is érdeke a stabilitás, a fejlődőképesség és az üzembiztonság. Továbbra is nagy figyelmet fordítanak a hatékonyság növelésére és a környezettudatos fejlesztésekre. Az ügyvezető befejezésül köszönetet mondott a tulajdonos önkormányzatoknak és munkatársainak az elvégzett munkáért.
 

Rovataink legfrissebb hírei:


Közélet

Gyógyszerkészítő képzés a Rázsóban

A közelmúltban modern laboratóriumot avattak Körmenden, a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Rázsó Imre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában. Varga Zoltánné, a körmendi intézmény igazgatója üdvözölte e megjelenteket, s köszöntét fejezte ki mindazoknak, akik segítették az új képzés elindítását. Hangsúlyozta: az iskola oktatási palettája bővült egy olyan szakterülettel, amely biztos egzisztenciát jelenthet a diákok számára.  [tovább]

A gazdaságfejlesztés szolgálatában

Fórumot szervezett a Dél-Vasi Foglalkoztatási Paktum Iroda. A Dél-Vas megyei gazdaság-, és foglalkoztatásfejlesztési együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában címmel tartottak partnerségi ülést Körmenden, a Batthyány Örökségközpontban. Munkáltatók, civil szervezetek, önkormányzatok és a kormányhivatalok képviselői vettek részt a tanácskozáson.  [tovább]

A fejlődés és az üzembiztonság a legfontosabb

A Regionális Hőszolgáltató Kft. vagyis a RÉGIÓHŐ a közelmúltban ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. A három város – Körmend, Szentgotthárd, Vasvár – által létrehozott gazdasági vállalkozás történetéről és eredményeiről Németh Istvánt (képünkön), a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük. [tovább]

Oktatás

Gyógynövénykert az iskolában

A vasvári általános iskola egyik büszkesége a fűszer-, és gyógynövény kert. A fűszerekkel az iskolai rendezvények ételeit ízesítik. A gyógynövényekből teát kóstolnak a diákok. [tovább]

Megszépül a csehimindszenti általános iskola

Csehimindszenten még tart az iskola energetikai felújítása. Az épület kívül, belül megújul. A munkálatok október végéig tartanak. A tanévnyitók sohasem voltak eseménytelenek, mindig volt valami rendkívüli. Hol projektet zártak, hol projektet nyitottak az év kezdetével. Ha pedig nem volt ilyen, akkor meg jubiláltak. Tavaly például az iskola építésének hatvanadik évfordulóját ünnepelték.  [tovább]

Befejeződött a diákok falukutatási programja Oszkóban

Tematikus napon mutatták be a Hegyháton december óta falukutatást végző diákok munkájuk eredményét Oszkóban. A Hegypásztor Kör programja tette lehetővé a gyűjtést. Nyolcvan térségi általános-, és középiskolás vett részt a munkában. A gyermekek népszokásokat jegyeztek le, viseleteket, használati eszközöket, tárgyakat gyűjtöttek a régi népi élet mindennapjaiból.  [tovább]

Egészségünk

Nagybetűs segítők

A Nagy Gáspár Kulturális Központban tartottak szakmai napot a vasi egészségügyi szakdolgozók. Az időzítés nem volt véletlen. Kossuth Zsuzsanna, a világ első országos főápolónője születésének kettőszázadik évfordulóját ünnepli emlékévvel a szakma. A rendezvényt a vasvári önkormányzat, a kistérségi önkormányzati társulás és a Magyar Ápolási Egyesület Vas Megyei Szervezete támogatta. A nap programját a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezete állította össze. [tovább]

Támad a vírus

A térségünkbe élők sem úszták meg az egyre jobban elhatalmasodó járványt, egyre többen jelentkeznek influenzaszerű tünetekkel a rendelőkben. [tovább]

Költöztetik a szakrendelőket

Február elejétől már szinte valamennyi szakrendelő a felújított blokkban működik a Markusovszky Egyetemi Kórház körmendi telephelyén - mondta el lapunknak dr. Nádasi Géza, osztályvezető főorvos.  [tovább]

Hitélet

A domonkos mindig úton van időben és térben egyaránt

A Domonkos rend hazai tartományfőnöke járt Vasváron. Kostecki András könyvbemutatóra érkezett a városba. Alapításának nyolcszáz éves jubileumát ünnepelte tavaly Európában a domonkos rend. Az évforduló alkalmából készülhetett el számos kötet, köztük a vikárius által szerkesztett "Domonkosok a szó emberei" könyv is.  [tovább]

Kenyai lelkész a szabadságról

Clinton Henry Otsieno személyében kenyai baptista lelkipásztor látogatott Bécsből Körmendre, hogy szülőföldjéről és hitéről beszéljen szeptember 23-án a Faludi Ferenc Városi Könyvtár olvasótermét zsúfolásig megtöltő közönségnek.  [tovább]

Táboroztak az Őrállók: Amikor Isten velünk van

Idén nyáron különleges táborokban vehettünk részt táborlakóinkkal és segítőinkkel együtt. Már az előkészületek és a jelentkezések csodálatosan és gördülékenyen zajlottak, szépen gyarapodott a létszám, és pont annyian lettünk gyerekek és felnőttek, ahányunkra szükségünk volt idén. [tovább]

Interjúk

Egy fiatal lány élete nem lehet politikai csatározás tárgya

Országos visszhangot váltott ki Szabó Ferenc körmendi alpolgármester lemondása, illetve ennek körülményei. Az eset kapcsán politikai csatározás vette kezdetét. A kialakult helyzet kapcsán interjút adott lapunknak Bebes István Körmend város polgármestere.  [tovább]

A hit irányt mutat a helyét kereső embernek is

Harangozó Bertalan aktív politikai pályafutása a rendszerváltáskor indult, az első ciklusban Szombathely kereszténydemokrata alpolgármestere volt. Az ezt következő években a megyei önkormányzatnál töltött be vezető tisztségeket, majd több éves szünet következett a politizálásban. Gazdasági vezetőként évekig dolgozott a Markusovszky kórházban, majd visszatért a közéletbe. Városi képviselő lett Szombathelyen, nem sokkal később pedig megyei kormánymegbízottnak nevezték ki. E tisztében vezette le Vas megye közigazgatásának gyökeres átalakítását, kivívta a szakma elismerését.  [tovább]

Aranyfokozatú körmendi közművelődési szakember

Körmend Város Ünnepnapján, a város érdekében kifejtett közművelődési tevékenységért díj aranyfokozatát vehette át Pálóczi Zsuzsanna, a helyi kulturális központ igazgató-helyettese. Közművelődési szakember ritkán kap ilyen elismerést, ennek apropóján beszélgettünk vele. [tovább]

Kék hírek

A körmendi rendőrök eredményesen dolgoznak

Négy előadás hangzott el a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság szeptember 20-i fórumán, melyet a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartottak.  [tovább]

A bűnügyi helyzet tavaly sem romlott a térségben

Kiemelkedő eredményt ért el a felderítési mutatókban a vasvári rendőrkapitányság. A 83,1 százalékos tavalyi statisztikai számmal az országos és megyei ranglistán is az elsők. A 82,8 százalékos nyomozási eredménnyel is élen végeztek, a megyében az elsők, országosan a negyedikek a vasváriak. A tavalyi munka eredményeiről, statisztikájáról dr. Házi Béla ezredes, kapitányságvezető tájékoztatta a képviselő- testületet. [tovább]

Finn módszer

Havonta többször is számíthatnak a térségben autózók a finn módszerre. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma az elmúlt időszakban a Körmendi Rendőrkapitányság illetékességi területén. [tovább]

Sport

Az élen állt, de kétszer is kikapott a Csörötnek

Az utolsó harmadához érkezett a pontvadászat a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság körmendi csoportjában. Az elmúlt két hétvégén a 10. és a 11. fordulót játszották le a csapatok. Lesz még hét játéknap, de sokak számára már csak hat mérkőzés van hátra.  [tovább]

Pontveszteség nélkül az élen a szarvaskendiek

Több rangadót is játszottak az elmúlt két hétben a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság körmendi csoportjában. A 8. fordulóban került sor a körmendi csapatok összecsapására Horvátnádalján. Bár a találkozó előtt a két gárda között 13 pontnyi volt a különbség a Körmend VSE javára, tudjuk, hogy ez ilyenkor nem mérvadó. Főleg annak tükrében, hogy az előző bajnokságban a mezőnyből egyedüliként a Téglagyárnak sikerült pozitív mérleggel zárnia a nádaljaiakkal szemben. Akkor a három egymás elleni mérkőzésből kettőt 3-2-re megnyertek, egyet pedig 2-2-es döntetlenre adtak. Végül a VSE lett a bajnok, a téglagyáriaké pedig az ezüstérem. [tovább]

A Körmendnek, a Rádócnak és a Gotthárdnak is 16 pontja van

A mögöttünk hagyott két hétvégén a 8. és a 9. fordulót játszották le a megyei labdarúgó bajnokság első osztályában. Bár mindegyik körmendi körzethez tartozó csapat pontot szerzett, mégis a leggyengébb két hét van csapataink mögött.  [tovább]

Programok

Szentpéteri Esték újratöltve

A sportpályán megrendezett „szertornával” folytatódott a Szentpéteri Esték rendezvénysorozat Őriszentpéteren. A 2015-ben útjára indított program immár a nyolcadik felvonásán van túl. Ötször ügyességi versenyeken vettek részt, két alkalommal túráztak, és egyszer az agyakat kellett megmozgatniuk a szerek képviselőinek a versenysorozatban.  [tovább]

Parasztolimpia Határok Nélkül Reszneki módra

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület (ŐHNE) immár hetedik alkalommal rendezte meg hagyományos, térségi közösségépítő rendezvényét a Parasztolimpia Határok Nélkül Reszneki módra, elnevezésű napot. [tovább]

Senki sem éhezett Ispánkon

Harminc csapat főzött az Ispánkon megtartott hagyományos pörköltfőző versenyen. Kategóriájában a régió egyik legnépszerűbb eseménye ez, amit az is bizonyít, hogy a rendezők először 25 csapatban limitálták a résztvevők számát, majd a nagy érdeklődésre való tekintettel ezt emelték fel.  [tovább]

Közlemények

A szavaknak komoly súlya van

Mire számíthatnak a szentgotthárdi Opel-gyárban dolgozók? Ezt a kérdést tette fel a Parlamentben Bana Tibor a Jobbik országgyűlési képviselője. Kivezetheti a piacról az Opel új tulajdonosa az autómárka régi motorjait, ami megkérdőjelezheti a cég szentgotthárdi üzemének jövőjét is – írta néhány nappal ezelőtt a napi.hu. A képviselő szerint a gyár dolgozóit és családtagjaikat aggodalommal tölti el ez az információ. [tovább]

Megújul a parkerdő Őriben

Hamarosan elkezdődik Őriszentpéteren a parkerdő rehabilitációja. A település egykori kedvenc pihenőhelyének új köntösbe öltöztetésére mintegy 26 millió forintot költhetnek a szentpéteriek egy Interreges, határon átnyúló program keretében. [tovább]

Megköszönték az önkéntes tűzoltóknak

Emléklapokat adott át Harangozó Bertalan kormánymegbízott azon önkéntes tűzoltó egyesületeknek, akik segédkeztek az augusztus 10-i rendkívüli időjárás okozta viharkárok felszámolásában.  [tovább]

Kultúra

Könyvtári napok szakmai konferenciával

Csak tiszta forrásból szlogennel október első hetében rendezték meg az Országos Könyvtári Napokat, amelyhez – csakúgy, mint hosszú évek óta mindig - a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozott. [tovább]

Ismét megtartották Szattán a hagyományos kemence ünnepet

Ezen a napon óvatos becslés szerint általában megháromszorozódik a kis őrségi falucska lélekszáma. Hazajönnek a régi szattaiak, rokonok ismerősök látogatnak el a rendezvényre és sok érdeklődő érkezik a környező településekről.  [tovább]

Rázsósok Figaró házasságán

Színházba járni jó! Operába járni? Újdonság, kaland, kihívás! Akkor épp nekünk való… [tovább]