Beszélgetés Harangozó Bertalannal, a Vas Megyei Kormányhivatal vezetőjével

„magyar állam az emberek szolgálatára rendeltetett"

Pogács M. | 2012. november 29.

Történelmi jelentőségűnek tartja a járási hivatalok létrehozását Harangozó Bertalan kormánymegbízott , a Vas Megyei Kormányhivatal vezetője. Amellett, hogy a járási rendszer a magyar történelem része volt, az államigazgatási forma újraépítése és 21. századi igényekre hangolása sem öncélú, hanem a szándék szerint egyebek közt ügyfélközpontúságával az állampolgárok érdekeit szolgálja majd. Harangozó Bertalan kormánymegbízottal, a Vas Megyei Kormányhivatal vezetőjével beszélgettünk.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

 

 – Ön történelminek nevezte több alkalommal is a járásközpontok kijelölését, a járási hivatalok kialakítását.

– 2013. január elsejével a magyar közigazgatás színpadán újra megjelennek a járások, a járási hivatalok. Én azt gondolom, hogy a polgári Magyarországon, illetve előtte, a történelmi Magyarországon ezek a járások döntő szerepet töltöttek be. A ma zajló hazai változások egy döntő eleme a magyar közigazgatás megújítása, illetve az, hogy a területi közigazgatás keretei között újraszervezzük a járásokat. Ennek több oka van: az előbb említett történelmi szempont is vezette a döntéshozókat akkor, amikor a megyei és települési szint között járásokban is újra gondolkodnak, törvények szintjén is nyilvánvalóvá téve ezt. Ezekben arról határoztak, hogy azokat az államigazgatási feladatokat, melyeket eddig a rendszerváltást követően a jegyzőkre telepítve végeztetett el az állam, most a már tavaly létrehozott kormányhivatalok részeként létrejövő járási hivatalokra ruházza. Az általam említett hatáskörök nem érintik a jegyzőkre telepített valamennyi hatáskört, azoknak most még csak egy meghatározott köre az államigazgatási hatásköröknek. Politikai egyezségre volt szükség ennek kapcsán ahhoz, hogy mi az, ami maradjon a települési önkormányzatoknál egyelőre, és mi az a kör, amit most a törvény és jogszabályok már a járási hivatalokra telepítenek. Miért történelmi a járási közigazgatási rendszer újbóli visszaállítása? Egyrészt a járási rendszer 21. századi követelményeknek megfelelő újjászervezése is történelmi jelentőségű, de ugyanígy az egyes járásközpontokat érintve is történelmi üzenete van a folyamatoknak. Több város is veszteséget szenvedett el az elmúlt évtizedekben a közigazgatás, gazdasági potenciál szempontjából is a járási rendszer megszüntetése miatt. Pozícióvesztés, és nem túlzok, ha úgy fogalmazok, csapás volt ez a városoknak és térségeiknek. A járásközponti szerep visszanyerése pedig egyfajta rehabilitálás lehet és a vidékfejlesztés új elemeként hathat, mert a megye és a települési szint közötti államigazgatási szerepkört kapnak újra a városok, melyet a járás, a járási hivatal testesít meg, ahol kormánytisztviselők dolgoznak a maguk felkészült szakmaiságával, és mindenekelőtt az állampolgárok és közszolgálat iránti elkötelezettséggel. Azaz maga az államigazgatási hatáskör rangot és fontos szerepet adhat a városoknak.

 
– Ügyfélközpontú tisztviselőkről beszélt. Azért sok esetben ennek érdekében szemléletváltásnak is kell történnie néhányuknál. Hogyan segítenek Önök ebben leendő munkatársaiknak?
 
– A kormányhivatal létrejöttével én azt gondolom, a megyében megjelent már ez az új szemlélet, melyet a magyar államigazgatás egészében a kormányzat a törvényhozás és a politika szintjén is képvisel. Ugyanis a magyar állam nem azért van, hogy önmagért létezzen, és nem azért, hogy az egyének és közösségek számára akadályokat támasszon. A magyar állam az emberek szolgálatára rendeltetett, és ezt a szolgálatot kell a tisztviselőknek képviselni. A tisztviselőknek tisztában kell lennie azzal is, hogy a szemben ülő ügyfél adóforintjai tartják el őt és az államot, és ebből fizeti az állam a tisztviselői fizetést.
 
– Ezek szerint az ügyfélközpontúság kulcsszó lesz a jövőben még inkább?
 
– A szemlélet, ami az államigazgatást vezérli, a költséghatékony állam és mindenekelőtt a közjót, az embereket szolgáló államigazgatás kell, hogy legyen, és ez kell áthassa a közigazgatás egészét az állami szinttől a megyei kormányhivatalokon, járási központok hivatalain át a kirendelt „ügysegédként” a településeken, körjegyzőségeken jelen lévő munkatársig, ugyanis ott is lesznek képviseletei a hivatalnak. A rendszer arra épül, hogy a közigazgatás jelen szeretne lenni minden olyan ügyfélszolgálati helyen, ahol most is elérhetőek ezek az ügyintézési lehetőségek önkormányzati hivatalban vagy körjegyzőségeken. A cél, hogy mindent megtegyenek azért, hogy az állampolgárok ügyeiket lehetőleg lakhelyükön vagy lakhelyükhöz minél közelebb intézhessék.
 
– Ügyintézés az ügyfélhez legközelebb. Milyen „színtereken” még?
 
– Jelenleg folyik annak szervezése, hogy az okmányirodák a járási hivatalok kereti között lássák el államigazgatási feladataikat. A későbbiekben ennek keretében integrált ügyfélszolgálati irodákká alakítanánk az okmányirodákat. Most ezekben elsősorban személyi ügyekben végeznek nyilvántartásokat, útlevélügyek intézhetők és közlekedési hatósági okmányok kiállítási hatáskörét látják el. A későbbiekben az előbb említett hatáskörök kibővülnének, összetettebb feladatellátás lenne az irodákban, ahol sokkal komplexebb ügyintézés történne. Az irodák feladatellátásának integrált átszervezését jövő év októberéig szeretnénk megvalósítani. Az új, integrált ügyintézői színtereket kormányablakoknak nevezzük, és ezeknek egy hálózata kell hogy kialakuljon a jövő évben 300 kormányablakkal. A kormányablakos ügyintézés lényege az lesz, hogy itt mindenféle államigazgatási ügyben megtörténhet az ügyintézés, nem kell több helyre mennie az ügyfélnek. Egy helyen indíthatja el, adhatja be, fogadják be az ügyeket és azonnali, rövidebb vagy hoszszabb átfutás után, az ügytől függően, ott is veheti át az okmányokat, hivatalos iratokat. Kormányablak egyébként már most országosan 29 helyen, megyeszékhelyeken illetve Budapesten több helyen működik, nyújtott nyitva tartással. A tervezett 300 kormányablak, integrált ügyintézői hely is hasonlóan működik majd az ügyfelek idejéhez a hosszított nyitva tartással is alkalmazkodva. Az ügyfélfogadás nyújtott rendszere, az ügyintézés integrált megszervezése  is annak a szemléletnek a része, hogy az állam az állampolgára rendelkezésére áll.
 
– Van-e mód jelentkezni a kormányablakok ügyintézői munkájára?
 
– Tudomásom szerint az integrált ügyfélszolgálati munkára munkatársakat, felsőfokú végzettségű, magasan kvalifikált ügyintézőket keresnek. Szigorú, többlépcsős felvételi eljárással, melynek legfontosabb szempontja olyan munkatárs keresése, aki szakmailag nagy tudású, és ugyanakkor empátia, az ügyfél iránti nyitottság és elkötelezettség is jellemzi. Csaknem tízezer jelentkező első felvételije már megtörtént a 300 kormányablakban végzendő munkához, és több mint 6000 tisztviselő kaphat állást országszerte a közigazgatás integrált irodáiban.
 
– Történelmi feladat, összetett munka. Mikor lesz elégedett Ön a járások megszervezése kapcsán, ha egy éves távlatot nézünk?
 
– Az első siker és elégedettségre okot adó mérföldkő az, hogy október 31-ig a megye hét járásszékhelyi városában és a megye csaknem 200 településén a korábban lefolytatott egyeztetések eredményeképpen megállapodások születtek a járási hivatalok személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására. A következő hónapokban is sok munka lesz. Az is fontos mérföldkő lesz, hogy a január elsejétől elindítandó járási hivatalokban az államigazgatási feladatellátásban zökkenőmentesen kezdődjön a munka. Aztán fél év múlva szeretném, ha a járási hivatalokban olajozottan folyna a feladatellátás, és az ügyintéző munkatársakról kivétel nélkül elmondható legyen majd, hogy nyitott, elkötelezett munkát végeznek az integrált közigazgatási ügyintézésben. Tisztában vagyok azzal, hogy huszonkét évvel a rendszerváltás után vagy 30 évvel a járási hivatalok, a járási közigazgatás megszüntetése után hosszabb idő kell ahhoz, hogy a magyar területi közigazgatás rendjébe ez az új szervezet maradéktalanul beépüljön. A járási rendszer a 21. századi körülmények között az állampolgárok és ügyfelek igényeire fókuszál majd a szándék szerint, de nem hagyja figyelmen kívül a szervezeti, vállalkozói környezetet sem, melyeknek ezt a változást tudomásul kell venniük, be kell építeniük, és a járási formának így szervesen be kell épülniük a területi struktúrába. De biztató számomra, hogy ha ilyen  együttműködés jellemezte a „nyitányt”, azaz, hogy együttműködési megállapodások születtek a településekkel és nem egyoldalú határozatot kellett hozni a járási központok működtetése érdekében, akkor megvan  a remény, hogy a szerves együttműködés jegyében a járási közigazgatási rendszer az állampolgárok javára, a közigazgatási feladatellátás magas színvonalát biztosítva mindenki megelégedésére intézményesül és magától értetődő működésre vált.          

Rovataink legfrissebb hírei:


Közélet

A paktum jó tanácsokkal tud segíteni

A Dél-vasi Paktum program mondhatni, a finiséhez közeledik. A három éves projekt december végén zárul. Ez már a program harmadik esztendeje. A tavalyi év volt eddig a legsikeresebb, akkor mutatták a statisztikák a legnagyobb „ügyfélbevonási” számot. Azonban az idei évnek még koránt sincs vége. [tovább]

Az internet segítségével kölcsönözhetnek könyvet a vasváriak

Újra hozzáférhetővé tette szolgáltatásai egy részét a vasvári könyvtár április közepétől. Ehhez az internet segítségét veszi igénybe a bibliotéka. [tovább]

Értékes megfigyelések az Őrségi Nemzeti Parkban

Áthatolhatatlan kökénycserjésből bontogattak ki almafákat az alig fél éve az Őrségi Nemzeti Park vadon területére telepített európai bölények. Az általuk kitisztított területen a nemzeti park igazgatóság szakemberei vadkamerák segítségével meglepően sok más állatfaj, többek között erdei fülesbaglyok táplálkozását is megfigyelték. [tovább]

Oktatás

Tanévkezdés Szentpéteren

Őriszentpéteren az Őrség Iskolájában rendben elkezdődött a tanév. A tanévnyitó ünnepségen Horváth László intézményvezető köszöntötte a diákokat, a tanárokat és az ünnepségen szép számmal megjelenő szülőket. [tovább]

Határtalan őriszentpéteriek

A Határtalanul program keretében osztályunk 4 napos tanulmányi kirándulásra utazott Szlovákiába. Március 26-án korán reggel indultunk Őriszentpéterről. [tovább]

Gyógynövénykert az iskolában

A vasvári általános iskola egyik büszkesége a fűszer-, és gyógynövény kert. A fűszerekkel az iskolai rendezvények ételeit ízesítik. A gyógynövényekből teát kóstolnak a diákok. [tovább]

Egészségünk

Nagybetűs segítők

A Nagy Gáspár Kulturális Központban tartottak szakmai napot a vasi egészségügyi szakdolgozók. Az időzítés nem volt véletlen. Kossuth Zsuzsanna, a világ első országos főápolónője születésének kettőszázadik évfordulóját ünnepli emlékévvel a szakma. A rendezvényt a vasvári önkormányzat, a kistérségi önkormányzati társulás és a Magyar Ápolási Egyesület Vas Megyei Szervezete támogatta. A nap programját a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezete állította össze. [tovább]

Támad a vírus

A térségünkbe élők sem úszták meg az egyre jobban elhatalmasodó járványt, egyre többen jelentkeznek influenzaszerű tünetekkel a rendelőkben. [tovább]

Költöztetik a szakrendelőket

Február elejétől már szinte valamennyi szakrendelő a felújított blokkban működik a Markusovszky Egyetemi Kórház körmendi telephelyén - mondta el lapunknak dr. Nádasi Géza, osztályvezető főorvos.  [tovább]

Hitélet

A fekete halál idején az imát kiegészítették

1346 és 1353 között a „fekete halál”, a történelem legpusztítóbb pestisjárványa ülte torát Európában. Számos kutató úgy véli, ekkor egészítették ki legfontosabb Mária-imádságunk, az Üdvözlégy szövegét. [tovább]

A domonkos mindig úton van időben és térben egyaránt

A Domonkos rend hazai tartományfőnöke járt Vasváron. Kostecki András könyvbemutatóra érkezett a városba. Alapításának nyolcszáz éves jubileumát ünnepelte tavaly Európában a domonkos rend. Az évforduló alkalmából készülhetett el számos kötet, köztük a vikárius által szerkesztett "Domonkosok a szó emberei" könyv is.  [tovább]

Kenyai lelkész a szabadságról

Clinton Henry Otsieno személyében kenyai baptista lelkipásztor látogatott Bécsből Körmendre, hogy szülőföldjéről és hitéről beszéljen szeptember 23-án a Faludi Ferenc Városi Könyvtár olvasótermét zsúfolásig megtöltő közönségnek.  [tovább]

Interjúk

Egy fiatal lány élete nem lehet politikai csatározás tárgya

Országos visszhangot váltott ki Szabó Ferenc körmendi alpolgármester lemondása, illetve ennek körülményei. Az eset kapcsán politikai csatározás vette kezdetét. A kialakult helyzet kapcsán interjút adott lapunknak Bebes István Körmend város polgármestere.  [tovább]

A hit irányt mutat a helyét kereső embernek is

Harangozó Bertalan aktív politikai pályafutása a rendszerváltáskor indult, az első ciklusban Szombathely kereszténydemokrata alpolgármestere volt. Az ezt következő években a megyei önkormányzatnál töltött be vezető tisztségeket, majd több éves szünet következett a politizálásban. Gazdasági vezetőként évekig dolgozott a Markusovszky kórházban, majd visszatért a közéletbe. Városi képviselő lett Szombathelyen, nem sokkal később pedig megyei kormánymegbízottnak nevezték ki. E tisztében vezette le Vas megye közigazgatásának gyökeres átalakítását, kivívta a szakma elismerését.  [tovább]

Aranyfokozatú körmendi közművelődési szakember

Körmend Város Ünnepnapján, a város érdekében kifejtett közművelődési tevékenységért díj aranyfokozatát vehette át Pálóczi Zsuzsanna, a helyi kulturális központ igazgató-helyettese. Közművelődési szakember ritkán kap ilyen elismerést, ennek apropóján beszélgettünk vele. [tovább]

Kék hírek

A körmendi rendőrök eredményesen dolgoznak

Négy előadás hangzott el a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság szeptember 20-i fórumán, melyet a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartottak.  [tovább]

A bűnügyi helyzet tavaly sem romlott a térségben

Kiemelkedő eredményt ért el a felderítési mutatókban a vasvári rendőrkapitányság. A 83,1 százalékos tavalyi statisztikai számmal az országos és megyei ranglistán is az elsők. A 82,8 százalékos nyomozási eredménnyel is élen végeztek, a megyében az elsők, országosan a negyedikek a vasváriak. A tavalyi munka eredményeiről, statisztikájáról dr. Házi Béla ezredes, kapitányságvezető tájékoztatta a képviselő- testületet. [tovább]

Finn módszer

Havonta többször is számíthatnak a térségben autózók a finn módszerre. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma az elmúlt időszakban a Körmendi Rendőrkapitányság illetékességi területén. [tovább]

Sport

A labdarúgó vasi elit február 22-én már elrajtolt

Az előző évekhez hasonlóan, most is ligaértekezleteket tartott a Megyei Labdarúgó Szövetség Igazgatósága az amatőr bajnokságban szereplő csapatok számára. A megyei első -, másod- és harmadosztályú együtteseket Sárváron, Körmenden és Szombathelyen várták területi hovatartozás szerint. Lapunkkal a körmendi ligaértekezleten jártunk. [tovább]

Horváth Norbert még mindig nagyon érzi a kaput

A megyei másodosztályú csapatok után nézzük, hogy hogyan állunk góllövők kérdésében a labdarúgó bajnokság harmadosztályának körmendi csoportjában.  [tovább]

A csákánydoroszlói Makai István vezeti a listát

Lapunk előző számában a megyei labdarúgó bajnokság másodosztályának Déli csoportjában szereplő csapatainak az őszi szereplését jártuk körül főleg az elért gólok tükrében. A folytatásban nézzük meg, hogy a csapatoknál kik is állnak a találatok mögött.  [tovább]

Programok

Veterán járművek találkozója Őriszentpéteren

A Bajánsenyén bejegyzett Öreg Járművek Klubja Egyesület első alkalommal rendezte meg Őriszentpéteren a Nemzetközi Veterán Járművek Találkozóját. Az esemény szervezői, Varga József és Ozsváth Imre elmondták, hogy Kercaszomoron a korábbi években megrendezett és nagy népszerűségre szert tett Simsonos találkozókból nőtte ki magát a mostani esemény. [tovább]

A Szentpéteri Esték után pedagógus piknik lesz

A Virágzás Napjai és az Őrségi Vásár közötti időszakban sem lesznek (és nem voltak) programok és szórakoztató rendezvények híján az őriszentpéteriek. [tovább]

A Szerelmesek Fesztiválja

Június 28. és július 1. között színes programokkal várják az érdeklődőket több szentgotthárdi helyszínen. Ahogy azt már a vendégek az elmúlt három évben megszokhatták, színházi, képzőművészeti, könnyűzenei és filmművészeti programok közül válogathatnak, de ismét lesz vásár, lesznek ínycsiklandó ételek és hűsítő italok, és természetesen a gyermekek nagy örömére játszóházak, kézműves foglalkozások is - mindez a szerelem jegyében. [tovább]

Közlemények

Befejeződött a zártkertek életre keltése a Kis hegyen

Cseperednek már a gyümölcsfák a szőlőhegy kercaszomori részén lévő Tündérkertben. Különféle almafákat, tüskés-, vad-és sózókörtét ültettek az elkerített területen. A frissen telepített gyümölcsös is része a hegy revitalizációját képező pályázatnak, amely már 2017-ben elkezdődött és két részletben valósult meg. [tovább]

Csaknem tízezren látogatják évente a vasvári fürdőt

Május közepén nyitotta kapuit a vasvári fürdő. Egyelőre még csak a melegvizes és a gyermekmedence üzemel. A gyermek juniálistól a sportolni vágyók a húsz méteres, két méter mély úszómedencét is birtokba vehetik majd.  [tovább]

Jó ütemben folynak a baleset megelőzési munkák

Idén is folytatódnak a Szentkúton a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által a baleset megelőzési, biztonsági okokból elrendelt munkálatok, amelyekkel várhatóan nyár közepére végeznek a szakemberek. A nagyközönség előtt addig továbbra is zárva van a terület. [tovább]

Kultúra

Gárdonyi időtálló üzenetei

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége körmendi csoportja által szervezett tavaszi előadássorozat összejövetelének Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája volt a vendége.  [tovább]

Levirágzott a pünkösdi fesztivál az Őrségben?

Sajnos a hír igaz, az idei Virágzás Napjai fesztivál volt az utolsó. Sülyi Péter a rendezvény alapítója, a fesztivál igazgatója elmondta, hogy 1993-ban egy templomban tartott koncertet követően fogalmazódott meg a baráti társaságukban a Virágzás Napjai gondolata, amelyet aztán 1994-ben pünkösdkor útjára is indítottak. [tovább]

A pünkösdölés élő hagyomány

A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyhez sok népszokás kapcsolódik. A pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Hagyományok egész sora kapcsolódik ehhez az ünnephez, így például a pünkösdi királyválasztás, a királynéjárás, a tavaszköszöntés, a pünkösdölés vagy a törökbasázás. [tovább]

Kapcsolat

Elérhetőségeink

RÁBAVIDÉK a Rába mentén, a Hegyháton és az Őrségben élők lapja

megjelenik kéthetente

Kiadja: Tónus Kiadó és Sajtóügynökség

Szerkesztőség: 9900 Körmend, Szabaság tér 12.

Főszerkesztő: Vilics Tamás

E-mail: rabavidek@t-online.hu

Telefon: 06 30 956 4260

Tel./Fax.: 06 94 412 681

ISSN: 1417-7099

Nyomdai munkák: VasPrint Kft

Felelős vezető: Pintér László

 [tovább]