Cikk nyomtatása Küldje tovább ismerősének !

A Vas megyei szakképzés fejlesztése a Vasi TISZK keretein belül

Eredményesen zárult a Vasi TISZK uniós oktatási projekt

R-info | 2010. december 29.

A projekt számos más elem mellett pedagógus továbbképzéseket is tartalmazott, melyek a kompetencia alapú oktatás új módszereinek bevezetésében segítették a pedagógusokat.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

 

A Vasi TISZK sikeresen szerepelt a TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0019 azonosító számú pályázaton, melynek támogatásával 360 millió forintot nyert a társulás szakképzési struktúrájának fejlesztésére. A projekt számos más elem mellett pedagógus továbbképzéseket is tartalmazott, melyek a kompetencia alapú oktatás új módszereinek bevezetésében segítették a pedagógusokat. Pintér Róbertet, a projekt szakmai vezetőjét kértük az eredmények összefoglalására.

– Az elmúlt esztendő elején indult program decemberben zárul. Mi minden történt a 24 hónap alatt a pályázati forrás támogatásával?
– Két nagy tevékenység-pillérre építettük a munkánkat. Az egyikben pedagógiai szolgáltatásokat, képzéseket nyújtottunk a Vasi TISZK Társulásához csatlakozott kilenc középiskolából hat számára. Konkrétan hét akkreditált pedagógiai képzést szerveztünk négyszáz pedagógus számára. Természetesen az egyes pedagógusok több kurzuson is részt vettek, ebből adódhatott ez a viszonylag magas képzési összlétszám.

– Konkrétan milyen képzések voltak ezek?
– Egy kompetencia alapú, új moduláris szakképzési rendszer alapjait raktuk le nyolc szakmában. A képzések egy része ezeknek a moduloknak, a kompetencia alapú oktatás új módszereinek a bevezetésében segít a középiskoláknak. A képzések egy másik szegmense a közoktatási intézményekben egyre inkább teret nyerő erőszak, agresszió kezelésére készítette fel a pedagógusokat. A kurzusokon esetmegbeszéléseket tartottak, a résztvevők konfliktuskezeléshez, az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez kaptak szakmai segítséget.

– Voltak-e szolgáltatási elemei még a programnak?
– A pedagógiai szolgáltatások keretében a pályaválasztásban, a pályaorientációban segítettünk a diákoknak. Egy mérési rendszert vezettünk be, mely a diákok kompetenciájának meghatározásában segít saját tudásuk, képességeik felmérésével.

– Két nagy csoportról beszélt az interjú elején.
– Igen. A projekt másik nagy egységét a tanulmányok készítése jelentette. Készült összefoglaló a TISZK jövőképéről. Szakértők készítették el a Vas megyei szakképzés középtávú stratégiai tervét demográfia elemekkel, általános igények, feltételek feltérképezésével. A TISZK szerepet vállalt a közoktatás működtetésének racionalizálásában is, azaz feltérképeztük, hogy milyen párhuzamosságok vannak intézményeinkben. Az összesített adatok alapján egy megyei modultérképet állítottunk össze. Ebből az oktatók és iskolák többletkapacitásairól, a humán erőforrás megyei eloszlásáról tájékozódhat a szakma. A modultérkép az oktatási jövőtervezés egyik fontos dokumentuma lehet.

– Új, újító elemek is felfedezhetők a projekt eredményei között.
– Igen. Ilyen az e-lelkisegély szolgálat. Ez egy online chates felület. A tanulók a módszer adta anonimitást kihasználva jobban megnyílnak a tanácsadó előtt. Az Ebigél-rendszer hasznos, sikeres programnak bizonyult. Tanáraink valóban anonimek maradtak, még munkatársaik sem tudták, hogy ők szerepelnek a programban. Egyébként ezeket a mentor pedagógusokat is képzéssel segítettük tanácsadói munkájukban. De újdonság az a mérési rendszer is, melyet online formában tettünk elérhetővé. Büszkék vagyunk a honlapunkra is, elsősorban azért, mert sokszínű és integrált.

– Nagyon sokrétű volt a projekt!
– Igen. És akkor még a tananyagfejlesztésről nem is beszéltem. Általános gépészeti ismeretek modult és a kilencedikeseknek szóló angol nyelvtan egyik modulját fejlesztettük a pályázati forrás támogatásával, valamint tananyagokat is vásároltunk.

– Tervezték a digitális iskolarendszer bevezetését is a projekt 2 éve alatt!
– Igen. A pályázaton belül az online tanácsadások, a pedagógusképzések, tanulmánykészítések mellett a digitális iskolairányítási rendszer alapjait is leraktuk a megyei szakképző központban. Bevezettük az iskolákban a tanulásmenedzsment rendszert. Konkrét digitális elem most, hogy szeptembertől a TISZK minden iskolájában az e-napló rendszerét használják.

– A program decemberben zárult.
- Igen. És épp ehhez kapcsolódik még egy fontos célkitűzés. A projekt végeztével is a program fenntarthatóságára, azaz bevételekre kell törekednünk. Ennek érdekében két intézményünknél felnőttképzési akkreditációt, valamint öt képzési programunkat akkreditáltattuk. Ezek az intézkedések bevételi forrást jelenthetnek a jövőben a TISZK-nek.

Forrás: Rábavidék.hu