Cikk nyomtatása Küldje tovább ismerősének !

Vándorkiállítás Gotthárdon

Rábavidék | 2020. november 19.

„És mindenik talpra tudott állani!” – ezt a címet viseli az Őrségi Kitelepítéseket Kutató Egyesület (ŐKKE) országos vándorkiállítása, amelynek nem véletlenül lett a második állomása Szentgotthárd, a nagy érdeklődést keltett őriszentpéteri indulás után.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

 

 Hiszen hetven éve a városból és környékéről, így a Vendvidékről is az őrségihez hasonló brutalitással tépték ki a korabeli lakosság mintegy öt százalékát, hogy „belső ellenség” koholt vádjával a Hortobágy zárt kényszermunkatáboraiba deportálják őket. A sztálinista-rákosista önkényuralom akárcsak az Őrségből, úgy Gotthárdról és vidékéről is egész családokat hurcolt el és szándéka szerint fosztott meg szülőföldjétől, tulajdonától, jövőjétől az osztályharcos ideológia és az akkor világrendszereket megosztó határvidéki „éberség” jegyében.

A korlátos szabadulás utáni kényszerhallgatás évtizedeiben félelemmel titkolt közös emléke volt Kónyatanya, Lászlómajor, Tiszaszentimre, Tedej neve őrséginek, vendvidékinek, gotthárdinak egyaránt. Szentgotthárd, mint járási székhely pedig a kitelepítések előtt, alatt és után személyes és kistáji sorsokat meghatározó hatalmi szerepet is játszott, miközben maga is meghatározottja lett, máig kitapinthatóan, az akkor történteknek. Ezért fűzhető ma tematikus városi séta tanulságos útvonalára az egykori tanácsépület, pártbizottság, járásbíróság, börtön, rendőrkapitányság és az ÁVH-parancsnokság, mint az ŐKKE-vándorkiállítás egyik tervezett kísérő eseménye.

A másik kísérő rendezvény novemberben pedig az a könyv- és kiadványtárlat lesz, amelyen a Móra Ferenc Városi Könyvtár elhivatott munkatársai a kitelepítés kérdéskörének helyi és általános forrásait mutatják be, segítséget kínálva mindazoknak, akik – akár hiánypótló vagy kegyeleti célból – elmélyülnének ebben a sokrétű, ám máig kevéssé ismert témában. Maga az ŐKKE vándorkiállítás a városközpont új kulturális alkotóhelyén, a SZEMLE egyesület által létrehozott és fenntartott Vitrinben (Deák Ferenc utca 3.) várja az érdeklődőket éppen úgy, mint mindazokat, akik személyes vagy más emlékükkel, dokumentumaikkal, véleményükkel és részvételükkel szívesen járulnak hozzá annak bizonyításához, hogy „És mindenik talpra tudott állani!”

Róka Zsuzsanna

 

Forrás: Rábavidék.hu