Cikk nyomtatása Küldje tovább ismerősének !

Szópárbaj az új piac körül Körmenden

Rábavidék | 2019. december 29.

A közelmúltban ülésezett a körmendi képviselő-testület. Megtárgyalandó témákban nem volt hiány, 37 előterjesztés szerepelt a napirenden. Ám még mielőtt elkezdődhetett volna az érdemi munka Szlávik Csaba képviselő tett néhány észrevételt „A körmendi ellenzéki képviselők szerint felesleges a fedett vásárcsarnok Körmenden” címmel egy internetes médiában megjelent írással kapcsolatban.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

Elmondta, hogy Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. november 14-i, rendkívüli ülésén „Kormányengedélyhez kötött hitelfelvétel” tárgyban foglalkozott egyes – korábban meghatározott – fejlesztések (közvilágítás rekonstrukció, piac fejlesztése, Rába parton turisztikai fejlesztés, közösségi tér kialakítása a mozi épületében) megvalósításának lehetőségeivel. Az előterjesztésből megtudtuk, hogy az építőiparban időközben bekövetkezett drasztikus árnövekedés és a munkaerő költségek növekedés miatt a korábban megfogalmazott négy cél helyett kettőt, a közvilágítás rekonstrukcióját és az új piac építését javasolja megvalósítani az előterjesztő. A korábbi elképzelések ilyen irányba történő áttervezése 2019-ben már meg is történt. „ Hozzászólásomban - elfogadva a közvilágítás rekonstrukciójának szükségességét - elmondtam, hogy tapasztalataim szerint városunk egyes területein a csapadékvíz elvezetés kaotikus állapotban van, az utak, járdák felújítása, további parkolási lehetőségek megteremtése is feladatunk lenne. Mindezek megoldása előtt „én nem tartom annyira fontosnak a piac fejlesztését” – (szó szerinti idézet a testületi ülés felvételéről). Szerencsésebbnek tartanám a prioritások újragondolását, a szükséges és lehetséges fejlesztések öt évre történő megfogalmazását. Cikkében a szerző már az írás elején leírt összefoglalóban olyan minősítő kifejezést (felesleges) tulajdonít „ellenzéki képviselők”-nek, mely az ülésen nem hangzott el. Következő soraiban a tervezett piac-fejlesztés olyan tartalmi elemeit sorolja fel (alapterület, pályázati forrás összege, parkolók, biciklitárolók, rendezvény helyszín), melyekről az ülésen nem beszéltünk. A személy szerint nekem tulajdonított kifejezést (felesleges pazarlás) a napirend tárgyalása során tőlem nem hangzott el. Nemes egyszerűséggel azonban elhallgatja szerzőnk, hogy a testület a napirend határozata szerint döntött: a közvilágítás rekonstrukcióhoz 235 millió forint, a piacfejlesztéshez 175 millió forint hitel felvételéről, 10 éves futamidővel, mely összegek járulékait éves költségvetéseiben tervezi majd meg. A továbbiakban azt is kifogásolta a képviselő, hogy a városi újság úgy fogalmazott „a témában parázs vita hangzott el”, ami szerinte erős túlzás, hiszen vita nem is volt.

Reagálásában Belencsák István alpolgármester értetlenségének adott hangot, miszerint nem érti ez a téma, hogy kerülhet az önkormányzat elé, hiszen szerinte senkinek nincs beleszólási lehetősége abba, hogy egy média hogyan fogalmaz a tudósításában. Ugyanakkor hangoztatta: a piac korszerűsítése igencsak fontos feladat, mert a Körmenden és a városkörnyéken élők szerint erre szükség van. Sajnálatosnak nevezte, hogy az ellenzék ezt nem támogatta. Bebes István polgármester elmondta: egyetlen hírportál munkájába se szeretne beleszólni, ezt eddig sem tette és ezután sem óhajt másképp cselekedni. Ő ugyanakkor Szlávik képviselőnek azt a megjegyzését kifogásolta miszerint „a fideszes képviselők jó gyerek módjára felmondták a leckét”. Ez a mondat rendkívülien cinikus megfogalmazás és nem fedi a valóságot, mert a képviselők a szakbizottságokban számba vették a lehetőségeket és érvekkel alátámasztották a döntésüket, de a testületi ülésen is elmondták a javaslataikat és az észrevételeiket.

A piac körüli anomáliák ezzel nem értek véget, mert egy újabb „Új városi piac megépítése” című napirend tárgyalása közben már valóban parázs vita kerekedett a városatyák között, melynek végén a képviselő-testület többsége támogatta a beruházás megvalósítását.

R-infó

Fotó: Jámbori Tamás

 

Forrás: Rábavidék.hu