Cikk nyomtatása Küldje tovább ismerősének !

A körmendi ellenzék szerint súlyos terheket jelenthet a hitelfelvétel

Korszerűsítik a közvilágítást és bővítik a piacot

Rábavidék | 2019. december 9.

A körmendi képviselő-testület rendkívüli ülést tartott a közelmúltban, amelynek napirendjén több sürgős feladat megtárgyalása is szerepelt. Ilyen volt egyebek mellett a kormányengedélyhez kötött hitelfelvétel, amelyet a város közvilágításának korszerűsítésére és a piac (képünkön) fejlesztésére venne igénybe a település.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

Körmend önkormányzata már 2018-ban döntött a fejlesztési célokról, melyek között szerepelt a Rába-part turisztikai fejlesztése, közösségi tér kialakítása a mozi épületében, valamint a fentiekben említett két feladat. A piac és a turisztika fejlesztéshez, és a közösségi tér kialakításához az önkormányzat pályázati forrással is rendelkezik. Ám időközben az építőiparban bekövetkezett drasztikus áremelések miatt jelentősen nőttek a költségek, amelyek áttervezést tettek szükségessé. Az előterjesztés szerint a négy fejlesztés helyett csak kettő megvalósítását célszerű betervezni, és azokhoz magasabb összegű hitel felvétele indokolt annak érdekében, hogy kisebb önerőt kelljen biztosítani. Az előzetes számítások szerint a közvilágítás korszerűsítése 235 millió forintba kerülne, amelyhez 225 millió forint hitelre lenne szükség (az önerő 10 millió forint). A piac fejlesztésére (új csarnok építése, parkolók, rendezvénytér) kapott támogatás 87 millió forint, a szükséges hitel 175,6 millió, az önerő 9 millió forint.

A testületi ülésen Szlávik Csaba képviselő a piac területén tervezett beruházást nem tartotta annyira fontosnak, hogy ahhoz ilyen nagy összegű hitelt vegyen fel a város. Szerinte vannak fontosabb feladatok melyeket meg kellene oldani a közeljövőben. Megemlítette a csapadékvíz-elvezetés anomáliáit és az utak, járdák nagyon rossz állapotát. Továbbá aggályosnak tartotta, hogy még a következő ciklus önkormányzatára is súlyos terheket ró a piac fejlesztésére felvett hitel visszafizetése. A képviselő-testületből nyolcan támogatták a hitelfelvételt, míg négyen (Szlávik Csaba, Szép Dániel, Zsebe Ferenc és Petrovics László) nemmel szavazott.

Másnap egy városi internetes portálon, Az ellenzéki képviselők szerint felesleges a fedett vásárcsarnok Körmenden címmel, az alábbi tájékoztatás jelent meg a testületi ülésről. „Van olyan képviselő, aki felesleges pazarlásnak tartja a beruházást és javasolta annak elvetését. A testület végül 8 igen 4 ellenzéki ellenszavazat mellett továbbra is támogatja a beruházás megvalósulását. Fontos fejlesztéseket érintő döntések megerősítéséről, például a közvilágítás fejlesztéséről, az új vásárcsarnokról is tárgyalt csütörtöki ülésén a körmendi közgyűlés, olykor kemény viták zajlottak a magát függetlennek nevező ellenzék és a város vezetése között. Korábban döntés született a közvilágítás korszerűsítésről, valamint arról, hogy mintegy 130 millió forint pályázati forrásból és a helyi önkormányzat támogatásának köszönhetően egy 476 négyzetméter alapterületű vásárcsarnok épül Körmenden. A beruházás keretében a Bástya utcai SPAR mögötti területen új parkolókat, biciklitárolókat és egy rendezvény helyszínt fognak kialakítani, amely termelői piactérként, alkalmanként felállítható színpaddal rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz. Szlávik Csaba egyéni független képviselő felesleges pazarlásnak tartja a beruházást és javasolta annak elvetését. A testület végül 8 igen 4 ellenzéki ellenszavazat mellett továbbra is támogatja a beruházás megvalósulását.

A független ellenzék tagja Szép Dániel, az alábbi közleményt juttatta el a szerkesztőségünkbe, amely válasz az internetes honlapon megjelent tudósításra: „Tisztelt Szerkesztőség! A cikkben szereplő fejlesztésekről a testület a november 14-i ülés 2. és 3. napirendi pontjainak összevonása és megvitatása után szavazott. A 2. az adósságot keletkeztető ügylet, a 3. a kormányengedélyhez kötött hitelfelvétel címet viselte. (Az SzMSz-nek megfelelve a napirendi pontok egyébként olvashatók a város hivatalos honlapján szereplő meghívóban.) A város, önereje mellett hitelt kíván igénybe venni a közvilágítás fejlesztése és a vásárcsarnok létrehozása finanszírozása érdekében. Szlávik Csaba képviselőtársam módosító indítványában javasolta, hogy a két pontot válasszuk ketté és külön-külön szavazzunk azok szükségességéről. A közvilágítás fejlesztése vitán felül áll, s önmagában támogatandó, szükségszerű. A vásárcsarnok létrehozására szánt összeget, azonban más problémák megoldására kívántuk volna felhasználni: utak, járdák, csapadékvíz elvezetés. Sajnos a testület a két téma szétválasztását nem támogatta, így az egy szavazás nyomán nem tudtuk támogatni a napirendet. Kérem, engedjék meg, hogy kritikával éljek a cikkükben szereplő „a magát függetlennek nevező ellenzék” kifejezéssel szemben. A kifejezés ugyanis azt sugallhatja, hogy magam vagy független képviselőtársaim valamely politikai szerveződés, párt vagy más, a város fejlődésével nem összeegyeztethető érdekkör befolyása alatt állnék, állnánk. Még a feltételezés is sértő, s csorbíthatja a becsülethez és jó hírnévhez való jogot (Ptk. 2:45§ 1-2.) Tisztelettel kérem, hogy a jövőben a fent citált kifejezést szíveskedjenek a „független ellenzék” formában használni! A tisztelt szerkesztőség minden tagjának kellemes hétvégét kívánok! Hajrá Magyarország!

R-infó

Fotók: Jámbori Tamás

 

Forrás: Rábavidék.hu