Cikk nyomtatása Küldje tovább ismerősének !

Tanácskoztak a tanmesei tücskök és a szorgos hangyák Körmenden

Három helyett négy szakbizottságban folyik a munka

Rábavidék | 2019. november 15.

A közelmúltban megtartotta alakuló ülését a körmendi képviselő-testület. Bebes István polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megkérte Koncz Sándort a helyi választási bizottság elnökét, hogy ismertesse az október 13-ai önkormányzati választás eredményét.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

Ezt követően Bebes István, majd a képviselő-testület tagjai is letették a hivatalos esküt. A továbbiakban a megbízólevelek átadására került sor, majd titkos szavazással megválasztották a város alpolgármesterének Belencsák Istvánt, aki ugyancsak letette az esküt. A továbbiakban meghallgathattuk a polgármesteri programot, amelynek alapja az a hétpontos választási célkitűzés, amely a Fejlődés biztonság Körmend nevet viseli. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása is megtörtént, ám ehhez kapcsolódóan már volt kérdése és javaslata a képviselőknek. Szlávik Csaba „a mesebeli tücskök nevében azt kérte a szorgos hangyáktól”: ebben a választási ciklusban is tegyenek meg mindent Körmend fejlődése érdekében, majd azt kezdeményezte, hogy a képviselők és a város polgárai több fórumon és gyorsabban értesüljenek a képviselő-testületi üléseken tárgyalandó napirendről (Tóth Gábor fideszes képviselő egy Facebook bejegyzésében az ellenzéki képviselőket tanmesei tücsköknek, míg a fideszeseket szorgos hangyáknak nevezte – szerk.). Szép Dániel képviselő javasolta, hogy csak olyan napirendeket tárgyaljon a grémium, amelyek a meghívóban is szerepelnek, azaz utólag ne lehessen különböző előterjesztéseket behozni a testület elé. Kezdeményezte, hogy az egész várost érintő ügyekben a képviselők is hívhassanak össze lakossági fórumokat. Zsebe Ferenc képviselő elmondása szerint a polgármester akarta megóvni a vállára nehezedő plusz feladatoktól, amikor azt jelezte, hogy a korábbi ciklushoz képest jelentősen nőtt a polgármesterre átruházott hatáskörök száma. Kérte ennek indoklását, illetve a megszüntetését. A javaslatok után Bebes István tanácskozási szünetet rendelt el, majd ennek végeztével döntöttek a módosításra javasolt kérdésekben.

A képviselők a testületi ülés előtt öt nappal kapják meg a napirendekhez tartozó előterjesztéseket és háttéranyagokat, a rendkívüli ülés esetén ez az időintervallum lecsökken két napra. A különböző napirendi pontokhoz továbbra is azok kapnak meghívást, akik a témákban kompetensek. Egyébként a testületi ülések nyilvánosak, tehát azokon mindenki részt vehet. Az ülésekről a tájékoztatás a városi televízió honlapján keresztül történik, ami ugyancsak minden polgár számára elérhető. A városi televízió azonban anyagi és technikai okok miatt nem archiválhatja a testületi ülésekről készült felvételeket, ez nem is indokolt, mert ezekről jegyzőkönyv is készül, ami a képviselők számára hozzáférhető. Nem támogatta a képviselő-testület azt a javaslatot sem, amely plusz megszólalási lehetőséget adna a képviselőknek a határozathozatal előtt. Soron kívüli polgármesteri tájékoztatás is szerepelt a javaslatok között, ezt a testület nem fogadta el, de a jegyző indokolt esetben, illetve havi egy alkalommal nyújt segítséget a képviselőnek. A testület Szép Dániel és Zsebe Ferenc javaslatait sem fogadta el. A szervezeti és működési szabályzatot 8 igen és 4 nem (Petrovics László, Szép Dániel, Szlávik Csaba, Zsebe Ferenc) szavazattal elfogadta. A jelenlévők számára meglepő volt, hogy Auer Miklós a Jobbik listájáról bekerült képviselő több estben is a kormánypártiak javaslatait támogatta. A bizottságok számában változás történt, a korábbi három helyett már négy állandó bizottságot hoztak létre: pénzügyi és közbeszerzési (elnök: dr. Szabó Barna, tagok: Geosics László, Zsebe Ferenc, Tóth Gábor, Bán Miklós, Mándli Tibor, Sövegjártó Zoltán.), városfejlesztési és városüzemeltetési (elnök: Czvitkovics Gyula, tagok: Geosics László, Szlávik Csaba, Auer Miklós, Fodor Máté, Kocsis Tibor, Faragó Gábor.), szociális és egészségügyi (elnök: Tóth Gábor, tagok: Auer Miklós, Petrovics László, Benkő Andrea, Csák Tamás) valamint kulturális sport és ifjúsági ügyek (elnök: dr.Hadnagy Ádám, tagok: dr Szabó Barna, Szép Dániel, Markó Petra, Berke Attila.)

A testületi ülésen a tiszteletdíjakról is döntöttek. A város polgármesterét a törvényi előírásoknak megfelelően 698.019 forint tiszteletdíj és 104.703 forint költségtérítés illeti meg. Az alpolgármester tiszteletdíja: 314.109 forint, költségeire 47.116 forintot számolhat el. A képviselői tiszteletdíj 89.000 forint, amely kiegészül a bizottsági tagsággal járó plusz összegekkel. Aki egy bizottságnak tagja, az 44.000, aki kettőnek az 59.000 forintot kap, a bizottság elnöke: 75.000 forint tiszteletdíjban részesül. (A fenti tiszteletdíjak bruttó összegek.)

Képünkön a körmendi képviselő-testület tagjai. Hátsó sor. Balról: Szlávik Csaba, Zsebe Ferenc, Czvitkovics Gyula, Bebes István polgármester, dr. Hadnagy Ádám, Belencsák István alpolgármester, Petrovics László. Első sor: Szép Dániel, Horváth István kisebbségi képviselő, dr. Szabó Barna, Tóth Gábor, Geosics László, Auer Miklós.

Rába-infó

Fotó: Jámbori Tamás

 

Forrás: Rábavidék.hu