Cikk nyomtatása Küldje tovább ismerősének !

Dr. Hadnagy Ádámnak a sikerek adnak erőt az újabb küzdelemhez

Látja a kitűzött célok felé vezető utak buktatóit

Rábavidék | 2019. május 26.

Első képviselői ciklusát kezdte meg a körmendi képviselő-testületben dr. Hadnagy Ádám, aki óriási fölénnyel a szavazatok csaknem 80 százalékának megszerzésével nyerte meg a 7. számú választókörzetet. Mit gondol minek volt köszönhető ez a hatalmas fölény? – kérdeztük a képviselőtől.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

- Ez volt az az új lehetőség, hogy 4 év helyett 5 éves ciklusra választhatták meg az önkormányzati képviselőket. A kérdésre visszatérve: ennek a nagy szavazati, a közel 4/5-ös aránynak az elérését, illetve annak indokait a körmendi emberektől lehetne megkérdezni, hogy közel objektív választ kapjunk. Mielőtt az álszerénység csapdájába esnék, pár gondolatot a belém ivódott körmendi kötődésről: dédszüleim a két világháború között költöztek Körmendre (a mai Hunyadi utcába). Ennek következtében, mint negyedik generációs leszármazott, „tősgyökeres” körmendinek mondhatom magam. Itt jártam óvodába, általános és középiskolába, az 5 éves egyetemi évek kivételével itt élem az egyre mozgalmasabb városi életet. Az ötödik generációs Csanád fiam, a körmendi kosárlabda csapat utánpótláskorú játékosa. Vállalkozásaim székhelyei is Körmenden vannak bejegyezve.

Ha most hirtelen átgondolom: lényegében itt élek, ide kötnek a rokonaim, a barátaim és a közösségi élmények. Olyan várost szeretnék, szeretnénk mindannyian, amely méltó, mint gazdaságilag, mint közszolgáltatással, mint pedig kulturális életét tekintve a térség vezető településének címére. Egy élhető, illetve élhetőbb Körmend elképzelésével indultam képviselői munkámmal és ez a pozitív szemlélet vezérel ma is. A különbség az, hogy azóta eltelt 4,5 évben mélyebben, szakértőbben látom a kitűzött célok felé vezető utak buktatóit is.

A sikerek adnak erőt az újabb „küzdelemhez”. illetve a munkához.

 

- Több fontos fejlesztés is lezajlott a választókörzetében, melyek közül talán a 208 lakásoknál található Zöld Város Projekt volt a legjelentősebb. Ön személyesen is részt vett ennek a projektnek a kialakításában. Elégedett az eredménnyel?

 

- A kérdés a Zöld Város projektre tényleg találó. Szinte megválasztásom kezdetétől a legtöbb kérdést, kérelmet a játszóterek állapotára, valamint hiányára vonatkozóan kaptam anyukák, apukák és nagyszülők részéről. A kérések jogosságát személyesen is tapasztaltam, de kaptam több mint 100 aláírást tartalmazó panaszlevelet is, amely mintegy 400 fős igényt jelzett.

Átgondoltam több lehetőséget is, de az a cél lebegett előttünk, hogy egy XXI. századi úgynevezett közösségi teret hozzunk létre, a meglévő terület lehetőségei, egyben korlátai figyelembevételével. Polgármester úr – mint annyi minden másban is – azonnal az ügy mellé állt, és így érkeztünk el mintegy 2,5 éves sikeres munkával a mai, átadás előtti állapotig.

Az eltelt idő kívülállóként hosszúnak tűnhet. Ez az időszak azonban magában foglalta a tervezést, beleértve a meglévő közművek, fák, bokrok stb. felmérését, lakossági fórumokon, a vélemények és javaslatok értékelését, a közbeszerzési eljárást, de például a TÁVHŐ kémény lebontását is. Sikerült kialakítanunk a 208 lakások és a Dózsa György utca közötti területen egy olyan közösségi zöld területet, amely tervezett módon magában foglalja: a modern játszóteret kisebb és nagyobb gyermekeknek, a fitnesz kertet, a nyugdíjas teret, a sportpályát, a futó és kerékpár utat, a bekerített kutyafuttatót az erről a területről kitiltott ebeknek. Egyidejűleg az új park környéke új világítást, új aszfaltozott utat és térburkolatos járdát, rendezett parkolóhelyeket kapott. Az elvégzett munka eredményességét igazolja az interaktív játszótéren nyüzsgő, vidékről is bejövő gyermekhad, az önfeledten kosárlabdázók, a fitneszgépeken izzadók, de több nyugdíjas is személyesen jelezte elismerését.

Hozzá kell tenni, hogy álmaink, vágyaink sokkal magasabbról indultak, de a pályázat kiírásának kötöttsége és az időközben ismertté vált beruházás-költségemelkedés korlátok közé szorított bennünket. A körmendiek méltán mutathatják meg a közösségi teret vendégeiknek és az idelátogató családos turistáknak is. Az elismerést mutatja, hogy a névválasztás kérdését is hamar megoldották a körmendiek: a szájhagyomány, a facebook, valamint a bio-facebook is Garden Parknak nevezte el a közösségi teret.

 

- Milyen egyéb eredményeket sikerült elérni a választási körzetben, vagy annak közvetlen környezetében?

 

Hely hiányában csak a fontosabb eredményekre térnék ki. Elkezdődött a Németh Mária utca – Bástya utca által határolt területen lévő játszótér felújítása is. Üzleti, céges partnerünk pályázatain két ütemben is sikeresen indultunk és ennek, valamint az önkormányzat anyagi hozzájárulásának eredményeképpen fitnesz eszközökkel, kültéri pingpong és 4 ülőkés sakkasztallal gazdagodott a játszótér, a meglévő eszközöket pedig az előírásoknak megfelelően elkezdtük felújítani. Tervben van a további fejlesztés is, az elgondolások megvannak, de szeretnénk a területrész lakóit is belevonni a tervezésbe. Megtörtént a kórház felújítása. Elkészült a városközpontot Horvátnádaljával összekötő kerékpárút, amely fejlesztés napi szinten több száz lakos közlekedését könnyíti meg. Külön szükséges kiemelni a belváros és az Egis Gyógyszergyár között kiépült kerékpárutat, amely még nagyobb létszámú gyári dolgozó közlekedését segíti elő nagymértékben. Az Újvárosi utca és a Bercsényi utca teljes körű felújításával a város egyik legjobb minőségű utcáját sikerült kialakítani.

 

 

- Milyen feladatok vannak még hátra?

 

- Ha valaki ma végigsétál, vagy autóval lassan, érdeklődően halad a városban, észrevehető fejlődést tapasztal. Láthatja a Városgondnokság tevékeny, szépítő munkáját, érzékelheti a kisebb utcákban a lakossági „portarendezést” a házak előtt is és a kerteken belül. Elismerően szólnak a város polgárai a XXI. századi vasútállomásról, a kapcsolódó parkolóról és a kerékpártárolóról, a korszerű vonatközlekedésről, a megújult buszpályaudvarról, a modern kórházunkról és szakrendelőinkről. A Batthyány kastély-együttes lépésenként ütemezett helyreállítása folyamatban van, itt a kitűzött cél, hogy a Batthyány-család öröksége méltó színvonalon készüljön el nemcsak az itt élők, hanem minden magyar és külföldi érdeklődő számára. Megújult a belváros. Nagyon örülök annak, hogy sikerült a galamboktól visszahódítani a volt Fiatal Házasok Otthonát és ott színvonalas lakások kialakítására került sor. Az élhetőbb város igényével nagyon sokan vetik fel a főtér és környékének vendéglátó teraszokkal történő bővítését. Ez ugyan nem kimondottan önkormányzati feladatnak tekinthető, de itt turisztikai szempontokra is tekintettel meg kell vizsgálnunk a kérdést.

Szintén örülök a ciklusom alatt újrainduló MJUS Thermal Park színvonalas működésének.

Meg kell említenem, mint jövőben aktuális feladatot, az immár országos problémát, amely Körmendre is jellemző: a parkolási gondok kezelését. Vizsgálni kell a 8-as elkerülő út várost érintő kérdéseit, problémáit is. A Zöld Város projektben szereplő kosárlabdapálya mintájára újabb pályákat is szeretnénk a városban létesíteni, itt szóba jöhet a Bartók Béla lakótelep és a Krauz rét is. Választókörzetemben sok utcát sikerült felújítani, de ütemezve vannak még a következők: legkésőbb a következő ciklus elején az Achim András utca és a Katona József utca, aztán következik a Béke utca, a Téglagyári utca és a Legény utca is. Itt néhány helyen a vízelvezetési problémákat is meg kell oldanunk. Az említett Németh Mária utcai játszótér fejlesztése mellett ehhez a területrészhez kapcsolódó terv a piac-Spar irányából a Penny-Lidl élelmiszerboltok irányába a tervezett járda vagy térkövezett rész kivitelezése. Ennek megoldását már egy ideje terveztük, de magánterületi részek is tartoznak ehhez a területhez, a szükséges egyeztetések után szeretnénk a kialakítást megkezdeni. Nagyon fontos a már megvalósult fejlesztések állagának, közel átadás kori állapotának megőrzése. Ebben külön is kérem a lakosság segítségét, odafigyelését, ha kell, akkor jelzését. A Zöld Város projektnél kiemelten fogom kezelni a karbantartás kérdését is. A Társadalmi Ügyek Bizottságának tagjaként fontosnak tartom a szociális bérlakások számának növelését, illetve a meglévők karbantartását és felújítását. Vannak kisebb, de fontos feladatok, mint a Zöld Város projektnél kutyákat tiltó táblák kihelyezése, szemétgyűjtő edények elhelyezése. Figyelemmel a korosabbakra, szeretném itt több helyen is a már kihelyezett ülőpadok kényelmesebbé tételét megoldani. Ezeken túlmenően javasolnám egy ösztönző rendszerrel elősegíteni, hogy főiskola, egyetem után a helyi fiatalok visszatérjenek szülővárosukba. Ezúton is köszönetemet fejezzem ki elsőként az észrevételeikkel, tanácsaikkal partnerként segítő választóimnak és ugyanígy képviselőtársaimnak is. Tevékenységemet nagyban segítette városunk polgármesterének támogatása, a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőinek és munkatársainak szakmai segítsége és munkája. Most, a mintegy 4,5 év után látom, hogy a képviselői munka empatikus és érdekérvényesítő képességeket igénylő, folyamatos és szerteágazó tevékenység, amelyben a sikerek adnak erőt az újabb feladatok leküzdéséhez.

 

 

Rába-infó

 

Forrás: Rábavidék.hu