Cikk nyomtatása Küldje tovább ismerősének !

Bebes István tájékoztatója a befejezett és a tervezett fejlesztésekről

Az Egis és az ADA stratégiai partnerei a városnak

Rábavidék | 2019. április 11.

Bebes István, Körmend polgármestere mérleget volt az elmúlt időszakról és beszélt az idei évre tervezett beruházásokról. A többi között utcákat újítanak fel, vízvezetékeket cserélnek, befejeződik több fontos fejlesztés. Közte a Zöld Város projekt és a kerékpárút építése.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

-A város számára kiemelten fontos, hogy a Batthyány kastély-együttest, a hozzá tartozó parkot, valamint mindazt a kulturális és természeti értéket, ami ehhez kapcsolódik, megőrizze és megújítsa – tájékoztatott a városvezető. - 2018-ban is sikerült kisebb eredményeket elérni: a Kubinyi Ágoston Program keretében most is folyamatban van a díszterem mögötti helyiségek kialakítása és felújítása, egy másik pályázat pedig a lóistálló épületének rendbetételére ad lehetőséget hamarosan. A város két legnagyobb foglalkoztatója az Egis és az ADA is munkahelyteremtő beruházásokat hajtott végre a 2018-as esztendőben. Előbbi 8 milliárdos beruházásba fogott, ennek következtében a körmendi üzem alkalmassá válik újfajta, egyebek között onkológiai gyógyszerek gyártására is, amivel tovább bővülhet a cég jelenleg is jelentősnek mondható exporttevékenysége. Az ADA-ban a termékek iránti növekvő kereslet miatt volt szükség kapacitásbővítő beruházásra. Ehhez a fejlesztéshez Körmend városa is igyekezett hozzájárulni a maga módján. Így saját költségvetési forrásból 10 millió forinttal támogatta a gyáregységhez vezető infrastruktúra kiépítését - hallottuk. 

 

-   Mindkét cég fontos, stratégiai partnere a városnak- húzta alá Bebes István, de a legnagyobb foglalkoztatók mellett ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítanak a helyi kis,- és középvállalkozások támogatására is. - A jövőben természetesen tovább szeretnénk tenni azért, hogy Körmend minél vonzóbb legyen a cégek számára. Ebben nagy segítség lehet az M8-as gyorsforgalmi út megépülése, ami stratégiai fontosságú a város és a térség gazdasági fejlődése szempontjából- mondta. Kifejtette: folyamatosan fejlődik a város infrastrukturális hálózata. A 8-as főút belterületi szakaszának a felújítása egy újabb nagy lépést jelentett, de a Bercsényi utca is megújult, 2019 pedig egyebek mellett juthat pénz a Deák Ferenc utcára. A főút felújításhoz az önkormányzat többlet forrást adott: 48 millió forintból finanszírozott olyan közmű-rekonstrukciós munkákat, mint a Korona vendéglőnél a csapadékcsatorna helyreállítás, a Thököly és Mátyás király utcáknál 400 méter hosszan az ívóvíz-vezeték cseréje és a lecsatlakozó szakaszok teljes felújítása. Az aluljárót a város szerette volna megszüntettetni, mivel azonban erre nem volt mód, felújíttatta azt is.

 - További két, egymáshoz szorosan kapcsolódó beruházás valósult meg a közelmúltban – folytatta. - A Zöld Város Projekt, ami a  Dózsa György utca és a 208 lakások által határolt területet tölti meg új funkciókkal valamint a városközponttól az ipari parkig húzódó csaknem másfél kilométeres gyalog- és kerékpárút építése. A városvezető hangsúlyozta, hogy a játszótér kialakítására érdemes volt és kellett is pénzt áldozni, hiszen jogos elvárás, hogy gyermekeink és unokáink biztonságos és kulturált körülmények között játszhassanak. Az elmúlt években egyébként több kísérlet is volt már arra, hogy színvonalas játszótereket alakítsanak ki a település különböző pontjain, ezek azonban sajnálatosan vandálok áldozatává váltak. Azért, hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő a már meglévő, valamint az új játszótereket fel kell szerelni azokkal a biztonsági rendszerekkel, amelyek segíthetnek a rongálások megelőzésében. - Az oktatási, nevelési intézmények fejlesztése is folyamatos: 2018-ban az óvodák voltak fókuszban. A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde valamint a Dienes Lajos Utcai Tagóvoda épületeiben zajlott jelentős mértékű korszerűsítés. Emellett a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban megvalósult 106 millió forintos beruházás is nagy előrelépés. 

Bár 2017-től az önkormányzatoknak már semmilyen hatásköre nincs az iskolákkal kapcsolatban, a városnak mégis kiemelten fontos, hogy olyan intézmények működjenek Körmenden, ahol nemcsak az oktatás minősége, hanem az épületek külső belső állaga, infrastruktúrája is megfelelő ahhoz, hogy a körmendi diákok tudásuk legjavát hozzák ki magukból évről-évre. A keleti városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak kezelése is feladatot ad. Annak érdekében, hogy a Hunyadi út- felsőberki övárok - vasút nyomvonala által határolt – észak-keleti területen a csapadékvizek biztonságos kezelésének megvalósítása megtörténhessen, már megkezdődtek az előzetes munkálatok. A feladat jelentős része idén valósulhat meg - zárta mondandóját a polgármester.(Képünkön: A gyógyszergyártó képzéshez egy kémiai labort alakítottak ki a Rázsóban.)

Markó Petra                  Fotó: Jámbori Tamás

 

Forrás: Rábavidék.hu