Cikk nyomtatása Küldje tovább ismerősének !

Törökországban találtak testvéreket a körmendiek

A Batthyány-kastély főépületének felújítása további egyeztetést igányel

Kozma | 2019. január 21.

Sok napirendet tárgyaltak meg a legutóbbi testületi ülésen a körmendi képviselők. Egyebek mellett szó esett a bűnmegelőzésről, az elmúlt évi adózásról, a kistérségi kérdésekről, valamint döntés született a legújabb testvérvárosról, a török Kemerről is. A legnagyobb figyelmet a kastélyberuházás kapcsán készült előterjesztés váltotta ki.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

A testületi ülésen ismertetett előterjesztés szerint a kastély főépületének részleges felújítására a város konzorciumi konstrukcióban nyert támogatást. Ennek tagjai a városi önkormányzat, a Batthyány Örökségközpont Nonprofit Kft, valamint a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft (NÖF). A megállapodás alapján a tervezést a NÖF koordinálta, elkészítve a kiállítási terveket is. Mindezt tavaly ősszel kapta meg az önkormányzat, majd az anyagot Rápli Pál városi főépítész megvizsgálta és véleményezte. Ezt tárták most a testület elé. Megállapítva, hogy a kiállítási tervek később készültek el, mint az építési engedélyes tervek, így az önkormányzat, mint vagyonkezelő, utólagos kritikájával visszahathat az egész tervezési folyamatra. A kiállítási tervek a város számára kiemelten fontosak, hiszen a cél az évi 30 ezer látogató elérése, ehhez pedig nívós körülmények, közte terek kellenek. Az anyagot tekintve látható, hogy a NÖF tervezői máshova helyezték a hangsúlyokat, amint azt a város szerette volna. Ez kiváltképp a helytörténet kérdésében mutatkozik meg. A NÖF-tervek nem számolnak kiemelt pozícióval a gyűjtemény tekintetében, pedig a kastély és a város története szorosan egybe tartozik. A helytörténeti gyűjtemény számára az ideális kiállítóhely a kastély első emeleti, keleti szárnya lenne, ahol még bővítető is az anyag. Ehhez itt megvannak a szükséges terek. A NÖF tervei azonban e kéréssel és helyzettel nem számolnak, sőt, a kiállítási tervanyag sem foglalkozik a helytörténeti gyűjteménnyel. A leírt anyagban a város részéről utalást tesz arra az előterjesztő, hogy a település nem engedheti meg ennek a tervnek a megvalósulását. Bebes István polgármester szavaival éve: Körmend számára elfogadhatatlan ez a koncepció. A testületi ülésen, a vélemények alátámasztására, megjelentek az érintett szakemberek. Kulturális részről elhangzott, hogy az elmúlt évek, évtizedek tapasztalatai mutatják: az eredeti vár, a város és a később épített kastély elválaszthatatlan egymástól. A helyi történelem meghatározó, erre kíváncsiak elsősorban az emberek, ez adja meg az egész értelmét. Ha ez a koncepció sérül, akkor nehéz helyzet állhat elő. Márpedig jelen pillanatban a benyújtott NÖF-tervek ebbe az irányba mutatnak.  

Rápli Pál városi főépítész részletesen elemezte a helyzetet, kitérve a kastély rekonstrukciójának szakmai kérdéseire is. Mint mondta, több információra lenne szükség a tervezés részéről. Példaként említette a fűtetlen terek problematikáját. Ezek messze kihathatnak a kastély működtetésére, a benne lévő eszközök, tárgyak állagára. Ugyancsak az ő szakvélemény  alapján elemezték  a helytörténeti kiállítás ügyét is. Bebes István polgármester a testület előtt kifejtette, hogy a véleménykülönbségek megfogalmazásakor a jobbító szándék a mérvadó. – Mindig is az egységesebb, a helyi szempontokat figyelembe vevő tervezés mellett álltunk ki. A kulturális szakma és az építészeti is ezt igényli, kéri. A nagy feladatara jelenleg 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre, hazai forrásból. Nyilvánvaló, hogy aki fizet, az sok mindent mondhat és meghatározhat. De az nem lenne jó, ha kulturális téren nem az itt élők, vagyis a körmendiek döntenének a város jövőjéről. Közös az érdekünk a NÖF-el, ezért egyeztetnünk kell. Kérni fogjuk, hogy a vitatott részeket tervezzék át – jelentette ki a polgármester. Ezt követően került a testület elé az a határozati javaslat, amely a városi képviselő-testület álláspontjáét rögzíti, és amelyről dönteni kellett. Ez a javaslat – a többi között – kimondja: az önkormányzat az építési engedélyes tervek módosításra kéri fel a NÖF-öt. Kimondja továbbá, Körmend ragaszkodik ahhoz, hogy a kastély nyugati szárnyát is érintően létrejövő új Batthyány-kiállítás mellett továbbra is helyt kell adni a körmendi helytörténeti anyag teljes körű bemutatásának. Erre pedig a kastély I. emeleti, keleti szárnya ideális. Leszögezik: Körmend vezetése nem kíván és nem is tud különbséget tenni a Batthyány kiállítás és a helytörténeti kiállítás szerepe, jelentősége között, mivel mindkettő összefonódik a várossal. Az önkormányzat ezért kéri, hogy a NÖF-tervek legalább annyiban érintsék a keleti szárnyat, hogy a gyűjtemény ide kerülhessen (4 helyiségről lenne szó). A határozati javaslat azt is kimondja, hogy felkérik a NÖF-öt a helyi kulturális szervekkel, az önkormányzattal történő egyeztetésre. Csak ennek eredményeként, pontosabban ismeretében tud dönteni vagyonkezelőként a kiállítási tervek elfogadásáról az önkormányzat. A határozati javaslatot szavazásra bocsátották és egyhangúlag el is fogadták. Így tehát tovább folytatódhat az egyeztetés.

Az ülésen döntöttek egy új testvérvárosi kapcsolat felvételéről is. Bebes István elmondta, hogy az ukrán Juzsnij testvérváros közvetítése révén került képbe a török Kemer település, mint lehetőség. Az elmúlt hetekben már meg is történt a kapcsolatfelvétel a népszerű tengerparti tartományban, Antalyában lévő várossal.  Jók a lehetőségek a sport, a kultúra és a turisztika terén. Elhangzott, hogy a holland Groesbeek és Ubbergen települések vezetői lényegében megszüntették az együttműködést Körmenddel. Így a város aktív nemzetközi kapcsolatai szűkültek. Egy képviselői kérdésre válaszolva, miszerint mi volt az oka a hollandok visszavonulásának, a polgármester azt felelte: ők úgy látják, hogy az ország nem azon célok mentén halad, mint ami az ő elképzelésük, ezért az együttműködés sem lehet gyümölcsöző. Egy másik képviselő szerint inkább a közelebbi országok hasonló, vagy azonos kultúrájú településeivel kellene felvenni a kapcsolatot, nem pedig a távoli népekével, mert ez utóbbi többnyire bonyodalmas. Bebes István úgy reagált, hogy Körmend a sokoldalú kapcsolatok kiépítésében érdekelt, erre törekszik és a török város illik e képbe. A képviselők elfogadták a javaslatot, így elkezdődhet a török kapcsolat kiépítése.

 

Forrás: Rábavidék.hu