Dr. Hadnagy Ádámnak a sikerek adnak erőt az újabb küzdelemhez

Látja a kitűzött célok felé vezető utak buktatóit

Rábavidék | 2019. május 26.

Első képviselői ciklusát kezdte meg a körmendi képviselő-testületben dr. Hadnagy Ádám, aki óriási fölénnyel a szavazatok csaknem 80 százalékának megszerzésével nyerte meg a 7. számú választókörzetet. Mit gondol minek volt köszönhető ez a hatalmas fölény? – kérdeztük a képviselőtől.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

- Ez volt az az új lehetőség, hogy 4 év helyett 5 éves ciklusra választhatták meg az önkormányzati képviselőket. A kérdésre visszatérve: ennek a nagy szavazati, a közel 4/5-ös aránynak az elérését, illetve annak indokait a körmendi emberektől lehetne megkérdezni, hogy közel objektív választ kapjunk. Mielőtt az álszerénység csapdájába esnék, pár gondolatot a belém ivódott körmendi kötődésről: dédszüleim a két világháború között költöztek Körmendre (a mai Hunyadi utcába). Ennek következtében, mint negyedik generációs leszármazott, „tősgyökeres” körmendinek mondhatom magam. Itt jártam óvodába, általános és középiskolába, az 5 éves egyetemi évek kivételével itt élem az egyre mozgalmasabb városi életet. Az ötödik generációs Csanád fiam, a körmendi kosárlabda csapat utánpótláskorú játékosa. Vállalkozásaim székhelyei is Körmenden vannak bejegyezve.

Ha most hirtelen átgondolom: lényegében itt élek, ide kötnek a rokonaim, a barátaim és a közösségi élmények. Olyan várost szeretnék, szeretnénk mindannyian, amely méltó, mint gazdaságilag, mint közszolgáltatással, mint pedig kulturális életét tekintve a térség vezető településének címére. Egy élhető, illetve élhetőbb Körmend elképzelésével indultam képviselői munkámmal és ez a pozitív szemlélet vezérel ma is. A különbség az, hogy azóta eltelt 4,5 évben mélyebben, szakértőbben látom a kitűzött célok felé vezető utak buktatóit is.

A sikerek adnak erőt az újabb „küzdelemhez”. illetve a munkához.

 

- Több fontos fejlesztés is lezajlott a választókörzetében, melyek közül talán a 208 lakásoknál található Zöld Város Projekt volt a legjelentősebb. Ön személyesen is részt vett ennek a projektnek a kialakításában. Elégedett az eredménnyel?

 

- A kérdés a Zöld Város projektre tényleg találó. Szinte megválasztásom kezdetétől a legtöbb kérdést, kérelmet a játszóterek állapotára, valamint hiányára vonatkozóan kaptam anyukák, apukák és nagyszülők részéről. A kérések jogosságát személyesen is tapasztaltam, de kaptam több mint 100 aláírást tartalmazó panaszlevelet is, amely mintegy 400 fős igényt jelzett.

Átgondoltam több lehetőséget is, de az a cél lebegett előttünk, hogy egy XXI. századi úgynevezett közösségi teret hozzunk létre, a meglévő terület lehetőségei, egyben korlátai figyelembevételével. Polgármester úr – mint annyi minden másban is – azonnal az ügy mellé állt, és így érkeztünk el mintegy 2,5 éves sikeres munkával a mai, átadás előtti állapotig.

Az eltelt idő kívülállóként hosszúnak tűnhet. Ez az időszak azonban magában foglalta a tervezést, beleértve a meglévő közművek, fák, bokrok stb. felmérését, lakossági fórumokon, a vélemények és javaslatok értékelését, a közbeszerzési eljárást, de például a TÁVHŐ kémény lebontását is. Sikerült kialakítanunk a 208 lakások és a Dózsa György utca közötti területen egy olyan közösségi zöld területet, amely tervezett módon magában foglalja: a modern játszóteret kisebb és nagyobb gyermekeknek, a fitnesz kertet, a nyugdíjas teret, a sportpályát, a futó és kerékpár utat, a bekerített kutyafuttatót az erről a területről kitiltott ebeknek. Egyidejűleg az új park környéke új világítást, új aszfaltozott utat és térburkolatos járdát, rendezett parkolóhelyeket kapott. Az elvégzett munka eredményességét igazolja az interaktív játszótéren nyüzsgő, vidékről is bejövő gyermekhad, az önfeledten kosárlabdázók, a fitneszgépeken izzadók, de több nyugdíjas is személyesen jelezte elismerését.

Hozzá kell tenni, hogy álmaink, vágyaink sokkal magasabbról indultak, de a pályázat kiírásának kötöttsége és az időközben ismertté vált beruházás-költségemelkedés korlátok közé szorított bennünket. A körmendiek méltán mutathatják meg a közösségi teret vendégeiknek és az idelátogató családos turistáknak is. Az elismerést mutatja, hogy a névválasztás kérdését is hamar megoldották a körmendiek: a szájhagyomány, a facebook, valamint a bio-facebook is Garden Parknak nevezte el a közösségi teret.

 

- Milyen egyéb eredményeket sikerült elérni a választási körzetben, vagy annak közvetlen környezetében?

 

Hely hiányában csak a fontosabb eredményekre térnék ki. Elkezdődött a Németh Mária utca – Bástya utca által határolt területen lévő játszótér felújítása is. Üzleti, céges partnerünk pályázatain két ütemben is sikeresen indultunk és ennek, valamint az önkormányzat anyagi hozzájárulásának eredményeképpen fitnesz eszközökkel, kültéri pingpong és 4 ülőkés sakkasztallal gazdagodott a játszótér, a meglévő eszközöket pedig az előírásoknak megfelelően elkezdtük felújítani. Tervben van a további fejlesztés is, az elgondolások megvannak, de szeretnénk a területrész lakóit is belevonni a tervezésbe. Megtörtént a kórház felújítása. Elkészült a városközpontot Horvátnádaljával összekötő kerékpárút, amely fejlesztés napi szinten több száz lakos közlekedését könnyíti meg. Külön szükséges kiemelni a belváros és az Egis Gyógyszergyár között kiépült kerékpárutat, amely még nagyobb létszámú gyári dolgozó közlekedését segíti elő nagymértékben. Az Újvárosi utca és a Bercsényi utca teljes körű felújításával a város egyik legjobb minőségű utcáját sikerült kialakítani.

 

 

- Milyen feladatok vannak még hátra?

 

- Ha valaki ma végigsétál, vagy autóval lassan, érdeklődően halad a városban, észrevehető fejlődést tapasztal. Láthatja a Városgondnokság tevékeny, szépítő munkáját, érzékelheti a kisebb utcákban a lakossági „portarendezést” a házak előtt is és a kerteken belül. Elismerően szólnak a város polgárai a XXI. századi vasútállomásról, a kapcsolódó parkolóról és a kerékpártárolóról, a korszerű vonatközlekedésről, a megújult buszpályaudvarról, a modern kórházunkról és szakrendelőinkről. A Batthyány kastély-együttes lépésenként ütemezett helyreállítása folyamatban van, itt a kitűzött cél, hogy a Batthyány-család öröksége méltó színvonalon készüljön el nemcsak az itt élők, hanem minden magyar és külföldi érdeklődő számára. Megújult a belváros. Nagyon örülök annak, hogy sikerült a galamboktól visszahódítani a volt Fiatal Házasok Otthonát és ott színvonalas lakások kialakítására került sor. Az élhetőbb város igényével nagyon sokan vetik fel a főtér és környékének vendéglátó teraszokkal történő bővítését. Ez ugyan nem kimondottan önkormányzati feladatnak tekinthető, de itt turisztikai szempontokra is tekintettel meg kell vizsgálnunk a kérdést.

Szintén örülök a ciklusom alatt újrainduló MJUS Thermal Park színvonalas működésének.

Meg kell említenem, mint jövőben aktuális feladatot, az immár országos problémát, amely Körmendre is jellemző: a parkolási gondok kezelését. Vizsgálni kell a 8-as elkerülő út várost érintő kérdéseit, problémáit is. A Zöld Város projektben szereplő kosárlabdapálya mintájára újabb pályákat is szeretnénk a városban létesíteni, itt szóba jöhet a Bartók Béla lakótelep és a Krauz rét is. Választókörzetemben sok utcát sikerült felújítani, de ütemezve vannak még a következők: legkésőbb a következő ciklus elején az Achim András utca és a Katona József utca, aztán következik a Béke utca, a Téglagyári utca és a Legény utca is. Itt néhány helyen a vízelvezetési problémákat is meg kell oldanunk. Az említett Németh Mária utcai játszótér fejlesztése mellett ehhez a területrészhez kapcsolódó terv a piac-Spar irányából a Penny-Lidl élelmiszerboltok irányába a tervezett járda vagy térkövezett rész kivitelezése. Ennek megoldását már egy ideje terveztük, de magánterületi részek is tartoznak ehhez a területhez, a szükséges egyeztetések után szeretnénk a kialakítást megkezdeni. Nagyon fontos a már megvalósult fejlesztések állagának, közel átadás kori állapotának megőrzése. Ebben külön is kérem a lakosság segítségét, odafigyelését, ha kell, akkor jelzését. A Zöld Város projektnél kiemelten fogom kezelni a karbantartás kérdését is. A Társadalmi Ügyek Bizottságának tagjaként fontosnak tartom a szociális bérlakások számának növelését, illetve a meglévők karbantartását és felújítását. Vannak kisebb, de fontos feladatok, mint a Zöld Város projektnél kutyákat tiltó táblák kihelyezése, szemétgyűjtő edények elhelyezése. Figyelemmel a korosabbakra, szeretném itt több helyen is a már kihelyezett ülőpadok kényelmesebbé tételét megoldani. Ezeken túlmenően javasolnám egy ösztönző rendszerrel elősegíteni, hogy főiskola, egyetem után a helyi fiatalok visszatérjenek szülővárosukba. Ezúton is köszönetemet fejezzem ki elsőként az észrevételeikkel, tanácsaikkal partnerként segítő választóimnak és ugyanígy képviselőtársaimnak is. Tevékenységemet nagyban segítette városunk polgármesterének támogatása, a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőinek és munkatársainak szakmai segítsége és munkája. Most, a mintegy 4,5 év után látom, hogy a képviselői munka empatikus és érdekérvényesítő képességeket igénylő, folyamatos és szerteágazó tevékenység, amelyben a sikerek adnak erőt az újabb feladatok leküzdéséhez.

 

 

Rába-infó

 

Rovataink legfrissebb hírei:


Közélet

A paktum jó tanácsokkal tud segíteni

A Dél-vasi Paktum program mondhatni, a finiséhez közeledik. A három éves projekt december végén zárul. Ez már a program harmadik esztendeje. A tavalyi év volt eddig a legsikeresebb, akkor mutatták a statisztikák a legnagyobb „ügyfélbevonási” számot. Azonban az idei évnek még koránt sincs vége. [tovább]

Az internet segítségével kölcsönözhetnek könyvet a vasváriak

Újra hozzáférhetővé tette szolgáltatásai egy részét a vasvári könyvtár április közepétől. Ehhez az internet segítségét veszi igénybe a bibliotéka. [tovább]

Értékes megfigyelések az Őrségi Nemzeti Parkban

Áthatolhatatlan kökénycserjésből bontogattak ki almafákat az alig fél éve az Őrségi Nemzeti Park vadon területére telepített európai bölények. Az általuk kitisztított területen a nemzeti park igazgatóság szakemberei vadkamerák segítségével meglepően sok más állatfaj, többek között erdei fülesbaglyok táplálkozását is megfigyelték. [tovább]

Oktatás

Tanévkezdés Szentpéteren

Őriszentpéteren az Őrség Iskolájában rendben elkezdődött a tanév. A tanévnyitó ünnepségen Horváth László intézményvezető köszöntötte a diákokat, a tanárokat és az ünnepségen szép számmal megjelenő szülőket. [tovább]

Határtalan őriszentpéteriek

A Határtalanul program keretében osztályunk 4 napos tanulmányi kirándulásra utazott Szlovákiába. Március 26-án korán reggel indultunk Őriszentpéterről. [tovább]

Gyógynövénykert az iskolában

A vasvári általános iskola egyik büszkesége a fűszer-, és gyógynövény kert. A fűszerekkel az iskolai rendezvények ételeit ízesítik. A gyógynövényekből teát kóstolnak a diákok. [tovább]

Egészségünk

Nagybetűs segítők

A Nagy Gáspár Kulturális Központban tartottak szakmai napot a vasi egészségügyi szakdolgozók. Az időzítés nem volt véletlen. Kossuth Zsuzsanna, a világ első országos főápolónője születésének kettőszázadik évfordulóját ünnepli emlékévvel a szakma. A rendezvényt a vasvári önkormányzat, a kistérségi önkormányzati társulás és a Magyar Ápolási Egyesület Vas Megyei Szervezete támogatta. A nap programját a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezete állította össze. [tovább]

Támad a vírus

A térségünkbe élők sem úszták meg az egyre jobban elhatalmasodó járványt, egyre többen jelentkeznek influenzaszerű tünetekkel a rendelőkben. [tovább]

Költöztetik a szakrendelőket

Február elejétől már szinte valamennyi szakrendelő a felújított blokkban működik a Markusovszky Egyetemi Kórház körmendi telephelyén - mondta el lapunknak dr. Nádasi Géza, osztályvezető főorvos.  [tovább]

Hitélet

A fekete halál idején az imát kiegészítették

1346 és 1353 között a „fekete halál”, a történelem legpusztítóbb pestisjárványa ülte torát Európában. Számos kutató úgy véli, ekkor egészítették ki legfontosabb Mária-imádságunk, az Üdvözlégy szövegét. [tovább]

A domonkos mindig úton van időben és térben egyaránt

A Domonkos rend hazai tartományfőnöke járt Vasváron. Kostecki András könyvbemutatóra érkezett a városba. Alapításának nyolcszáz éves jubileumát ünnepelte tavaly Európában a domonkos rend. Az évforduló alkalmából készülhetett el számos kötet, köztük a vikárius által szerkesztett "Domonkosok a szó emberei" könyv is.  [tovább]

Kenyai lelkész a szabadságról

Clinton Henry Otsieno személyében kenyai baptista lelkipásztor látogatott Bécsből Körmendre, hogy szülőföldjéről és hitéről beszéljen szeptember 23-án a Faludi Ferenc Városi Könyvtár olvasótermét zsúfolásig megtöltő közönségnek.  [tovább]

Interjúk

Egy fiatal lány élete nem lehet politikai csatározás tárgya

Országos visszhangot váltott ki Szabó Ferenc körmendi alpolgármester lemondása, illetve ennek körülményei. Az eset kapcsán politikai csatározás vette kezdetét. A kialakult helyzet kapcsán interjút adott lapunknak Bebes István Körmend város polgármestere.  [tovább]

A hit irányt mutat a helyét kereső embernek is

Harangozó Bertalan aktív politikai pályafutása a rendszerváltáskor indult, az első ciklusban Szombathely kereszténydemokrata alpolgármestere volt. Az ezt következő években a megyei önkormányzatnál töltött be vezető tisztségeket, majd több éves szünet következett a politizálásban. Gazdasági vezetőként évekig dolgozott a Markusovszky kórházban, majd visszatért a közéletbe. Városi képviselő lett Szombathelyen, nem sokkal később pedig megyei kormánymegbízottnak nevezték ki. E tisztében vezette le Vas megye közigazgatásának gyökeres átalakítását, kivívta a szakma elismerését.  [tovább]

Aranyfokozatú körmendi közművelődési szakember

Körmend Város Ünnepnapján, a város érdekében kifejtett közművelődési tevékenységért díj aranyfokozatát vehette át Pálóczi Zsuzsanna, a helyi kulturális központ igazgató-helyettese. Közművelődési szakember ritkán kap ilyen elismerést, ennek apropóján beszélgettünk vele. [tovább]

Kék hírek

A körmendi rendőrök eredményesen dolgoznak

Négy előadás hangzott el a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság szeptember 20-i fórumán, melyet a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartottak.  [tovább]

A bűnügyi helyzet tavaly sem romlott a térségben

Kiemelkedő eredményt ért el a felderítési mutatókban a vasvári rendőrkapitányság. A 83,1 százalékos tavalyi statisztikai számmal az országos és megyei ranglistán is az elsők. A 82,8 százalékos nyomozási eredménnyel is élen végeztek, a megyében az elsők, országosan a negyedikek a vasváriak. A tavalyi munka eredményeiről, statisztikájáról dr. Házi Béla ezredes, kapitányságvezető tájékoztatta a képviselő- testületet. [tovább]

Finn módszer

Havonta többször is számíthatnak a térségben autózók a finn módszerre. Nőtt a személyi sérüléses balesetek száma az elmúlt időszakban a Körmendi Rendőrkapitányság illetékességi területén. [tovább]

Sport

A labdarúgó vasi elit február 22-én már elrajtolt

Az előző évekhez hasonlóan, most is ligaértekezleteket tartott a Megyei Labdarúgó Szövetség Igazgatósága az amatőr bajnokságban szereplő csapatok számára. A megyei első -, másod- és harmadosztályú együtteseket Sárváron, Körmenden és Szombathelyen várták területi hovatartozás szerint. Lapunkkal a körmendi ligaértekezleten jártunk. [tovább]

Horváth Norbert még mindig nagyon érzi a kaput

A megyei másodosztályú csapatok után nézzük, hogy hogyan állunk góllövők kérdésében a labdarúgó bajnokság harmadosztályának körmendi csoportjában.  [tovább]

A csákánydoroszlói Makai István vezeti a listát

Lapunk előző számában a megyei labdarúgó bajnokság másodosztályának Déli csoportjában szereplő csapatainak az őszi szereplését jártuk körül főleg az elért gólok tükrében. A folytatásban nézzük meg, hogy a csapatoknál kik is állnak a találatok mögött.  [tovább]

Programok

Veterán járművek találkozója Őriszentpéteren

A Bajánsenyén bejegyzett Öreg Járművek Klubja Egyesület első alkalommal rendezte meg Őriszentpéteren a Nemzetközi Veterán Járművek Találkozóját. Az esemény szervezői, Varga József és Ozsváth Imre elmondták, hogy Kercaszomoron a korábbi években megrendezett és nagy népszerűségre szert tett Simsonos találkozókból nőtte ki magát a mostani esemény. [tovább]

A Szentpéteri Esték után pedagógus piknik lesz

A Virágzás Napjai és az Őrségi Vásár közötti időszakban sem lesznek (és nem voltak) programok és szórakoztató rendezvények híján az őriszentpéteriek. [tovább]

A Szerelmesek Fesztiválja

Június 28. és július 1. között színes programokkal várják az érdeklődőket több szentgotthárdi helyszínen. Ahogy azt már a vendégek az elmúlt három évben megszokhatták, színházi, képzőművészeti, könnyűzenei és filmművészeti programok közül válogathatnak, de ismét lesz vásár, lesznek ínycsiklandó ételek és hűsítő italok, és természetesen a gyermekek nagy örömére játszóházak, kézműves foglalkozások is - mindez a szerelem jegyében. [tovább]

Közlemények

Befejeződött a zártkertek életre keltése a Kis hegyen

Cseperednek már a gyümölcsfák a szőlőhegy kercaszomori részén lévő Tündérkertben. Különféle almafákat, tüskés-, vad-és sózókörtét ültettek az elkerített területen. A frissen telepített gyümölcsös is része a hegy revitalizációját képező pályázatnak, amely már 2017-ben elkezdődött és két részletben valósult meg. [tovább]

Csaknem tízezren látogatják évente a vasvári fürdőt

Május közepén nyitotta kapuit a vasvári fürdő. Egyelőre még csak a melegvizes és a gyermekmedence üzemel. A gyermek juniálistól a sportolni vágyók a húsz méteres, két méter mély úszómedencét is birtokba vehetik majd.  [tovább]

Jó ütemben folynak a baleset megelőzési munkák

Idén is folytatódnak a Szentkúton a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által a baleset megelőzési, biztonsági okokból elrendelt munkálatok, amelyekkel várhatóan nyár közepére végeznek a szakemberek. A nagyközönség előtt addig továbbra is zárva van a terület. [tovább]

Kultúra

Gárdonyi időtálló üzenetei

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége körmendi csoportja által szervezett tavaszi előadássorozat összejövetelének Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája volt a vendége.  [tovább]

Levirágzott a pünkösdi fesztivál az Őrségben?

Sajnos a hír igaz, az idei Virágzás Napjai fesztivál volt az utolsó. Sülyi Péter a rendezvény alapítója, a fesztivál igazgatója elmondta, hogy 1993-ban egy templomban tartott koncertet követően fogalmazódott meg a baráti társaságukban a Virágzás Napjai gondolata, amelyet aztán 1994-ben pünkösdkor útjára is indítottak. [tovább]

A pünkösdölés élő hagyomány

A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyhez sok népszokás kapcsolódik. A pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Hagyományok egész sora kapcsolódik ehhez az ünnephez, így például a pünkösdi királyválasztás, a királynéjárás, a tavaszköszöntés, a pünkösdölés vagy a törökbasázás. [tovább]

Kapcsolat

Elérhetőségeink

RÁBAVIDÉK a Rába mentén, a Hegyháton és az Őrségben élők lapja

megjelenik kéthetente

Kiadja: Tónus Kiadó és Sajtóügynökség

Szerkesztőség: 9900 Körmend, Szabaság tér 12.

Főszerkesztő: Vilics Tamás

E-mail: rabavidek@t-online.hu

Telefon: 06 30 956 4260

Tel./Fax.: 06 94 412 681

ISSN: 1417-7099

Nyomdai munkák: VasPrint Kft

Felelős vezető: Pintér László

 [tovább]